Dient hiervoor de basisakte aangepast te worden?

2 antwoorden [Laatste bericht]
jovan
Offline
Men denkt er aan om volgende twee punten op de AV ter stemming voor te leggen:
1. het aankopen van een houten berging (een soort groot tuinhuis) om te plaatsen in een hoek van de gemeenschappelijke tuin en om te gebruiken als fietsenstalling voor de bewoners.
2. het laten plaatsen van camera's om tijdelijk beelden op te slaan van alle bewegingen aan de toegangen tot de residentie via de inkom en via de gemeenschappelijke tuin.
Indien een of beide punten goedgekeurd worden stelt zich de vraag of de basisakte al of niet dient aangepast te worden omdat dit volgens sommigen dit dan toch een uitbreiding betekent van de gemeenschappelijk eigendom.
Dank voor een antwoord met eventueel verwijzing naar de wetgeving.
Astrid CLABOTS oud
Offline
aankopen VME


Geachte

De statuten behoeven aanpassing indien de aandelen in de ONRoerende gemene delen wijzigen.

Je zou kunnen stellen dat het tuinhuis een onroerende inrichting is waarvan de individuele mede - eigenaren onverdeeld eigendom verwerven.
De delen hiervan opnemen in de statuten is zeker en opportune opmerking, maar ik denk dat praktisch gezien weinig VME's hiervoor de hele statuten en verdeling van aandelen zullen wijzigen.
Niet in het minst nu het gebruik en het gegeven van het tuinhuis wellicht weinig gemeenschappeljike kosten zal veroorzaken. Maar dat louter praktisch opgemerkt.
Ik zou ook de duurzaamheid van het materiaal van het tuinhuis beschouwen om te oordelen of de bouw ervan aanleiding zou kunnen geven tot en herverdeling van onverdeelde en verdeelde aandelen.

Astrid CLABOTS
VILLA JURIS Advocaten
 

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

jovan
Offline
Mag ik even vragen wat het
Mag ik even vragen wat het verschil is tussen verdeelde en onverdeelde aandelen zoals aangehaald in de laatste zin van bovenstaande reactie? Dank u.

De bedoeling is dat iedere mede-eigenaar gebruik kan maken van deze constructie om haar of zijn fiets te stallen. Dus veronderstel ik dat er niets verandert aan aandelen of ben ik verkeerd?

Qua kosten kan er eenmaal per jaar of om de twee jaar een kleine kost zijn voor de aankoop van een beschermingsproduct van de houten constructie. De bedoeling is om dit als kost tuinonderhoud te boeken. Of kan dat niet volgens de regelgeving?

De vraag i.v.m. aanpassing van de basisakte of toevoegen van een bijlage (indien dit bestaat) is er louter gekomen omdat dit tuinhuis niet vermeld staat in de originele akte.