Coördinatie statuten

4 antwoorden [Laatste bericht]
Lieve en Marc
Offline
Wij slepen nog altijd de naweeën mee van een basisakte uit 1978 die opgesteld werd als zijnde dat wij twee deelverenigingen waren met eigen rechtspersoonlijkheid.
​Wij hebben een gebouw A met de helft van de ondergrondse parkeergarage en een gebouw B met de andere helft van de ondergrondse parkeergarage die dus volgens de basisakte autonome rechten kregen (uiteraard een gedeelte gemeenschappelijk kwa grond, enz....).
​In 1994 werd er slechst één ondernemigsnummer aangevraagd zodat de deelverenigingen geen rechtspersoonlijkheid meer hadden.
​Bij het veranderen van Syndicus in 2006 heeft de toenmalige voorzitter, samen met de nieuwe Syndicus, toch deze deelvernigingen terug ingvoerd met aparte vergaderingen die eigen beslissingen namen én waarbij de individuele afrekeningen opgesplitst werden in gebouw A en gebouw B. ​Ondertussen heeft de Vrederechter, na bijna vijf jaar interne discussie, de knoop doorgehakt en gesteld dat er geen autonome beslissingen meer mochten genomen worden per gebouw, enz.... Daarbij werden alle beslissingen van de vorige AV nietig verklaard door allerlei vormfouten, individuele fouten van de Syndicus, tekortkomingen van de RvME, enz....
Dus we hebben het eens " gespeeld " zoals dikwijls op dit forum wordt aangegeven met slechts gedeeltelijk goed resultaat.
​Doch bezint eer je begint want het kost je een fortuin aan advocaten en juridische kosten.
​Ondertussen beslist de AV (gemanipuleerd door enkelen) dat we geen deelverenigingen met eigen rechtspersoonlijkheid zullen oprichten en dat we dus met slechts één VME gaan werken. Eén van onze adviserende notarissen, gezien de huidige werking, heeft dit afgeraden.
​De jaarrekeningen worden gedeeltelijk opgesteld alsof we één VME zijn, met uitzondering van o.a. het reservefonds dat opgesplits wordt in A en B en nog enkele andere posten die men exclusief toebedeelt aan gebouw A of gebouw B.
​De individuele afrekeningen worden gedeeltelijk aangerekend vanuit de overkoepelende kosten en deels individueel per gebouw A of B.
Voorbeeld: indien het dak van gebouw A dient hersteld dan wordt dit doorgerekend aan de eigenaars van gebouw A en omgekeerd, evenzo bepaalde kosten die eigen zijn aan één van de gebouwen.
Mijn vraag is nu: kan dat alemaal wel als we slechts één VME zijn?(*)
​Uiteraard zitten wij momenteel in een oorlogssituatie waarbij de eigenaren voor advocatenkosten moeten opdraaien (voor feitelijk fouten van de Syndicus) en omdat ik, middels een advocaat, de Vrederechter erbij betrokken heb.
​Ik ga dit (*) dus de volgende AV ter sprake brengen en wou dus van de specialisten van quimmo.be weten hoe dus de jaarafrekeningen en de individuele afrekeningen dienen te worden opgemaakt. Graag dus ook de juridische achtergronden met als het kan de bijhorende wetgeving.
​Nota: bij het doornemen van het dossier met mijn advocaat heb ik gemerkt dat, al wat de specialisten van quimmop.be hier soms beweren, niet altijd ondersteund wordt door een bepaalde wetgeving, ook de Vrederechter heeft ons op sommige punten terug gefloten.
​Dus quimmo.be jullie hebben ook nog wat werk te doen.
Lieve en Marc
lebragard
Online
coördinatie statuten
Ben zelf géén specialist ter zake.
Ik neem aan dat de statuten van het gebouw aangepast/gecoordineerd zijn conform de nieuwe appartements wet.
Daar moet toch in staan : de juridische verdeling van het appartementsgebouw en de privatieve kavels alsook het aandeel in de gemeenschappelijke delen en in de grond.
Geeft dit geen inzicht ? en
Wij hebben een gebouw A met de helft van de ondergrondse parkeergarage en een gebouw B met de andere helft van de ondergrondse parkeergarage die dus volgens de basisakte autonome rechten kregen (uiteraard een gedeelte gemeenschappelijk kwa grond, enz....).
Hoeveel inritten naar de garages zijn er ? Is er één inrit , dan is de manoeuvreerruimte zeker al gemeenschappelijk zowel die van A en B , ze is door meer dan één eigenaar gebruikt wordt. 
Ik kan me ook moeilijk voorstellen dat er een horizontale splising staat ingeschreven in het statuut !  maar het kan.
Ook is het interressant om de stelling "van wie is de grond onder mijn prive-woning."
Bij een appartementsgebouw wordt dit helemaal anders benaderd , recht van natrekking
opstal ect.(stuur u prive : De beschouwingen over de afstand van het recht van natrekking en de horizontaal gescheiden onroerende eigendom)
De individuele afrekeningen worden gedeeltelijk aangerekend vanuit de overkoepelende kosten en deels individueel per gebouw A of B.
Voorbeeld: indien het dak van gebouw A dient hersteld dan wordt dit doorgerekend aan de eigenaars van gebouw A en omgekeerd, evenzo bepaalde kosten die eigen zijn aan één van de gebouwen.

