Vlaamse energieheffing Energiefonds (alias Turteltaks)

70 antwoorden [Laatste bericht]
ronald de wilde
Offline

Vanaf maart 2016 wordt een nieuwe heffing op het electriciteitsverbruik van kracht. De inmiddels befaamde aanrekening van extra 100 euro, ook genoemd de 'Turteltaks' omdat daardoor wordt verwezen naar de bevoegde minister, excellentie Annemie Turtelboom.
Doel: het wegwerken van de financiële put, gegraven door het wanbeleid inzake 'de zonnepanelen'.

Dat het niet blijft, in nogal wat gevallen, bij die 100 euro, zal wellicht wel bij velen reeds duidelijk zijn. Dat het 'gelijkheidsbeginsel', naar mijn mening, ernstig met de voeten wordt getreden, daarvan liggen de meesten nog niet wakker. Het is echter een primair recht van elke burger!


Het is verwonderlijk, misschien ook tekenend (ach man, 100 euro, waarover druk maken ..), dat op dit forum 'deze kat' de bel nog niet is aangebonden.

Ik heb gisteren het kabinet Turtelboom, in aansluiting op vragen en hun antwoorden in deze, laten weten deze kwestie bij het Grondwettelijk Hof aan te kaarten. Als benadeelde burger, naar mijn oordeel, heb ik daar het recht toe, zie ik dat ook als mijn plicht.
  

naicwill
Offline
Flatbewoners betalen 'Turteltaks' twee keer
Wie in een appartement woont, zal de nieuwe stroomheffing van Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) twee keer (mee) moeten betalen.
  1.  
Bovenop hun eigen aansluiting, moeten ze de stroomheffing van honderd euro immers ook nog eens betalen voor de aansluiting van de gemeenschappelijke delen.
In een appartementsblok met honderd flats blijven die kosten beperkt tot 1 euro per gezin, maar als er slechts twee flats zijn, gaat het om 50 euro bovenop de 100 euro die al per aansluiting betaald wordt. Nochtans is dat verbruik in die gemeenschappelijke delen vaak beperkt tot enkele lampen, de bel en de deuropener, waardoor een grote wanverhouding ontstaat tussen de heffing en het reële verbruik.

http://www.knack.be/nieuws/belgie/flatbewoners-betalen-turteltaks-twee-k...
ronald de wilde
Offline
of drie, of vier keer ...
Stel appartementsbewoner (bv op 1°verdiep en met enkel dat appartement in bezit) in gebouw met ondergrondse garages en met lift tot op gelijkvloers en met EANaansluitingspunten in gemeenschap voor de gemene delen bovengronds, ondergrondse garage én voor de lift afzonderlijk. Te betalen: 1 x eigen EANpunt appartement; mee te betalen: 1 x EANpunt gemene delen bovengronds, 1 x EANpunt ondergrondse garage, 1 x EANpunt lift.

Stel dezelfde situatie, maar die betrokkene heeft nog een simpel 2°verblijfje, niet verhuurd want voor eigen gebruik, met (uiteraard) nog een EANpunt (of twee, ..): Nog te betalen, bovenop het voorgaande: 1 x eigen aansluiting, eventueel nog mee te voor gemene delen.

Als dat daarbij nog een kleine stroomverbruiker is, kan men nog moeilijk spreken over een eerlijke spreiding van de lasten om de gemaakte put te dempen.

 
Building__
Offline
(Cynis) mopje : Is de
(Cynis) mopje :

Is de "

Vlaamse energieheffing Energiefonds (alias Turteltaks)" : 100 Euro extra

mischien de beloofde compenserende maatregelen voor :
 

Gratis 100 kWh elektriciteit en gratis m³ water worden afgeschaft


aub?

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20140723_01189146/gratis-kwh-elektriciteit-en-...

http://www.eandis.be/nl/klant/meteropname/je-recht-op-gratis-elektriciteit

http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/elektriciteit-aardga...

http://www.mijnenergie.be/a-gratis-kwh-elektriciteit-en-factuur-2015-

Opmerking. : heel wat leveranciers "vergaten" trouwens nogal eens toevallig (jarenlang) die gratis 100 Kwh per domicilieadres + 100 kwh per gedomicileerde persoon toe te kennen, omdat ze blijkbaar durven redeneren dat een onbewoond pand (met verbruik!) de norm is en bewoond de uitzondering. (Begrijpe wie begrijpen kan,...)
 
