Beschrijving privatieve kavel in basisakte onvolledig

11 antwoorden [Laatste bericht]
EDVS
Offline
Hallo,

Bij het nalezen van de basisakte van ons gebouw zie ik dat bij 1 app, gelegen op de GLV, de privatieve tuin niet staat vermeld. Hoewel deze eigenaar wel degelijk een afgesloten tuin heeft.
Wat kunnen hiervan de juridische gevolgen zijn? Wie (syndicus of eigenaar) moet dit - laten- corrigeren en wie ( de VME, de eigenaar) zal die kosten moeten dragen? Wat als we niets doen?

Alvast dank
EDVS
Offline
Op basisplan
ter info nog : op het basisplan staat het wel correct aangegeven
DEGO
Offline
Onjuiste omschrijving privatief aandeel in basisakte
Zou dit kunnen getoetst worden met hetgeen in de aankoopakte staat van dit GLV?
 

Met vriendelijke groeten,

DEGO

EDVS
Offline
Nieuwbouw
Hoi, het betreft een nieuwbouw. De app werden rechtstreeks gekocht van de aannemer onder het BTW stelsel. M i heeft de indivuele eigenaar geen aankoopakte, mogelijks enkel een kopie van de compromis
nescio1
Offline
vals probleem

 B.W. Art. 577-3 (derde alinea)
 
“ Bij ontstentenis…gemeenschappelijk te zijn.”
 
EDVS
Offline
In de aankoopakte
in de aankoopakte van de betrokken eigenaars staat het wel correct vermeld. M a w daar staat de beschrijving van het app + de clausule over het privatief gebruik van de tuin.

heeft de betrokken notarisdan geen 2 fouten gedaan. De onvolledigheid in de basisakte en iets verkopen wat volgens de basisakte niet bestaat ?

wat primeert, de basisakte of de koopakte?
nescio1
Offline
errare humanum est

Notaris al gesproken?
 
https://www.ombudsnotaris.be/ombudsdienst/
 
EDVS
Offline
Al 3 x gecontacteerd. De
Al 3 x gecontacteerd. De eerste keer ging hij het nakijken. 2 rappels gestuurd. Geen reactie.
over dienstverlening gesproken!
nescio1
Offline
verba volant, scripta manent

Per e-mail, brief?

Geen antwoord, dan maar aangetekend met vraag beantwoording voor ....datum. (minimum 2 à 3 weken).

Nog geen reactie dan kopies sms, e-mails, brieven + klacht bij ombudsman.

 
EDVS
Offline
De notaris in kwestie heeft
De notaris in kwestie heeft eindelijk gereageerd. Hij stelde een voorbeeld van notulen op van een buitengewone algemene vergadering. Die moet dan worden goedgekeurd door alle mede-eigenaars.
Later, als er een aanpassing aan de basisakte zou gebeuren, kunnen dan deze correcties mee hierin worden opgenomen.
Is dit juridisch wel correct?
Bovendien schuift de notaris de kosten van de correctie dus naar ons, terwijl hij zelf aan de basis van het probleem ligt.
Toch maar de ombudsman inschakelen zeker?!
nescio1
Offline
waarschijnlijk wel

De notaris zou aan geloofwaardigheid winnen als hij schriftelijk zou vastleggen dat hij de kosten ten zijne laste zal nemen.
 
Wanneer is volgende AV? Geen al te lang uitstel.
 
 
Nieuwe brief aan de notaris met daarin een antwoordtermijn.
 
 
TIP:
 
Neem in de bijeenroeping AV een agendapunt op dat bepaalt dat de syndicus een bijzondere volmacht krijgt om de VME tegenover de notaris te vertegenwoordigen.
 
Dit vermijdt dat ALLE mede-eigenaars SAMEN moeten aanwezig in het kantoor van de notaris.

 
EDVS
Offline
hey Nescio, De ev
hey Nescio,

De ev vergadering is pas in maart 2021.
bedankt voor de tip, ga ik zeker doen.

ik ga dan nog 1x de notaris aanschrijven, mét duidelijke antwoordtermijn.
als hij deze weer negeert of zijn antwoord is terug onvoeldoende, dien ik het dossier in bij de ombudsdienst.