Toepassing van "de betaler beslist"

1 antwoord [Laatste bericht]
Hermy36
Offline
In onze statuten staat:
1. In de basisakte

2.De kosten van onderhoud, gebruik en herstel van de lift, zullen verdeeld worden na rato van een/vijfde gelijk aandeel per appartement (met inbegrip van het duplexappartement op de vijfde en zesde verdieping en met uitsluiting van het gelijkvloers)
2. In ons reglement van mede-eigendom staat:

Artikel 62. Verdeling van de kosten : afwijkingen:
2. Indien er tussen de gemeenschappelijke ingang van het gebouw en de gelijkvloerse kavels geen verbinding bestaat (door een deur die toegang geeft tot de hall) , zullen deze kavels niet dienen bij te dragen in de inrichtings-, en onderhoudskosten van de hall, de lift (en) en de trapza(a)l(len),
doch wel in vernieuwings- of vervangingskosten.

 3. Mijn interpretatie:

De basisakte zegt lasten te verdelen over 5 van de 6 eigenaars. Afwijking (aanvulling) zegt dat de afwijking moet toegepast worden op 6 van de 6 eigenaars.
4. Wijziging van lastenverdeling op basis van de betaler beslist:
Vermis in onze statuten ook staat dat de basisakte primeert op het reglement van mede-eigendom en dat de wet van mede-eigendom, die van dwingend recht is primeert op onze statuten, heb ik als syndicus
Voor de Stemming 4:
De syndicus heeft zich gebaseerd op de nieuwe wet op mede-eigendom die sedert 01/01/2019 van toepassing is.
Vermits iedere eigenaar van een appartement, ongeacht zijn aandelen, een gelijke bijdrage betaalde, had iedere eigenaar een gelijke stem = 1/5de.
Daarenboven worden de gewone lasten voor de lift enkel ten laste gelegd van de appartementseigenaars. Het GLV participeert niet in deze lastenverdeling.

Artikel 377-6 $6 van de nieuwste wet op mede-eigendom (W07.VI2019,art.166/8,inw.01.1.2019) moet toegepast worden omdat ze per 01/01/2019 van dwingend recht werd.
STEMMING 4:
De mede-eigenaars gaan akkoord om alle gemeenschappelijke lasten te verdelen op basis van de hun toegekende aandelen in de gemeenschappelijke delen, uitzondering: GLV, moet niet mee betalen voor de lift.
Stemmen voor: 540 stemmen tegen: 263, naam eigenaar.
Besluit: de liftkosten voor onderhoud, gebruik en herstelling worden voortaan verdeeld over 5 eigenaren op basis van hun aandelen.
De verdeling van de kosten voor vernieuwing en vervanging van de lift worden verdeeld over alle 6 de eigenaren.
 De eigenaar die tegenstemde en in beroep ging kreeg gelijk: op basis van het reglement van mede-eigendom moeten alle mede-eigenaars meestemmen en is het principe van de betaler beslist niet van toepassing.

Mijn vraag: hoe kan dat weerlegd worden.
 
ha
SIEBE
Offline
LIFT
Mijn opinie :

1. De liftkosten komen voor rekening van de eigenaars behalve gelijkvloers. Verdeling kosten is per quotiteit en niet in gelijke delen. Hier stemmen enkel de eigenaars die betalen.
2. Nieuwe lift of de verplichte renovatie door de wetgever komen voor rekening van alle eigenaars : gezien een onderdeel van het gebouw ( onroerend ). Verdeling per quotiteit tussen alle mede eigenaars. Hierover stemmen alle eigenaars.

Stemmingen op de AV is altijd op basis van quotiteiten, net zoals verdeling kosten.