Aanpassing quotiteiten 2 appartementen bij coördinatie basisakte

1 antwoord [Laatste bericht]
avok
Offline
Bij het coördineren van onze basisakte is de notaris op een document uit de jaren 80 gestoten waaruit blijkt dat mijn appartement minder quotiteiten heeft (-10%) dan tot nu toe aangenomen en mijn buurman evenveel meer quotiteiten heeft (+10%). Blijkbaar is er een scheidingsmuur in het verleden verplaatst (vandaar de quotiteitenaanpassing). Zowel ikzelf, mijn buurman, als de syndicus wisten niet van het bestaan van dit document af.

Aangezien de quotiteiten een grote impact hebben de kostenverdeling, vraag ik me af in welke mate dit document kan gebruikt worden om kostenafrekeningen van het verleden aan te passen. De laatste 30+ jaar zijn de afrekeningen immers niet correct verlopen. Zowel ikzelf als mijn buurman wonen nog maar enkele jaren in dit gebouw, maar de kost over deze jaren loopt toch ruim op tot boven de 1000€.

Ik stel me dus de vraag of ik kan eisen dat kostenafrekeningen uit het verleden nog aangepast moeten worden.
Astrid CLABOTS oud
Offline
Aanpassingen coördinaten statuten

Geachte


Indien u thans deze "fout" ontdekte, staat het u vrij deze te laten rechttrekken voor de toekomst.
Voor het verleden is dit minder evident. Per slot van rekening keurde u de afrekeningen goed op basis van de gegevens die toen ook voor en door iedereen gekend en aanvaard waren. Een terugvordering heeft weinig kans op slagen. Uiteraard belet niemand u dit te proberen, en zou het kunnen dat de andere mede - eigenaar op grond van redelijkheid en billijkheid inschikkelijk is; men weet nooit ...

Astrid CLABOTS
VILLA JURIS Advocaten
 

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom