Bloembakken terras

4 antwoorden [Laatste bericht]
dunamar
Offline
beste,

in onze residentie zijn op alle terrassen vaste bloembakken voorzien. Door de promotor werd een soort bamboe geplaatst in alle bloembakken.
in de basisakte is voor deze bloembakken of hun inhoud nergens sprake dat deze gemeenschappelijk zijn.
Gezien echter de slechte staat van de bamboe in diverse bloembakken door gebrek aan onderhoud wenst de syndicus nu deze bamboe als gemeenschappelijk te beschouwen evenals de kosten voor onderhoud van de bamboe.
kan de syndicus dit zomaar of is er een wijziging van de basisakte voor nodig en met welke meerderheid in dit laatste geval?
Quimmo
Offline
Terrassen

Bij terrassen is het doorgaan zo dat de dragende structuren als gemeenschappelijk worden beschouwd en de tegels als privatief, tenzij er in de basisakte natuurlijk iets anders staat. Wat zoeken in het forum hier zullen meerdere posts tonen over dit thema.

Dat men de bloembakken als gemeenschappelijk zou beschouwen lijkt me al heel sterk en al zeker als dat niet in de basisakte zo vermeld is. In die zin denk ik niet dat men dit zomaar kan doordrukken.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Lieve en Marc
Offline
Bloembakken en basisaktte
Het is moeilijk om in een basisacte alles op voorhand te voorzien.
Echter: de statuten van het gebouw bestaan uit de basisakte én het Reglement van Mede- eihgendom.
Dit laatste is een handig hulpmiddel om de basisakte aan te vullen en om aan dergelijke problemen een oplossing te geven.
Men zet het punt op de agenda (met duidelijke opgave waarover de stemming gevraagd wordt !!!).
​Men laat dit stemmen in de AV.
​Indien de stemming eenn meerderheid van ja heeft kan men dit laten inschrijven in het Regelement van Mede- Eigendom.
​Dit Reglement van Mede- Eigendom dient dan door de notaris neergelegd.
Pas vanaf dan is het punt geldig en kan het toegepast worden.
Algemeen: op vele plaatsen maakt men niet genoeg gebruik van de mogelijkheden van het Reglement van Mede- eigendom.
​Het vraagt natuurlijk een notaris en de hieraan verbonden kosten, doch deze
procedure kan aan veel discussies een oplossing bieden.

 
Lieve en Marc
Quimmo
Offline
4/5 meerderheid?

Ik denk dat je toch niet zomaar iets aan de gemeenschappelijke delen kan toevoegen met een gewone meerderheid?

Indien bloembakken die niet als gemeenschappelijk voorzien zijn plots wel gemeenschappelijk worden, dan gaat het m.i. toch om een wijziging van de verdeling van de lasten.

De algemene vergadering beslist ...

2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen:

a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

M-ke
Offline
4/5 meerderheid
Opgelet hiermee ! ! !

Bij wijziging van een eigendom (gemeenschappelijk -> privé of omgekeerd )
Dient de  stemming om rechtsgeldigte zijn " bij voltallige vergadering " - " UNANIEM " te zijn.
Na deze beslissing moet er nog een statuuts wijziging gebeuren bij de notaris met opgave
( door de architect van het verschil in quontiteiten ) 

Dan pas is de wijziging van kracht.
Succes

Nota van de Notaris in ons geval

Beste Tom,
Dat gaat over een herbestemming van privatieven naar de gemeenschappelijke delen en aanpassing van de dienovereenkomstige duizendsten in min.
 
De medeëigenaars moeten allemaal tussenkomen, dit kan via de syndicus op voorwaarde dat de algemene vergadering met VOLTALLIGE aanwezigheid en UNANIEME  instemming de syndicus hiertoe uitdrukkelijk machtigt.
 
Kan u zorgen voor die machtiging ?
 
Met vriendelijke groet,
 
Notaris R. H
 

M-ke