verkoop voormalige conciërgewoning verplicht ?

1 antwoord [Laatste bericht]
Xena
Offline
In ons appartementsgebouw maakt de conciërgewoning deel uit van de gemene delen.
Sinds wij geen conciërge meer tewerkstellen wordt dit appartement verhuurd en ontvangt iedere mede-eigenaar een deel van de huur volgens de verdeelsleutel.

Dit appartement heeft geen kadastraal  inkomen.

Volgens onze syndicus mag een VME geen gemeenschappelijk appartement bezitten 
en zijn wij dus verplicht dit te verkopen.

Volgens een andere syndicus geldt dit enkel voor gebouwen opgericht sinds 2000 en mag dit bij oudere gebouwen wel nog.

Wie heeft gelijk ? 
 
naicwill
Offline
Wie is er eigenaar en wie

Wie is er eigenaar en wie beslist er?

Wie is er eigenaar? Belangrijk om te weten is dat de vereniging van mede-eigenaars (VME) enkel en alleen het beheer van de gemeenschappelijke delen tot doel heeft en dat zij derhalve geen eigenaar is of kan zijn van deze gemeenschappelijke delen. Dit wil dus zeggen dat de conciërge­woning geen eigendom van de VME is, maar van alle individuele mede-eigenaars en dit voor het individuele aandeel dat elke mede-eigenaar in de gemeenschap bezit.

Wie beslist er? Aangezien het nemen van beslissingen m.b.t. het beheer van de gemeenschappelijke delen de algemene vergadering toekomt, zal het ook de vergadering zijn die zal beslissen over de toekomstige bestemming van de conciërge­woning. Dit gebeurt dan wel in naam van en voor rekening van de individuele eigenaars en dus niet in naam van en voor rekening van de VME.
lees verder op indicator

lees verder op indicator
https://www.google.be/search?biw=960&bih=519&q=Onze+conci%C3%ABrgewoning...