Verdeling kosten VME rechtbank

6 antwoorden [Laatste bericht]
Gert
Offline
In onze VME is een eigenaar naar de rechtbank gestapt met een dagvaarding voor gevolg. Alles loopt zoals het moet maar ik heb de volgende vraag :
Moet een ME die VOOR gestemd heeft ook betalen in de kosten waarvan de syndicus een advocaat heeft aangesteld ? Of kan die protest of zo aantekenen ? 
Om verwarring te vermijden :
- stemming over een bepaald punt op de AV
- ME's die voor stemmen en die dus op dat punt zeggen dat het zo moet zijn
- 1 ME die voor gestemd heeft gaat naar de rechtbank om zijn gelijk te halen daar die ook voor gestemd heeft maar het percentage bij die stemming was negatief
- dagvaarding en syndicus stelt een advocaat aan voor de VME
Moeten die eigenaars die voor gestemd hebben betalen voor die advocaat van de VME ? 

 
Gert
nescio1
Offline
verdeling volgens quota ++ ME=gelijk : herziene quota

De regel omtrent de (volledige) vrijstelling van bijdrage vindt u in :
 
B.W. Art. 577-9 § 8
 
 
Quimmo
Offline
Link

Ik begrijp uw vraag niet helemaal, maar de link naar de info van necio1 vindt u hier: http://www.quimmo.be/nl/blog/de-nieuwe-wet-op-de-mede-eigendom-is-goedge...

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Gert
Offline
Moeilijk verhaal, dus stel

Moeilijk verhaal, dus stel het volgende (wat nu aan de gang is) :

- punt op de AV wordt door de "grote" appartementen (natuurlijk) weggestemd
- kleine eigenaar zegt dat hij naar de rechtbank gaat omdat dit niet overeenstemd met de wet
- enkele medeeigenaars stemmen MEE met die "kleine" eigenaar

De vraag is :
- alles is via dagvaarding tegen de VME naar de rechtbank (kan niet anders)
- syndic heeft om ervan af te zijn een advocaat aangesteld voor de VME

--> kunnen die eigenaars die met naam bekend staan op het verslag van de AV zeggen of eisen dat ze niet mee betalen in de aanstelling van de advocaat/gerechtskosten die de syndic heeft aangesteld ?
Is er een procedure of ik weet niet wat...dat die eigenaars aan de syndic meedelen dat ze niet willen delen in die algemene kosten (gerecht/advocaat VME) omdat ze mee hebben gestemd met die eigenaar die naar de rechtbank is getrokken ?

Gert
nescio1
Offline
BAV agendapunt : kritische beoordeling kansen/afloop rechtszaak?

B.W. Art. 577-9 § 1
 
”De syndicus stelt de individuele mede-eigenaars en de anderen die het recht hebben om deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering onverwijld in kennis van rechtsvorderingen die door of tegen de vereniging van mede-eigenaars worden ingesteld.”
 
B.W. Art. 577-8 § 4 4 °, 6 °
 
De syndicus heeft dus blijkbaar geen keuze dan het aanstellen van een advocaat.
 
Deelname kosten steeds volgens quotiteiten, maar zie ook # 1.
 
 
Gert
Offline
dit dacht ik al, maar in
dit dacht ik al, maar in ieder geval bedankt voor het antwoord.
Ik werd die vraag gesteld door medeeigenaars die mee gestemd hadden.
Volgens rechtspraak (zoals ik het lees) is enkel diegene die naar de rechtbank trekt de eiser, en iedereen die in de VME zit wordt daarin betrokken, al dan niet met ja/neen stem.
Ikzelf vind het een beetje bizar dat namen etc...die in het verslag staan van de AV die tegen stemmen (of voor) en dat die dat niet kunnen aanvechten dat ze anders hebben gestemd.

Ik weet ook van een zaak (ander blok) van eigenaars die een zaak aanspannen en waar de buren evenveel last van hebben maar niet mee gaan in die rechtzaak.
Misschien is dat de logische wijze van denken : die niet mee gaat moet maar op de blaren zitten want de andere (eiser) mag betalen bij ongelijk.

Bij dagvaarding heeft de syndic geen keuze dan het aanstellen van een advocaat. Ware het niet dat men een raming heeft gevraagd en dat daar nog geen antwoord is op gekomen. Ge kunt zo de duurste advocaat nemen want de eigenaars betalen toch......
 
Gert
Quimmo
Offline
De wet is vrij duidelijk

"§ 8 In afwijking van artikel 577-2, §7, wordt de mede-eigenaar van wie de vordering, na een gerechtelijke procedure tegen de vereniging van mede-eigenaars, door de rechter gegrond wordt verklaard, vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, die worden verdeeld over de andere mede-eigenaars.
Als de vordering gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, wordt de mede-eigenaar vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, van de vereniging van mede-eigenaars die met toepassing van artikel 1017, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek ten laste van de vereniging van mede-eigenaars zijn gelegd."

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom