Definitieve oplevering

5 antwoorden [Laatste bericht]
Erikske
Offline
Begin september wordt er eindelijk, na 5 jaar, de definitieve oplevering gedaan van de algemene delen en daar op aansluitend van de private kavels.
Na de oplevering moet er normaal getekend worden voor de vrijgave van het resterend vaststaand kapitaal.
Als er bij de oplevering nog punten naar boven komen die moeten hersteld worden, kan je dan niet tekenen voor de vrijgave  van  het het kapitaal tot alle werken zijn uitgevoerd ?
nescio1
Offline
reeds stilzwijgende definitieve oplevering?
Erikske
Offline
definitieve oplevering
In de basisakte staat dat er geen stilzwijgende oplevering kan zijn
Erikske
Offline
Teken
Blijkbaar niemand die mij kan helpen ?
Astrid Clabots
Offline
definitieve oplevering


Geachte

Ik begrijp dat er een concrete rondgang gaat gebeuren maar lees niets over een eerdere rondgang bij wege van voorlopige oplevering ?

BEdoeling zou zijn dat beide referentiepunten zouden worden vergeleken.

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

Erikske
Offline
definitieve oplevering
Er is al een voorlopige oplevering geweest en deze punten zijn allemaal opgelost. Ondertussen zijn er nog een aantal punten die bij de VO niet aanwezig waren.
Er komen dus een aantal punten bij.
Kunnen wij dus vragen om deze punten in orde te brengen voor wij de vrijgave van het resterende kapitaal toestaan