Mogen gehuwden beiden deelnemen aan de algemene vergadering?

Gehuwden beiden deelnemen aan algemene vergaderingSinds het in voege treden van de nieuwe wet op de mede-eigendom is er heel wat discussie over het feit of gehuwde eigenaars van een kavel in een mede-eigendom al dan niet beiden aan de algemene vergadering mogen deelnemen. Vele syndici vragen gehuwde mede-eigenaars immers van aan te duiden welke van beide echtgenoten hun appartement zal vertegenwoordigen op de volgende AV.

Vlaams logiesdecreet en brandveiligheid – 90€ bespaard met Quimmo.be

Vlaams logiesdecreet brandblussersVoor een studio aan de kust, kreeg een familielid onlangs een brief van de syndicus/verhuurkantoor. De brief wist te melden dat het toeristisch logiesdecreet verplicht dat elke verhuurde vakantiewoning voorzien moet zijn van een rookmelder en een poederblusser van 6kg. Bij de melding was een voorstel gevoegd voor groepsaankoop bij een leverancier - ondertekend terug te sturen voor akkoord. Kostenplaatje van de brandblusser: 120,34€ per studio, plaatsing inbegrepen. Na enige online discussie met de mede-eigenaars blijkt er een oplossing mogelijk die slechts 30€ per kavel kost. Hoe? Dat leest u hieronder.

Helpen in appartement = zwartwerk?

Gemene delen kuisen is zwartwerk?In kleinere appartementsgebouwen gebeurt het wel vaker dat een van de mede-eigenaars, bijvoorbeeld, het kuisen van de gemene delen op zich neemt, al dan niet tegen een kleine vergoeding. Mag dit volgens de wet of wordt het bestempeld als zwartwerk?

 

Modelcontract voor syndicusdiensten

Type contract voor syndicus dienstenVolgens de nieuwe wetgeving is het verplicht van een schriftelijke overeenkomst met de syndicus op te maken. Niet enkel wanneer het om een professionele syndicus gaat, maar ook in het geval van een mede-eigenaar-syndicus. De duur van de overeenkomst mag bovendien niet meer dan drie jaar bedragen. Hoe begint u daar aan? Het typecontract wat u op de Livios site vindt, kan misschien uitkomst bieden.

55 vragen en antwoorden voor de syndicus

boek 55 vragen en antwoorden voor de syndicusIn het kader van de nieuwe wet op de mede-eigendom verschijnen er de laatste tijd nieuwe of bijgewerkte boeken om zowel de mede-eigenaars als de professionelen uit de vastgoedsector wegwijs te maken in de nieuwe regelgeving. In deze context willen we u zeker dit boek "55 vragen en antwoorden voor de syndicus" niet onthouden. Het is geschreven door deskundige Peter Leyseele en meester Katia Pszeniczko en uitgegeven door Wolters-Kluwer.

Syndicus contract - kijk uit met wat u verlangt

Gedragsregels voor uw syndicusDe verplichte aanpassing van basisakte en reglement van mede-eigendom die de nieuwe wet oplegt is tevens een opportuniteit om een aantal oude pijnpunten mee aan te pakken. Zo kan er bijvoorbeeld een beter mechanisme in opgenomen worden om wanbetalers aan te pakken, bijvoorbeeld d.m.v. forfaitaire en automatische schadevergoedingen. Maar pas op met wat u van uw syndicus verlangt, want het kan u geld kosten!

Het “omstandig verslag” van de raad van mede-eigendom

Verslag van de raad van mede-eigendomDe nieuwe wet op de mede-eigendom, Art. 577-7 §1, bepaalt dat de raad van mede-eigendom een omstandig halfjaarlijks verslag van al zijn werkzaamheden moet uitbrengen aan alle mede-eigenaars. Welnu, betaalde syndici zaten al niet bepaald te wachten op de extra taken die de wet hen oplegt, maar de onbezoldigde leden van de raad van mede-eigendom nog minder. Wij hebben echter een tip hoe u dit halfjaarlijks verslag eenvoudig kunt opmaken.

Aanpassen van reglement en basisakte aan de nieuwe wet

Aanpassen basisakte- reglement van mede-eigendomWe hebben het er al eerder over gehad: de nieuwe wet zegt dat tegen uiterlijk 30 augustus 2011 alle basisaktes en reglementen van mede-eigendom aan de nieuwe wet aangepast moeten worden. Het is de syndicus die er voor moet zorgen dat er een aangepaste versie aan de algemene vergadering voorgelegd wordt. Hoe gaat dit nu praktisch in zijn werk?

Wat gebeurt er met een teveel aan volmachten op de AV?

Aantal volmachten algemene vergaderingDe nieuwe wet op de mede-eigendom legt het aantal volmachten dat een eigenaar kan krijgen, aan banden. Dit vooral om te vermijden dat één enkele mede-eigenaar, voorzien van een stapel volmachten, de beslissingen van de algemene vergadering (AV) volledig naar zijn hand zet. Maar wat gebeurt er nu indien iemand toch teveel volmachten aangenomen heeft?

Inscannen documenten voor website mede-eigendom – aan welke kostprijs?

Inscannen documenten mede-eigendomEr lijkt intussen een consensus te bestaan onder de meeste specialisten dat de nieuwe wet op de mede-eigendom effectief verplicht dat de documenten van de mede-eigendom op een website ter beschikking staan. Dit betekent enerzijds dat de VME website opgestart moet worden, maar anderzijds ook dat de bestaande documenten van de VME allemaal ingescand moeten worden. Dit brengt natuurlijk ook kosten met zich mee.