Dakisolatie - Aanpassingen aan de Vlaamse Energielening

Vlaams energielening voor dakisolatie appartementNa een lange stilte pakken we de draad weer op waar we gestopt zijn: het isoleren van (onder andere) de daken van appartementsgebouwen. Tegen 2020 moeten alle daken voldoen aan de Vlaamse dakisolatienorm, anders mag er in het gebouw geen enkel appartement meer verhuurd worden. In menige VME zijn er echter bewoners die niet kapitaalkrachtig zijn en daarom de beslissingen over dakisolatie in de algemene vergadering proberen te blokkeren. Indien de AV toch een meerderheid haalt en de beslissing doordrukt, loopt de VME het risico met wanbetalingen geconfronteerd te worden. Nochtans, ook voor mensen die niet het nodige geld op de bank hebben zijn er mogelijkheden.

Vlaamse Dakisolatienorm - Dakisolatie verplicht voor uw appartement

Vlaamse dakisolatienorm voor uw appartementDe Vlaamse dakisolatienorm die in werking treedt op 1 januari 2015, zal strafpunten toekennen aan woningen (ook appartementen!) met ontoereikende dakisolatie. Vanaf 2020 zal u zelfs niet meer mogen verhuren zonder dakisolatie. Sommigen denken dat dit enkel een probleem is voor de appartementen die zich direct onder het dak bevinden, maar niets is minder waar!

Appartementsleutels beveiligen tegen verlies

Huissleutels verlorenWanneer de sleutels van een appartementsgebouw verloren worden kan dit dure gevolgen hebben. In de meeste gevallen geeft een sleutel immers niet enkel toegang tot het eigen appartement of tot een bepaald technisch lokaal, maar ook tot het gebouw in zijn geheel. Afhankelijk van het reglement van mede-eigendom kan dit een erg dure vervanging betekenen van sloten en bestaande sleutels. Zoals u onderaan leest geldt dit trouwens net zozeer voor uw persoonlijke (auto)sleutels. Wat kunt u nu doen om dit risico te verkleinen?

Sleutelbeheer en sluitplan in het appartementsgebouw

Sluitplan appartement van VMEVaak wordt het thema sleutelbeheer in appartementsgebouwen wat stiefmoederlijk behandeld. Ten onrechte, want met wisselende eigenaars, kuisploegen, lange-en korte termijnverhuring brengt dit zowel technische als veiligheidsrisico’s met zich mee. Een goed sluitplan en een duidelijke aanpak voor het beheer is dan ook geen luxe voor een VME. Waaraan moet er aandacht besteed worden?

Bemiddeling bij conflicten binnen appartements-mede-eigendom

Bemiddeling bij conflicten in mede-eigendomADVERTORIAL
In een maatschappij waarin mensen alsmaar mondiger worden , alsmaar menen dat zij het bij ‘meningsverschillen’ bij het rechte eind hebben, alsmaar onverdraagzamer worden,… neemt het aantal gerechtelijke procedures in België nog steeds verontrustend toe.
Vanuit de praktijk blijkt immers dat men steeds meer en meer ‘zijn gelijk’ bevestigd wil zien, desnoods mits tussenkomst van de rechtbank.

Opleiding mede-eigendom volgende vrijdag

Voor de snelle beslissers vindt er op vrijdagnamiddag 15 november in Sint-Niklaas een opleiding over mede-eigendom plaats, onder andere gegeven door Peter Leyseele die velen onder jullie wel kennen onder de naam "deskundige" in het Quimmo forum. Meer informatie hieronder. Deze opleiding is zeker ook interessant voor de vrijwillige syndicus.

Een derde van de mede-eigenaars krijgt geen adresgegevens van hun syndicus

Syndici weigeren adresgegevensDe wet op de mede-eigendom van 2010 had tot doel de rechten van de mede-eigenaars beter te beschermen. Om hen toe te laten zich te verenigen en zelf een vergadering samen te roepen, is het nodig dat ze aan elkaars contactgegevens kunnen geraken. Daarom stelde de wet nog eens heel expliciet dat deze gegevens op eenvoudig verzoek door de syndicus aan de mede-eigenaars bezorgd moeten worden. Welnu, drie jaar na het ingaan van de wet krijgt meer dan een derde van de eigenaars die er om vragen nog steeds geen adresgegevens van hun syndicus!

De syndicus weigert u de email adressen van de mede-eigenaars te bezorgen. Wat nu?

Email adressen mede-eigenaarsDe recente wet op de mede-eigendom zegt dat de syndicus “...de mede-eigenaars op hun eerste verzoek  ... de naam, het adres, de gedeelten en de referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars moet bezorgen”. Sindsdien verschuilen nog weinig syndici zich achter privacy argumenten om bekendmaking van de postadressen te weigeren, maar als het om email adressen gaat is het een ander verhaal. Alhoewel er verschillende interpretaties zijn, zegt de wet nergens expliciet dat er ook email adressen doorgegeven moeten worden en het wordt dan ook door sommige syndici geweigerd. In grote VME’s zijn de postadressen dan weer enkel nuttig voor zwaarwegende problemen, de doorsnee mede-eigenaar gaat niet geregeld 100€ uitgeven aan portkosten voor brieven naar zijn mede-eigenaars. Hoe kunt u dan toch aan de email adressen geraken om snellere communicatie mogelijk te maken?

Verder uitstel voor coördinatie statuten tot 1/9/2014

Uitstel aanpassing statuten mede-eigendomOngelooflijk maar waar. De nieuwe wet op de mede-eigendom legde op dat de syndicus een aan de wet aangepaste versie van de statuten van elke mede-eigendom aan de algemene vergadering moest voorleggen binnen ongeveer een jaar na ingang van de wet. Daarna is de deadline uitgesteld tot 1/9/2013, binnen twee maand van heden, dus. Nu is er nog eens een wetsvoorstel gestemd voor verder uitstel tot 1/9/2014.

Discussie: Kuisen en klusjes in de gemene delen.

Beurtrol poetsen gemene delenEen aantal thema’s komen steeds terug in onze forums maar een echt bevredigende oplossing is er nog niet uitgekomen. Eén zulk terugkerend thema is het uitvoeren van klusjes door mede-eigenaars. We denken dan aan kuisen van gangen en trappen, sneeuwruimen, tuinonderhoud, enz. Als elke mede-eigenaar of huurder zijn goede wil zou tonen was er natuurlijk geen probleem, maar er zijn altijd mensen die zich niet willen of kunnen inschakelen in een beurtrol. Heeft u hiervoor een goede oplossing bedacht in uw VME of heeft u relevante ervaringen met dit thema? Neem dan onderaan deel aan de discussie. Ter inleiding schetsen we eerst nog even de problematiek.