discussie verdeling kosten met nieuwe eigenaars

10 antwoorden [Laatste bericht]
Marianne J.
Offline
Goede middag

Wij zijn syndicus van een appartementsblok van 3 appartementen. Volgens de basisakte hebben we een verdeling van quotiteiten gelijkvloers 40% , 1e verdiep 30% en 2e verdiep 30%.
​Wij hebben deze percentages in het verleden altijd aangehouden bij de jaarlijkse afrekening aan onze mede-eigenaars ivm bv water (1 meter voor gans de blok), minuterie (1 meter), brandpolis en verzekering syndicus, herstellingen en vernieuwingen  aan de gemeenschappelijke delen.
De mensen van het gelijkvloers hebben hun appartement verkocht en de nieuwe eigenaars vallen over het feit dat zij 40% van bovengenoemde kosten moeten betalen.
​Er moet bv ook een nieuwe voordeur geplaatst worden en het dak moet geïsoleerd worden. Dit is volgens ons ook volgens de bovenstaande percentages
Graag jullie visie aub.

Alvast bedankt
Marianne
 

MJ

nescio1
Offline
basisakte = toetredingscontract

 
De aankoop van een appartement heeft, wat betreft de gemeenschappelijke delen, het karakter van een toetredingscontract.
 
http://elfri.be/het-ontstaan-van-een-overeenkomst
http://www.elfri.be/vordering-tot-herverdeling-van-de-lasten-van-een-mede-eigendom
 
De kandidaat-koper heeft de mogelijkheid, indien hij de voorwaarden ervan, waarvan hij vooraf kennis kon nemen, versta moest, niet wenst te aanvaarden van de koop af te zien.
 
 
Wij zijn er minder categoriek over dat het water ook onder de verdeling volgens quotiteiten valt.
 
Was de kost van water een 20-tal jaren nagenoeg verwaarloosbaar dan is dit met de huidige binding aan zuiverings- en vuilafvoerrechten niet langer meer verantwoord.
Hier dringt een herziening zich op.
 
nescio1
Offline
individuele bemetering verplicht
 
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/algemeen-waterverkoopreglement
blz. 61 Art. 6
 
Mocht u deze oplossing niet kunnen weerhouden dan kunt u de plaatsing van niet-officiële tussenmeters overwegen.
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/techniek-diensten-kosten/verdeling-kosten-waterverbruik-via-privatieve-meters
Astrid Clabots
Offline
verdeling kosten VME


Geachte

Voor zover deze kostenverdeling afwijkt van de statutair voorziene verdeling, verschaft een jarenlange praktijk geen verworven recht.

Best dat u inderdaad nauwgezet tracht te bepalen of te herzien hoe de verdeling misschien wel correcter kan gebeuren. Tijden veranderen, zie hierboven de opmerking over de stijging van de waterprijs...

U riskeert anders in de toekomst een hoop betwiste en niet betaalde afrekenen... Uit een dergelijke situatie komen kost ook geld, energie en tijd...

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten

Marianne J.
Offline
verdeling kosten vme
Goede middag

​Ik mag hieruit toch begrijpen dat de gewone kosten van de gemeenschappelijke delen inderdaad te verdelen zijn volgens de basisakte? (herstellingen aan bv beerput, nieuwe voordeur, dak

​Waar ze vooral over vallen is de waterverdeling. Nu vinden wij dat de verdeling 40%,30%,30% wel degelijk juist is. De 3 appartementen zijn bewoond door telkens 2 personen en de mensen van het gelijkvloers hebben een tuin. 

​Nu vinden wij dit al wel een niet zo'n beste start met de nieuwe eigenaars. Wij hebben in onze blok nog nooit hierover problemen gehad en we hebben de afrekeningen altijd volgens deze basisakte verdeeld. Trouwens ze wisten dat de kostenverdeling op deze manier verwerkt werd.

​We moeten natuurlijk ook rekening houden met onze andere mede-eigenaars. Zij zullen ook niet opgezet zijn dat ze ineens meer moeten betalen.

