Beschrijving privatieve kavel in basisakte onvolledig

8 antwoorden [Laatste bericht]
EDVS
Offline
Hallo,

Bij het nalezen van de basisakte van ons gebouw zie ik dat bij 1 app, gelegen op de GLV, de privatieve tuin niet staat vermeld. Hoewel deze eigenaar wel degelijk een afgesloten tuin heeft.
Wat kunnen hiervan de juridische gevolgen zijn? Wie (syndicus of eigenaar) moet dit - laten- corrigeren en wie ( de VME, de eigenaar) zal die kosten moeten dragen? Wat als we niets doen?

Alvast dank
EDVS
Offline
Op basisplan
ter info nog : op het basisplan staat het wel correct aangegeven
DEGO
Offline
Onjuiste omschrijving privatief aandeel in basisakte
Zou dit kunnen getoetst worden met hetgeen in de aankoopakte staat van dit GLV?
 

Met vriendelijke groeten,

DEGO

EDVS
Offline
Nieuwbouw
Hoi, het betreft een nieuwbouw. De app werden rechtstreeks gekocht van de aannemer onder het BTW stelsel. M i heeft de indivuele eigenaar geen aankoopakte, mogelijks enkel een kopie van de compromis
nescio1
Offline
vals probleem

 B.W. Art. 577-3 (derde alinea)
 
“ Bij ontstentenis…gemeenschappelijk te zijn.”
 
EDVS
Offline
In de aankoopakte
in de aankoopakte van de betrokken eigenaars staat het wel correct vermeld. M a w daar staat de beschrijving van het app + de clausule over het privatief gebruik van de tuin.

heeft de betrokken notarisdan geen 2 fouten gedaan. De onvolledigheid in de basisakte en iets verkopen wat volgens de basisakte niet bestaat ?

wat primeert, de basisakte of de koopakte?
nescio1
Offline
errare humanum est

Notaris al gesproken?
 
https://www.ombudsnotaris.be/ombudsdienst/
 
EDVS
Offline
Al 3 x gecontacteerd. De
Al 3 x gecontacteerd. De eerste keer ging hij het nakijken. 2 rappels gestuurd. Geen reactie.
over dienstverlening gesproken!
nescio1
Offline
verba volant, scripta manent

Per e-mail, brief?

Geen antwoord, dan maar aangetekend met vraag beantwoording voor ....datum. (minimum 2 à 3 weken).

Nog geen reactie dan kopies sms, e-mails, brieven + klacht bij ombudsman.