Wetsvoorstellen ter aanpassing van de wet op de mede-eigendom goedgekeurd

Wetsvoorstel aanpassing wet mede-eigendomDe Kamer is blijkbaar druk aan het werk voor de vakantie, want net na het wetsvoorstel over uitstel voor aanpassing van de statuten van de VME, is nu ook een ander wetsvoorstel m.b.t. de wet op de mede-eigendom goedgekeurd in de kamercommissie justitie.

 

Testaankoop boek: Mede-eigendom in de praktijk 2, de gewijzigde wet

Testaankoop - mede-eigendom in de praktijkDe mede-eigendom bepaalt steeds meer het huidige woonbeeld en een steeds grotere groep van mensen wordt er mee geconfronteerd. Appartementsmede-eigendom is voor velen echter een complexe materie. Een materie die onderhevig is aan voortdurende veranderingen en wijzigingen  waaraan ook de wet op de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen niet ontsnapt.

Uitstel aanpassing basisakte/statuten voor mede-eigendommen goedgekeurd

Wetsvoorstel goedgekeurd aanpassing basisakte en boekhoudingHet wetsvoorstel tot versoepeling van de nieuwe wet op de mede-eigendom is nog maar pas ingediend en gisteren is het al unaniem goedgekeurd in de kamercommissie. De Belgische mede-eigendommen krijgen uitstel tot 1 september 2013 om een aan de nieuwe wet aangepaste versie van de statuten voor te leggen.

Moet een eigenaar op gelijkvloers bijdragen in de kosten van de lift?

Moet eigenaar gelijkvloers meebetalen in liftenDe verdeling van bepaalde gemeenschappelijke lasten en kosten binnen een gedwongen appartementsmede-eigendom is dikwijls een doorn in het oog van vele mede-eigenaars. Vanuit persoonlijk oogpunt/hun persoonlijk (financieel) belang, menen velen dat zij onterecht dienen bij te betalen in die kosten waarvan zij vinden dat zij er geen nut van hebben. De verdeling van de liftkosten is zulke kostensoort waarover tijdens vergaderingen als het ware al menige veldslag werd uitgevochten. Een garagepoort is een ander, typisch voorbeeld.

Wetsvoorstellen ter aanpassing van de wet op de mede-eigendom

Wetsvoorstel aanpassing wet mede-eigendomKort na het verschijnen van de nieuwe wet op de mede-eigendom van 2010 was er al de nodige kritiek op een aantal inhoudelijke aspecten van deze. Deze kritiek gaf al vlug aanleiding tot geruchten over een nakende “reparatiewet”, die echter op zich laat wachten door het uitblijven van een nieuwe regering. Intussen zijn er toch al een paar nieuwe wetsvoorstellen ingediend die we u niet willen onthouden, gezien hun mogelijke invloed op de planning binnen uw VME.

Algemeen waterverkoopreglement in Vlaanderen gaat in op 1 juli

Waterverkoopreglement Vlaamse Regering 1 juli 2010Op 8 april jl. is het nieuwe algemeen waterverkoopreglement op voorstel van minister Schauvliege goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit waterverkoopreglement regelt de rechten en plichten van klant en exploitant bij de verdeling van drinkwater. Het reglement gaat in op 1 juli 2011. Het bevat ook de specifieke eis van aparte bemetering die vooral van toepassing zal zijn op mede-eigendommen zoals appartementsgebouwen.

Geen dienstencheques, wel PWA voor poetsen gemeenschappelijke delen van appartement

Kuisen gemeenschappelijke delen appartement met dienstenchequesIn de forums zijn er al meerdere discussies geweest over het kuisen van de gemeenschappelijke delen (gangen, trappen, ...) van een appartementsgebouw. Met vrijwilligerswerk of andere oplossingen loeren de problemen met aansprakelijkheid bij ongevallen of vermoedens van zwartwerk al vlug om de hoek. Dienstencheques mogen dan weer niet gebruikt worden door een rechtspersoon zoals een VME. Een beroep doen op de PWA dienst van uw gemeente kan echter soms wel een oplossing zijn!

Kosten van een appartement bedragen gemiddeld 1.155€ per jaar

Gemiddele kosten appartement in mede-eigendomDe vastgoedbeheerder Trevi heeft een kleine studie gepubliceerd over de gemiddelde kosten van een appartement in mede-eigendom in België. Als basis hebben ze de gebouwen genomen die ze zelf in beheer hebben. De studie wijst uit dat de vaste gemeenschappelijke kosten gemiddeld 1.155 € per jaar bedragen, wat dicht in de buurt is van de 1.200€ die we bij Quimmo.be altijd vooropgesteld hebben.

Commissaris van de rekeningen – Oppositie van boekhouders en revisoren

Rekeningcommissaris verplicht in mede-eigendomDe nieuwe wet op de mede-eigendom verplicht elke VME om jaarlijks een Commissaris van de rekeningen te verkiezen, “... die al dan niet mede-eigenaar is, wiens verplichtingen en bevoegdheden in het reglement van mede-eigendom worden bepaald “. De beroepsverenigingen van accountants en van bedrijfsrevisoren voeren hiertegen echter oppositie.

Wat met achterstallige betalingen van mede-eigenaars?

Achterstallen binnen de VMEIn ons vorige artikel schreven we nog dat een Franse studie uitwees dat heel veel mede-eigendommen kampen met achterstallige betalingen van mede-eigenaars. In België is dit natuurlijk niet anders. Zo zijn er veel VME's waar de achterstallen oplopen tot tienduizenden Euro's, die dan (voorlopig?) door de andere eigenaars bijgepast moeten worden. Maar wat kan een VME nu doen indien sommige eigenaars niet kunnen of willen betalen?