Graag uw visie hierover aub.
Vriendelijke groeten
Marianne

MJ

Quimmo
Offline
Een persoonlijke, niet-juridische mening

Ik denk dat de manier om het minste discussie te hebben is van niet in discussie te gaan. Indien u gewoon vriendelijk zegt dat dit de verdeling volgens de basisakte is, die nu eenmaal de wet in het gebouw is, dan is het zo. Geen reden dan voor hen om daar ruzie over te maken, net zomin als je kan ruzie maken over het kadastraal inkomen van je appartement. Dat is er gewoon.

Ze moeten dan zelf zien of ze zich willen informeren bij een advocaat of notaris en al dan niet naar de vrederechter stappen, maar ik zou dit zelf niet aanbrengen.

Op termijn is het installeren van aparte tellers wel een neutrale oplossing die te overwegen is. Maar als alternatief aan de huidige verdeelsleutels raken zou ik zeker niet doen want dan kan je eeuwig discussiëren over wat dan wel eerlijk is.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Marianne J.
Offline
Dankjewel voor je reactie en
Dankjewel voor je reactie en fijn weekend
Marianne

MJ

vrijwsyndicus
Offline
goede rekeningen maken goede vrienden

Mentaliteit ?
 
Alle situaties zijn verschillend door de personen, hun gevoeligheden en hier de materiële mogelijkheid drie meters te plaatsen.
 
Wij twijfelen eraan of het geschil te willen dood zwijgen (#5) wel de juiste oplossing is.
 
Is iedereen niet gebaat bij een rustige discussie ?
Waar een verbruik individueel toerekenbaar is zal de de betaling van de verschuldigde bedragen toch vlotter gebeuren mits dit gebeurt op basis van een ernstige verdeling.
 
 
Eigen ervaring :
 
In onze blok met een officiële meter en 6 eigen tussenmeters bedroeg het volume van een appartement 40 % van het totaal.
De rekening werd NIET bewist.
 
Nu is zo dat personen uit de tropen stammen en personen die er zeer lange tijd verbleven hebben, een duidelijk hoger waterverbruik vertonen.
De nevenbuur kon dit, aan de hand van geluid, bevestigen.
 
Wij dachten de bui te zien hangen .
Voorkomen is beter dan genezen.
 
Wij vroegen aan de waterschappij prijs voor het installeren van 6 officiële meters.
 
De waterschappij is gewoon met VME’s te handelen.
Zij stelden dadelijk een bezoek ter plaatse voor om de mogelijkheden na te gaan.
Zijn eerste vraag was : Heeft de AV al een beslissing genomen ? Ons antwoord : Neen.
Afgevaardigde : Dan geef ik u hier nu enkel een mondelinge offerte die wij bevestigen na de beslissing van de AV.
 
 
De ”offerte” werd in de volgende AV doorgegeven en besproken.
 
Gezien de kosten werd besloten niets te veranderen aan de tot nu gevolgde werkwijze van doorrekenen van de individuele abbonnementskosten en aanrekenen van water en daaruit afgeleide kosten volgens de tussenmeters.
Daar dit samenviel met de coördinatie werd het zelfs notariëel vastgelegd.
 
 
Tijdig overleg, in de zin van plaatsing tussenmeters, lijkt ons ook hier gewenst.
 
(Marktprijs :≈ € 65, +installatiekosten)
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/individuele-watermeters
 
Quimmo
Offline
@vrijwsyndicus

Het gaat niet over doodzwijgen, het gaat over niet in discussie gaan over zaken die vastliggen. Aparte meters is de beste oplossing, maar als dat niet kan dan moet je niet in discussie gaan over "de wet" van de VME.

Anders kan je net zo goed eens gaan praten over het gebruiksrecht van de tuin, die nochtans ook in het reglement van mede-eigendom beschreven is.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

nescio1
Offline
ook
Gert
Offline
Voor de isolatie van het dak

Voor de isolatie van het dak is het eenvoudig en dat is dat iedereen mee betaald.
Wat betreft de verdeling, dat zou in de basisakte moeten/kunnen staan. Het is niet dat het vroeger zo was dat het nu nog verder zo moet zijn.
Indien er iets in de basisakte staat dan moet men die regels volgen maar indien men daar niet akkoord mee is moet men de rechter laten beslissen.
Dit kan een dure procedure zijn en beter is dat iedereen akkoord is op de AV, anders kunnen de nieuwe eigenaars naar de rechtbank stappen.

Waarom geen tussentellers plaatsen ? dan is dat probleem voorgoed opgelost.

Gert