Opleiding mede-eigendom volgende vrijdag

Voor de snelle beslissers vindt er op vrijdagnamiddag 15 november in Sint-Niklaas een opleiding over mede-eigendom plaats, onder andere gegeven door Peter Leyseele die velen onder jullie wel kennen onder de naam "deskundige" in het Quimmo forum. Meer informatie hieronder. Deze opleiding is zeker ook interessant voor de vrijwillige syndicus.

Een derde van de mede-eigenaars krijgt geen adresgegevens van hun syndicus

Syndici weigeren adresgegevensDe wet op de mede-eigendom van 2010 had tot doel de rechten van de mede-eigenaars beter te beschermen. Om hen toe te laten zich te verenigen en zelf een vergadering samen te roepen, is het nodig dat ze aan elkaars contactgegevens kunnen geraken. Daarom stelde de wet nog eens heel expliciet dat deze gegevens op eenvoudig verzoek door de syndicus aan de mede-eigenaars bezorgd moeten worden. Welnu, drie jaar na het ingaan van de wet krijgt meer dan een derde van de eigenaars die er om vragen nog steeds geen adresgegevens van hun syndicus!

De syndicus weigert u de email adressen van de mede-eigenaars te bezorgen. Wat nu?

Email adressen mede-eigenaarsDe recente wet op de mede-eigendom zegt dat de syndicus “...de mede-eigenaars op hun eerste verzoek  ... de naam, het adres, de gedeelten en de referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars moet bezorgen”. Sindsdien verschuilen nog weinig syndici zich achter privacy argumenten om bekendmaking van de postadressen te weigeren, maar als het om email adressen gaat is het een ander verhaal. Alhoewel er verschillende interpretaties zijn, zegt de wet nergens expliciet dat er ook email adressen doorgegeven moeten worden en het wordt dan ook door sommige syndici geweigerd. In grote VME’s zijn de postadressen dan weer enkel nuttig voor zwaarwegende problemen, de doorsnee mede-eigenaar gaat niet geregeld 100€ uitgeven aan portkosten voor brieven naar zijn mede-eigenaars. Hoe kunt u dan toch aan de email adressen geraken om snellere communicatie mogelijk te maken?

Verder uitstel voor coördinatie statuten tot 1/9/2014

Uitstel aanpassing statuten mede-eigendomOngelooflijk maar waar. De nieuwe wet op de mede-eigendom legde op dat de syndicus een aan de wet aangepaste versie van de statuten van elke mede-eigendom aan de algemene vergadering moest voorleggen binnen ongeveer een jaar na ingang van de wet. Daarna is de deadline uitgesteld tot 1/9/2013, binnen twee maand van heden, dus. Nu is er nog eens een wetsvoorstel gestemd voor verder uitstel tot 1/9/2014.

Discussie: Kuisen en klusjes in de gemene delen.

Beurtrol poetsen gemene delenEen aantal thema’s komen steeds terug in onze forums maar een echt bevredigende oplossing is er nog niet uitgekomen. Eén zulk terugkerend thema is het uitvoeren van klusjes door mede-eigenaars. We denken dan aan kuisen van gangen en trappen, sneeuwruimen, tuinonderhoud, enz. Als elke mede-eigenaar of huurder zijn goede wil zou tonen was er natuurlijk geen probleem, maar er zijn altijd mensen die zich niet willen of kunnen inschakelen in een beurtrol. Heeft u hiervoor een goede oplossing bedacht in uw VME of heeft u relevante ervaringen met dit thema? Neem dan onderaan deel aan de discussie. Ter inleiding schetsen we eerst nog even de problematiek.

Twee technische hulpmiddelen voor mede-eigenaar of syndicus

Algemene vergadering opnemen en scannenWe zijn zeker niet de website om producten te promoten, maar we hebben toch een paar tips die we u zeker niet willen onthouden. Eerst een ideaal hulpmiddel om geluidsopnamen van algemene vergaderingen te maken, zowel voor een syndicus als voor een individuele mede-eigenaar. Verder een scanner waarmee u zonder PC snel en kwalitatief scans kunt maken van documenten, in plaats van papieren kopies te moeten maken (en betalen).

Wegwijs in uw appartement

Cursus nieuwe appartements-eigenaarUit onze forums blijkt dat er heel wat problemen zijn in de Vlaamse appartementsgebouwen. De syndicus krijgt vaak de zwarte piet toegeschoven, maar het blijkt ook wel dat veel misverstanden ontstaan omdat mede-eigenaars zelf de spelregels niet voldoende begrijpen. Een koper van een appartement krijgt vaak gewoon de basisakte in de handen geduwd, samen met de contactgegevens van de syndicus en daar moet hij het dan maar mee doen. Hij heeft soms geen idee van wie welke rol heeft binnen het gebouw, hoe de besluitvorming gebeurt en hij stelt zich vragen bij de kosten die hem aangerekend worden.

Geluidsopname van de AV en kopieën van documenten

Geluidsopname AV en foto van notulenIn vele VME's zijn er nogal wat discussies omdat mede-eigenaars vinden dat de notulen geen correcte weergave van de algemene vergadering zijn. Alhoewel de wet verplicht van de notulen op het einde van de vergadering te laten ondertekenen, gebeurt het nog te vaak dat dit pas de volgende dag of enkele dagen later gebeurt, zonder veel "bemoeienis" van de aanwezigen. Probeer dan maar eens te bewijzen wat er precies gezegd is op de vergadering.
Verder hebben eigenaars, of de commissaris van de rekeningen, vaak moeilijkheden om inzage te krijgen in documenten of om kopieën aan een aanvaardbare kost mee naar huis te krijgen.
In dit artikel bespreken we de problematiek, in een volgende tonen we een paar zeer nuttige technische oplossingen voor elke VME.

Van syndicus veranderen stap 7 - De overdracht en de mogelijke problemen

Overdracht naar nieuwe syndicusNu de nieuwe syndicus verkozen is op de algemene vergadering, rest de taak om de overdracht tussen de ontslagen en de nieuwe syndicus te regelen. In de meeste gevallen is dit een zaak tussen beide syndici, maar het is best dat de mede-eigenaars een oogje in het zeil houden. Er kan immers nog een en ander mislopen, zeker indien de vroegere syndicus tegen zijn zin vertrekt.

Resultaten van de Quimmo gebruikersbevraging

Quimmo gebruikersbevraging 2012Eind 2012 hebben we een kleine gebruikersbevraging gedaan onder de Quimmo.be gebruikers. De resultaten, die ons motiveren om verder te werken aan de toekomst van deze site, vindt u hieronder. Een heel belangrijke feedback die we gekregen hebben is dat vele gebruikers niet alle mede-eigenaars meekrijgen om in te stappen in Quimmo en dat daarom de hele VME niet verder doet. We willen nog eens benadrukken dat een forum voor uw gebouw op Quimmo.be gratis is, en dat u dus niet noodzakelijk een meerderheid van mede-eigenaars hoeft mee te krijgen.