Een drieluik...

6 antwoorden [Laatste bericht]
SCORPIOEN
Offline
1.Een rechtmatig verkozen syndicus heeft nu al tweemaal zijn  eerste mandaat van 3 jaar telkens verlengd gekregen, zonder  mededinging, alhoewel zijn honorarium meer is dan 10 maal het bedrag  vanaf hetwelk mededinging verplicht is (577-7 §1, 1° d BW).

2.Ook  zijn overeenkomst ( BIV model 2010)  zelf is onveranderd gebleven, nooit werd voorgelegd aan een AV en niet eens meer bespreekbaar was, eens getekend door de  RME(ook zonder opdracht van  de AV van toen(2012) zodat deze overeenkomst geen rekening houdt met (wet)wijziging(en) of KB 12.7.12 over de boekhouding.

3.Ook als er werken worden uitgevoerd na mededinging, is het de RME die de kandidaat aanwijst, en enkel over die kandidaat stemt de AV dan met al dan niet kwalitatieve meerderheid nodig om aan de centen te geraken


mvgmvg

ronald de wilde
Offline
so what....
't Is aan de VME om dat te gedogen, 't is aan de VME om daar paal en perk aan te stellen.
Of aan een ME aldaar om op z'n achterste poten te staan!!

Ron
nescio1
Offline
mundus vult decipi, ergo decipiatur
SCORPIOEN
Offline
drieluik : eerste vraag

1. volgens mijn advocaat nochtans, is het voor een zittend syndicus niet nodig zelf initiatief te nemen voor prijsoffertes.
Maar omdat ik als M-E rondvraag had gedaan voor nieuwe syndicus (een viertal), die de groep van gebouwen kenden en die vermoedelijk gecheckd hebben met de zittende syndiccus, resultaat: ik kreeg  een ingebrekestelling wegens stalking !!!

Mijn advocaat heeft die ingebrekestelling weliswaar geprotesteerd, zelf heb ik dan het geweer veranderds van schouder... maar helaas, syndicus(boekhouding), commisaris van de rekeningen en raad van mede-eigendom spelen evenwel onder 1 hoedje met de syndicus.

De M-E zelfworden dom gehouden en bang gemaakt. Ook klacht bij BIV is maat voor niets. Om in beroep te gaan, zegt BIV zelf dat ze wachten op de benoeming van een daarvoor gecreëerde nieuwe functie door de Minister van Middenstand.
 mvg

ronald de wilde
Offline
énige beheerder
De syndicus is de énige beheerder van de VME, de RvME mag die taak controleren én niets meer, behoudens een éénwerkjarig mandaat en dan nog.

Het dus als ME wat verstandig aanpakken om dat aan de kaak te stellen, en niet onmiddellijk naar een advocaat stappen om "het probleem" geregeld te krijgen. Het eigen "serieux" is niet onbelangrijk om iedereen rond de tafel te krijgen, tenzij de tegenpartij(en) echte sloebers zijn.

Ron
nescio1
Offline
volg (tijdig) de geëigende weg

B.W. Art. 577-6 § 4 
 
Om een VME ”in beweging” te krijgen is het vereist dat er aan de (B)AV een agendapunt wordt voorgelegd dat de desiderata van de vragende mede-eigenaar en/of de RvME weergeeft.
 
Astrid Clabots
Offline
syndicus - verlenging mandaat


Geachte

indien u niet tevreden bent ... over wat dan ook ... is het de moeder van de porseleinkast om een correct en tijdig agenda - item in te dienen.

Indien dit een stemming oplevert waarmee u evenmin akkoord kunt gaan, levert een correct dossier vaak wel een duidelijke "hapklare" brok op voor de Vrederechter... voor zover u een "punt" heeft ...

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars