Quimmo.be gaat nu officieel van start

Quimmo.be website voor appartementenDat vandaag de herfst begint wist u al, maar er is gelukkig ook nog goed nieuws. Vandaag gaat Quimmo.be immers ‘officiëel’ van start. Tijdens een tweetal maanden testdraaien zonder publiciteit, hebben toch al heel wat mensen de weg naar onze appartements-website gevonden en zijn de reacties bemoedigend. We zijn nu overgeschakeld naar een krachtiger server infrastructuur om grotere aantallen gebruikers te kunnen verwelkomen. Tijd dus om naar buiten te komen.

Stappenplan voor aanpassen van basisakte en reglement

Aanpassing van de basisakteDe nieuwe appartementswet legt de syndici op van een aangepaste versie van de basisakte, het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement voor te leggen aan de AV, voor 1/9/2011. De syndicus kan enkel maar de aanpassingen aan de wettelijke regels doorvoeren, zonder dat hij aan andere clausules van het reglement mag raken. De vereniging van mede-eigenaars (VME), onder leiding van de raad van-mede-eigendom, zou echter van de gelegenheid gebruik kunnen maken om een aantal andere oude pijnpunten op te lossen.

Opleidingen nieuwe wet mede-eigendom

Opleidingen AppartementswetZoals in andere artikels reeds aangehaald is het voor elke syndicus, bezoldigd of vrijwillig, ten zeerste aangeraden zich goed te informeren over de nieuwe wet. Hij is immers persoonlijk aansprakelijk voor fouten die hij zou maken tijdens de uitoefening van zijn functie. Op deze pagina zullen we alle opleidingen tonen die ons gemeld worden en waar u zich desgewenst kunt inschrijven.

Wet op mede-eigendom - Financieel beheer

Financiële eisen wet op mede-eigendomOp gebied van het financiële beheer verandert er niet heel veel, maar de nieuwe wet op de mede-eigendom bepaalt toch een paar nieuwe regels waar syndici en mede-eigenaars rekening mee dienen te houden bij het beheer van hun appartement(en).

Wet op mede-eigendom – Administratieve Vereisten


Administratieve verplichtingen nieuwe appartementswetIn dit volgende hoofdstuk van ons overzicht van de nieuwe wet op de mede-eigendom hebben we het over de nieuwe, al dan niet eenmalige, administratieve vereisten voor een VME. Sommige zijn volledig de verantwoordelijkheid van de syndicus, andere hebben ook hun impact op de mede-eigenaars zelf.

Syndicus website nu verplicht?

Website voor syndicus of VMEEr is al heel wat discussie geweest over de clausule in de nieuwe wet, die oplegt dat de syndicus de mede-eigenaars “...inzage moet geven in alle niet-privatieve documenten en gegevens... en, met name, via een internetsite. Sommige experts stellen dat een website per VME niet verplicht is, anderen menen juist van wel. In elk geval zullen grote syndicuskantoren hier geen probleem mee hebben gezien ze de financiële en technische middelen hebben om dit op te zetten. Maar wat met de kleine of de vrijwillige syndicus?

Infosessie appartementsrecht voor de snelle beslissers

Op 31 Augustus gaat er in Leuven een vorming door over de nieuwe appartementswet. Wij raden zeker (vrijwillige) syndici aan om zich goed te informeren en aan deze of een vergelijkbare informatiesessie deel te nemen. Er volgt later ook nog een sessie in Louvain-la-Neuve.

 

Zal de nieuwe wet een invloed hebben op de tarieven van uw syndicus?

Syndicus tarieven verhogenVME’s en belangengroepen van eigenaars hopen natuurlijk dat de syndici conform aan de nieuwe wet op de mede-eigendom zullen werken, dit aan dezelfde tarieven die in het verleden gebruikelijk waren. Onze mening is dat de totale beheerkosten van uw appartement in elk geval zullen stijgen. De enige vraag is of deze in de forfaitaire (en dus hogere) syndicustarieven vervat zullen zitten of apart aangerekend zullen worden.

Lees verder om te begrijpen waar de meerkosten vandaan kunnen komen.

Wet op mede-eigendom – Afhandelen van geschillen

Voor de beslechting van geschillen veranderen er enkele dingen in de nieuwe appartementswet, onder andere is het nu duidelijker vastgelegd wie de kosten van een rechtszaak dient te dragen. Verder is er een expliciet verbod op arbitrage en kan de gemeenschap nu werken aan een private kavel verplicht opleggen.

Wet op mede-eigendom – Aankoop en verkoop van appartementen

Ook bij aankoop en verkoop van appartementen brengt de nieuwe wet een aantal nieuwigheden en aanpassingen. In de eerste plaats heeft de wetgever een betere bescherming voor een eventuele koper willen voorzien. Zoals reeds aangehaald in "Help, ik ben syndicus" brengt deze bescherming een aantal bijkomende verplichtingen voor de syndicus met zich mee. Maar ook de eigenaars moeten bepaalde regels respecteren.
Hieronder gaan we wat dieper in op de nieuwe spelregels