Twee technische hulpmiddelen voor mede-eigenaar of syndicus

Algemene vergadering opnemen en scannenWe zijn zeker niet de website om producten te promoten, maar we hebben toch een paar tips die we u zeker niet willen onthouden. Eerst een ideaal hulpmiddel om geluidsopnamen van algemene vergaderingen te maken, zowel voor een syndicus als voor een individuele mede-eigenaar. Verder een scanner waarmee u zonder PC snel en kwalitatief scans kunt maken van documenten, in plaats van papieren kopies te moeten maken (en betalen).

Wegwijs in uw appartement

Cursus nieuwe appartements-eigenaarUit onze forums blijkt dat er heel wat problemen zijn in de Vlaamse appartementsgebouwen. De syndicus krijgt vaak de zwarte piet toegeschoven, maar het blijkt ook wel dat veel misverstanden ontstaan omdat mede-eigenaars zelf de spelregels niet voldoende begrijpen. Een koper van een appartement krijgt vaak gewoon de basisakte in de handen geduwd, samen met de contactgegevens van de syndicus en daar moet hij het dan maar mee doen. Hij heeft soms geen idee van wie welke rol heeft binnen het gebouw, hoe de besluitvorming gebeurt en hij stelt zich vragen bij de kosten die hem aangerekend worden.

Geluidsopname van de AV en kopieën van documenten

Geluidsopname AV en foto van notulenIn vele VME's zijn er nogal wat discussies omdat mede-eigenaars vinden dat de notulen geen correcte weergave van de algemene vergadering zijn. Alhoewel de wet verplicht van de notulen op het einde van de vergadering te laten ondertekenen, gebeurt het nog te vaak dat dit pas de volgende dag of enkele dagen later gebeurt, zonder veel "bemoeienis" van de aanwezigen. Probeer dan maar eens te bewijzen wat er precies gezegd is op de vergadering.
Verder hebben eigenaars, of de commissaris van de rekeningen, vaak moeilijkheden om inzage te krijgen in documenten of om kopieën aan een aanvaardbare kost mee naar huis te krijgen.
In dit artikel bespreken we de problematiek, in een volgende tonen we een paar zeer nuttige technische oplossingen voor elke VME.

Van syndicus veranderen stap 7 - De overdracht en de mogelijke problemen

Overdracht naar nieuwe syndicusNu de nieuwe syndicus verkozen is op de algemene vergadering, rest de taak om de overdracht tussen de ontslagen en de nieuwe syndicus te regelen. In de meeste gevallen is dit een zaak tussen beide syndici, maar het is best dat de mede-eigenaars een oogje in het zeil houden. Er kan immers nog een en ander mislopen, zeker indien de vroegere syndicus tegen zijn zin vertrekt.

Resultaten van de Quimmo gebruikersbevraging

Quimmo gebruikersbevraging 2012Eind 2012 hebben we een kleine gebruikersbevraging gedaan onder de Quimmo.be gebruikers. De resultaten, die ons motiveren om verder te werken aan de toekomst van deze site, vindt u hieronder. Een heel belangrijke feedback die we gekregen hebben is dat vele gebruikers niet alle mede-eigenaars meekrijgen om in te stappen in Quimmo en dat daarom de hele VME niet verder doet. We willen nog eens benadrukken dat een forum voor uw gebouw op Quimmo.be gratis is, en dat u dus niet noodzakelijk een meerderheid van mede-eigenaars hoeft mee te krijgen.

Verhuisschade in gemene delen: boete of beloning?

Forfait verhuisschadeNet zoals in vele appartementsgebouwen, waren er ook in onze mede-eigendom jarenlange frustraties ten gevolge van verhuisschade in de gangen en liften. Ons huishoudelijk reglement stelt duidelijk dat er met een verhuislift verhuisd moet worden en dat een verhuis op voorhand gemeld moet worden, zodat er iemand een oogje in het zeil kan houden. Toch bleef dit dode letter en was het eerder de uitzondering dan de regel dat een eigenaar meldde wanneer zijn vorige huurder zou vertrekken en zijn nieuwe zou inhuizen. Schade in de gangen werd dan ook systematisch te laat ontdekt en kwam daardoor ten laste van de VME, in plaats van ten laste van de veroorzaker van de schade.

Vernieuwd EPC versie 2013

Nieuw EPC versie 2013Sinds geruime tijd is het verplicht om een Energie Prestatie Certificaat (EPC) te kunnen voorleggen bij verkoop of verhuring van een appartement of huis. Het is zelfs verplicht de EPC score in uw advertentie te vermelden. Omdat het EPC certificaat voor leken echter niet gemakkelijk interpreteerbaar bleek, is er vanaf vandaag (15 januari 2013) in Vlaanderen een gewijzigd en uitgebreid model van EPC certificaat van kracht. Houd hier dus rekening mee, zowel bij aankoop, verkoop als bij verhuring van uw appartement.

Van syndicus veranderen stap 6 - De algemene vergadering

Stemming vervanging syndicusU heeft valabele kandidaten gevonden, de huidige syndicus heeft zijn vervanging correct als punt op de agenda van een (buitengewone) algemene vergadering gezet en de uitnodigingen zijn verstuurd. Nu komt het er op neer de vergadering goed voor te bereiden en het verloop goed onder controle te houden om de stemming correct en wrijvingsloos te laten verlopen.
Hoe pakt u dat best aan?

KB Modernisering Liften - Uitstel eindelijk officieel

KB uitstel liften gepubliceerd dec emberWe hebben de halve Quimmo site al volgeschreven met artikels over de modernisering van de liften, met updates, voorstellen, petities, geruchten en nog eens nieuwe aanpassingen. Nu is het eindelijk zo ver en krijgen tienduizenden VME's rechtzekerheid. De aanpassingen aan het koninklijk besluit over de modernisering van de liften zijn immers goedgekeurd en gepubliceerd in het Staatsblad! Een korte samenvatting.

Boekhoudplan voor de VME - Commissie boekhoudkundige normen

Dubbele boekhouding VMEEnkele maanden geleden is het koninklijk besluit over het boekhoudstelsel van een vereniging van mede-eigenaars gepubliceerd. Zo maar even twee jaar na de nieuwe wet op de mede-eigendom, die een dubbel boekhoudstelsel voor VME's vanaf 20 kavels oplegde. Nu is er ook een handig boekje gepubliceerd met een verder overzicht.