Verhuren staanplaats of garage

4 antwoorden [Laatste bericht]
Roland
Offline
In onze basisakte staat er duidelijk " de autostaanplaatsen zijn enkel voor privaat gebruik en alleen voor de bewoners van het gebouw".
Een eigenaar, die het gebouw niet bewoond, is naar de syndicus gestapt en plotseling komt de syndicus af met de mededeling dat staanplaatsen mogen verhuurd worden aan personen vreemd aan het gebouw. Reden volgens hem "een eigenaar moet de vrije beschikking hebben over zijn eigendom". Eigenaar mag bijgevolg verhuren aan wie hij wil, moet dus niet meer aan een bewoner van het gebouw zijn.
Heeft iemand hier een juist antwoord op.

Roland
nescio1
Offline
eigendomsrecht primeert
 
https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verkopen/verkoopregelgeving/vraag/34162/mogen-staanplaatsen-alsnog-verkocht-worden-als-dit-niet-in-de-basisakte-staat/
 
Wij durven stellen dat bij de rechter de statuten zullen moeten wijken voor het eigendomsrecht.
 
Beeld u in dat de verhuurder of verkoper een 80-jarige is, zonder auto, en met een beperkt inkomen. Resultaat?
 
nescio1
Offline
ook
SIEBE
Offline
eigendomsrecht
Nescio1, met uw tekst ben ik het volledig eens.
De basisakte, VME moet oderdanig zijn aan de wetgeving. De BW primeert boven alle statuten, RIO, beslissingen AV, reglementen.
Eigendomsrecht primeert hier.
't appartement
Offline
grijze haren
Volledig mee eens.
Voor hetzelfde zou men het gebruik kunnen beperken tot mensen van het mannelijk geslacht ouder dan 60 jaar en kalend.