Vergelijkbare situatie hier bij ons : 1VME - 1syndicus en Blok A en B met beschrijving van
- zaken die in onverdeeldheid toebehoren aan al de mede-eigenaars A en B
(algemene gemeenschappelijke delen) in verhouding tot hun aandelen in de algemene delen.
- zaken die in onverdeeldheid toebehoren aan al de mede-eigenaars van inkom A in verhouding tot hun aandelen in de gemene delen van inkom A (ook voorzien voor B)
- zaken die in onverdeeldheid toebehoren aan al de mede-eigenaars van resp. A in verhouding tot hun aandelen in de gemene delen van resp. blok A en B
afrekening wordt gedaan conform deze bepalingen , kelderverdieping = garageverdieping
met 1 inrit = gemeenschappelijke kost. bv. poetsen , garagepoort , motor , pompen ect.

Bij ons is blok A en B lostaand van elkaar. We kennen elkaar en één VME heeft zijn voordelen , anders 2VME met rechtspersoonlijkheid = statuten aanpassen =  aparte syndicus , voor elke VME 1 , de één heeft in princiepe niks met de andere te maken ect..
Bij ons werkt het , wel heeft bij ons de RvM extra bevoegdheden zoals sporadische werken in eigen beheer en zijn deze gemotiveerd en een aanspreekpunt , elk jaar opnieuw.
Uw vraag : Mijn vraag is nu: kan dat alemaal wel als we slechts één VME zijn?(*)
Volgens mij wel indien zo bepaalt in de basisakte .....
Ben je hier wat mee ? geef alvast een opening , aan de specialisten, deskundigen.
Grts
Lebragard
 
Astrid CLABOTS oud
Offline
deelverenigingen - kosten


Geachte

U geeft een heel verhaal weer. Dit is best stap per stap te analyseren ...
Wat is nu precies de vraag ?
Begrijp ik goed dat er tot nadere beslissing nu slechts sprake is van 1 VME ?

Astrid CLABOTS
Advocaat

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

lebragard
Online
ja één VME
@ clabots : Zoals de vraagsteller weergeeft ja , één VME
nescio1
Offline
historiek gelijklopend ?

”….een basisakte uit 1978 die opgesteld werd als zijnde dat wij twee deelverenigingen waren met eigen rechtspersoonlijkheid.”
 
”In 1994 werd er slechst één ondernemigsnummer aangevraagd zodat de deelverenigingen geen rechtspersoonlijkheid meer hadden.”
 
”In 2006 heeft de toenmalige voorzitter, samen met de nieuwe Syndicus, toch deze deelvernigingen terug ingvoerd met aparte vergaderingen die eigen beslissingen namen…..
 
”…heeft de Vrederechter, na bijna vijf jaar interne discussie, de knoop doorgehakt …….”
 
 
Het hogerstaande verwondert ons niet erg.
 
In de beginperiode van Quimmo (2010) was dit een onderwerp dat nog bijzonder actueel was en dikwijls becommentariëerd werd.
 
Wij onthouden daaruit dat aanvankelijk, lang voor 2010, zie uw casus, dikwijls geopteerd voor aparte deelverenigingen met eigen ondernemigsnummer.
 
In de rechtspraak werd hiertegen verdeeld gereageerd met juridische onzekerheid als gevolg.
 
Uiteindelijk heeft het Hof van Cassatie deelverenigingen met juridisch statuut onmogelijk gemaakt.
 
 
Uw chronologie loopt ogenschijnlijk samen met het verloop in de juridische wereld.
 
De wetgever heeft ”schoon schip gemaakt” met de beslissing van het Hof en in de wet appartementsmede-eigendom 2010 in :
 
B.W. Art. 577-3
 
voor hoofd- en deelverenigingen een gezamelijk juridisch kader mogelijk gemaakt.
 
Vergeet niet :
B.W. Art. 577-7 § 2 2 ° g)