Syndicus contract - kijk uit met wat u verlangt

Gedragsregels voor uw syndicusDe verplichte aanpassing van basisakte en reglement van mede-eigendom die de nieuwe wet oplegt is tevens een opportuniteit om een aantal oude pijnpunten mee aan te pakken. Zo kan er bijvoorbeeld een beter mechanisme in opgenomen worden om wanbetalers aan te pakken, bijvoorbeeld d.m.v. forfaitaire en automatische schadevergoedingen. Maar pas op met wat u van uw syndicus verlangt, want het kan u geld kosten!

Het “omstandig verslag” van de raad van mede-eigendom

Verslag van de raad van mede-eigendomDe nieuwe wet op de mede-eigendom, Art. 577-7 §1, bepaalt dat de raad van mede-eigendom een omstandig halfjaarlijks verslag van al zijn werkzaamheden moet uitbrengen aan alle mede-eigenaars. Welnu, betaalde syndici zaten al niet bepaald te wachten op de extra taken die de wet hen oplegt, maar de onbezoldigde leden van de raad van mede-eigendom nog minder. Wij hebben echter een tip hoe u dit halfjaarlijks verslag eenvoudig kunt opmaken.

Aanpassen van reglement en basisakte aan de nieuwe wet

Aanpassen basisakte- reglement van mede-eigendomWe hebben het er al eerder over gehad: de nieuwe wet zegt dat tegen uiterlijk 30 augustus 2011 alle basisaktes en reglementen van mede-eigendom aan de nieuwe wet aangepast moeten worden. Het is de syndicus die er voor moet zorgen dat er een aangepaste versie aan de algemene vergadering voorgelegd wordt. Hoe gaat dit nu praktisch in zijn werk?

Wat gebeurt er met een teveel aan volmachten op de AV?

Aantal volmachten algemene vergaderingDe nieuwe wet op de mede-eigendom legt het aantal volmachten dat een eigenaar kan krijgen, aan banden. Dit vooral om te vermijden dat één enkele mede-eigenaar, voorzien van een stapel volmachten, de beslissingen van de algemene vergadering (AV) volledig naar zijn hand zet. Maar wat gebeurt er nu indien iemand toch teveel volmachten aangenomen heeft?

Inscannen documenten voor website mede-eigendom – aan welke kostprijs?

Inscannen documenten mede-eigendomEr lijkt intussen een consensus te bestaan onder de meeste specialisten dat de nieuwe wet op de mede-eigendom effectief verplicht dat de documenten van de mede-eigendom op een website ter beschikking staan. Dit betekent enerzijds dat de VME website opgestart moet worden, maar anderzijds ook dat de bestaande documenten van de VME allemaal ingescand moeten worden. Dit brengt natuurlijk ook kosten met zich mee.

Quimmo.be gaat nu officieel van start

Quimmo.be website voor appartementenDat vandaag de herfst begint wist u al, maar er is gelukkig ook nog goed nieuws. Vandaag gaat Quimmo.be immers ‘officiëel’ van start. Tijdens een tweetal maanden testdraaien zonder publiciteit, hebben toch al heel wat mensen de weg naar onze appartements-website gevonden en zijn de reacties bemoedigend. We zijn nu overgeschakeld naar een krachtiger server infrastructuur om grotere aantallen gebruikers te kunnen verwelkomen. Tijd dus om naar buiten te komen.

Stappenplan voor aanpassen van basisakte en reglement

Aanpassing van de basisakteDe nieuwe appartementswet legt de syndici op van een aangepaste versie van de basisakte, het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement voor te leggen aan de AV, voor 1/9/2011. De syndicus kan enkel maar de aanpassingen aan de wettelijke regels doorvoeren, zonder dat hij aan andere clausules van het reglement mag raken. De vereniging van mede-eigenaars (VME), onder leiding van de raad van-mede-eigendom, zou echter van de gelegenheid gebruik kunnen maken om een aantal andere oude pijnpunten op te lossen.

Opleidingen nieuwe wet mede-eigendom

Opleidingen AppartementswetZoals in andere artikels reeds aangehaald is het voor elke syndicus, bezoldigd of vrijwillig, ten zeerste aangeraden zich goed te informeren over de nieuwe wet. Hij is immers persoonlijk aansprakelijk voor fouten die hij zou maken tijdens de uitoefening van zijn functie. Op deze pagina zullen we alle opleidingen tonen die ons gemeld worden en waar u zich desgewenst kunt inschrijven.

Wet op mede-eigendom - Financieel beheer

Financiële eisen wet op mede-eigendomOp gebied van het financiële beheer verandert er niet heel veel, maar de nieuwe wet op de mede-eigendom bepaalt toch een paar nieuwe regels waar syndici en mede-eigenaars rekening mee dienen te houden bij het beheer van hun appartement(en).

Wet op mede-eigendom – Administratieve Vereisten


Administratieve verplichtingen nieuwe appartementswetIn dit volgende hoofdstuk van ons overzicht van de nieuwe wet op de mede-eigendom hebben we het over de nieuwe, al dan niet eenmalige, administratieve vereisten voor een VME. Sommige zijn volledig de verantwoordelijkheid van de syndicus, andere hebben ook hun impact op de mede-eigenaars zelf.