boekhouding VME

71 antwoorden [Laatste bericht]
ronald de wilde
Offline
principe....
't Gaat dus om een princiepskwestie, waarbij u het BIV op uw hand tracht te krijgen.
En dus eigenlijk als steunpunt om de mandaten die u uitoefent wat kracht bij te zetten.
Zèlf zou ik mijn energie stoppen in het bewerkstelligen van een niet-décharge voor de financiële afrekening, en alzo de syndicus voor het blok zetten. Mocht de AV volharden en de syndicus blijven volgen in het beleid, zou ik dat CvR-mandaat voor bekeken houden. U woont er toch niet, en bent geen ME, want uw zicht is volledig lateraal en niet gevoelsmatig. En de VME bepaalt welk beheer..........!
De dubbele boekhouding is wettelijk verplicht, daarvoor behoeft u toch geen handje vanwege het BIV.
'k Heb ook niet gesteld dat u een zeurende gepensionneerde zou zijn, voor alle duidelijkheid.

Ron
't appartement
Offline
toch eenvoudiger
We gaan dan hopelijk binnenkort weten of het BIV al dan niet een lege doos is.
Als ze, in hun rol van toezichthouder, een syndicus de toelating geven om verder te gaan met een onwettelijke boekhouding dan zijn ze een lege doos met een buis op.

 
SIEBE
Offline
#61 # 62
Laatste 2 reacties zijn de nagel op den kop. Het is afwachten of zelf handelen.
Wat ik nog wou toevoegen is : we moeten met elkaar niet met alles eens zijn; MAAR elkaar respecteren en waardering hebben voor elkaars mening en de dikwijls goed onderbouwde reacties.
't Appartement ik hoop dat ge er snel uitraakt.
ronald de wilde
Offline
# 63
Hoop ik uiteraard ook, dat betrokkene zijn antwoord krijgt.
Mijn waardering blijft eveneens in stand voor elkeen die inspanningen doet om tot correct beheer te komen, met als doel een positieve bijdrage te leveren, hoe utopisch ook.
Mijn respect is in deze steeds aanwezig gebleven. Dank Siebe, voor uw reactie.

Ron 
't appartement
Offline
nog dit
Voor alle duidelijkheid:
Ik ben in dat gebouw niet de CvR (wel in andere gebouwen).
In dit gebouw ben ik de lasthebber/vertegenwoordiger van de eigenaars van een appartement.
Aangezien ik als CvR de regels wordt verondersteld te kennen kan ik het jegens de mensen die me een mandaat hebben gegeven als lasthebber me niet permetteren om de onwettelijke boekhouding door de vingers te zien. Anders vervul ik die opdracht als hun vertegenwoordiger niet correct.
Helaas heb ik niet tegengestemd bij de goedkeuring van de rekeningen omdat de Rekeningcommissaris van dat gebouw verkondigde dat alles tiptop in orde was.
De aap is eerst daarna uit de mouw gekomen.
ronald de wilde
Offline
geloofwaardigheid
Ik neem aan dat u de volgende maal die CvR wel wat meer vuur aan de schenen gaat leggen, en niet meer klakkeloos gaat geloven.
Veel van de controle door een CvR valt al af te leiden uit het CvR-verslag dat hij/zij aflevert, en het serieux, en dus de deskundigheid, waarmee dat mandaat is ingevuld.

Inderdaad was uw enige mogelijkheid, in deze en voor uw eigen eer, om nog aan te kloppen bij het BIV. Ik begrijp uw houding en ook ingesteldheid.

Ron  
't appartement
Offline
geen verslag
Er is geen schriftelijk verslag van de Commissaris.
Als het BIV dat verslag voor zijn controle opvraagt zal het dus niet kunnen voorgelegd worden, tenzij er à posteriori nog iets wordt geproduceerd...
In de brief waarmee uitnodiging en dagorde voor de AV werd verstuurd schreef de syndicus eigenhandig dat de rekeningcommissaris alles in orde had bevonden.
Tijdens de AV zei de commissaris enkel "Alles is juist".
Ik werd toen reeds achterdochtig maar kon niet vermoeden -en had toen ook geen bewijs ter hand- dat het zover van het wettelijke verwijderd is.
Ik heb die rekeningcommissaris daar achteraf  privé attent op gemaakt, ook op zijn mogelijke aansprakelijkheid; ik denk wel dat hij tegoedertrouw is maar hij lijkt geen enkel benul te hebben van de wettelijke voorschriften.
SIEBE
Offline
# 67
De rekencommissaris  is hier zeker ook in de fout. Hij moet in zijn jaarverslag vermelden welke boekhoudstukken ( journalen ... ) hij heeft gecontroleerd ( desnoods met steekproeven ) en welke niet. Op de A.V. geeft hij de nodige toelichtingen aan de ME's.
Indien hij geen melding maakt dat de syndicus geen dubbele boekhouding voert, is hij in fout en verantwoordelijk.
U als rekencommissaris zou daar zeker moeten op letten, en absoluut geen kwijting geven.
VME heeft behoefte aan een degelijke commissaris, dit is niet zo maar een protocolaire  functie, maar eentje met verantwoordelijkheid en kennis.

't Appartementje :   tik eens op google het volgende in : download PDF-versie van het jaarverslag   2016 - biv.    Op blz. 12-13-14 staan namen van personen met verantwoordelijke functies bij het BIV. U kunt misschien deze eens aanschrijven en uw dossier doorspelen en om uitleg vragen. Weet niet of het iets uithaalt, maar wie niet probeert, niets krijgt. Druk op de ketel houden.
Luigi
Offline
na lezing
Beste,
Ik begrijp niet uw uitleg. De tekst zegt "aan het einde van de zitting en na lezen". Als de notulen voordien niet gelezen werden kan het alleen maar aan het einde gebeuren. Ik heb in een antwoord op uw site een uitleg van een advokaat gelezen dat het tekenen van het verslag/notulen niet betekende dat u de beslissingen goedkeurde maar dat u akkoord was met de tekst op voorwaarde dat in de tekst uw tegenstemming opgenomen was.

Luigi
 
SIEBE
Offline
LUIGI
De opmerking van de advokaat is juist.
Enkel op het einde van de A.V. kan het verslag en bijlagen getekend worden. Akkoord met het verslag indien u vindt dat alles is opgenomen zoals besproken en gestemd, en bovendien alle neen stemmers en onthoudingen met naam vermeld per agendapunt.
Zelfs elk blad paraferen en uw handtekening op het laatste blad.
Vereiste is natuurlijk dat u het verslag eerst leest en niet zo maar aftekent.
ronald de wilde
Offline
onderwerp
Laten we het oorspronkelijke onderwerp van vraag niet uit het oog verliezen bij het plaatsen van reacties, tenzij het er pertinent bijhoort.
Dank, Ron