Building__
Offline
http://trends.knack.be/econom
ronald de wilde
Offline
'Turteltaks' = PLUS 9 x 100,00 euro
Onze residentie omvat 4 aaneengesloten entiteiten en een ondergrondse garageruimte.
In elke entiteit staan 2 gemeenschappelijke EANpunten, één voor de gangen ea. en één voor de lift.
In de garageruimte staat 1 EANpunt.
Elk EANpunt heeft (uiteraard) een ander EANnummer.
Dat betekent (9 x 100,00 =) 900,00 euro in PLUS op onze werkingskosten.

Welke syndicus of CvR houdt daar al rekening mee voor de komende opmaak begroting?

 
bermudatje
Offline
turteltaks

Beste, ook ik heb al meermaals contact gehad met het kabinet Turtelboom, waarbij ik de belachelijkste antwoorden heb verkregen die ik al ooit gehoord heb! En dit van een kabinet!! Na de laatste mail heb ik zelfs geen antwoord meer gekregen. Hebt u deze kwestie aangekaart bij het grondwettelijk hof of zijn er nog andere mogelijkheden om deze kwestie aan te kaarten? mvg.

naicwill
Offline
https://www.google.be/search?
ronald de wilde
Offline
@bermudatje
Voorlopig is het wachten op de stemming in het Vlaams Parlement, einde van het jaar.
Wellicht zal het in het pakket van het Programmadecreet 2016 worden ge(ver)stopt, maar hopelijk komt er toch een gedegen discussie.
Ondertussen zouden de teksten bij de Raad van State liggen om te verifiëren op onregelmatigheden. Het Rekenhof heeft ondertussen wel al laten weten ernstige bedenkingen te hebben. Maar onze excellentie zou streng 'toekijken', wellicht zolang ze de bevoegde minister is, maar dat is ook niet eeuwigdurend....
Geknoei!!
 
ronald de wilde
Offline
Turteltaks - advies Raad van State
Voor wie de kranten niet leest, of deze van vandaag nog niet heeft gelezen....

Het advies van de Raad van State is snoeihard voor de plannen om deze energieheffing in te voeren: te herdoen dat huiswerk!

Normaal gaat elk zinnig mens dan in bezinning, gaat een bevoegde minister deze uitspraak minstens ernstig nemen. Niet deze minister, mevrouw Annemie Turtelboom. Alsof de RvS zomaar tot dat advies komt, alsof deze instelling ook niet de beslissingen van het Grondwettelijk Hof mee zou nemen.
Deze excellentie legt het advies gewoon naast zich neer.

De 'rangen' waren vandaag snel gesloten, het protest duidelijk geuit.
Meer dan duidelijk is het voornemen, bij doorzetting, om het Grondwettelijk Hof in te schakelen. En dat niet meer door een paar enkelingen...
Waardoor heel de financiering, mede de begroting van de Vlaamse Regering in het gedrang komt, mocht dat Hof ook vernietigend uit de hoek komen. En die kans is zeer groot.

Dat de gemaakte 'put' door geknoei in het recente verleden moet worden gedempt is duidelijk, maar dan niet door middel van ander geknoei.
Ik mag hopen dat de Vlaamse Regering deze situatie ernstig neemt - wat we zelf doen, doen we beter - of ...
naicwill
Offline
Grondwettelijk Hof Toch

Grondwettelijk Hof

Toch heeft Turtelboom een punt als ze verwijst naar eerdere arresten van het Grondwettelijk Hof, denkt Maus. Daarin stelt het hof dat de belastbare grondslag niet verward mag worden met de belastbare materie, wat in het voordeel zou kunnen spelen van de minister. 'Het toont aan dat het niet helemaal zonneklaar is hoe het hof zal oordelen', besluit de fiscalist.

In principe kan de Vlaamse regering doorzetten, met alle

http://www.standaard.be/cnt/dmf20151204_02004045

ronald de wilde
Offline
parlementaire commissie
Op maandag 7/12 is de aangepaste tekst (verfijning, na het ongunstig advies vanwege de Raad van State) voorgelegd in de bevoegde commissie, voor een eerste lezing met discussie.
Morgen, woensdag 9/12, volgt er een tweede lezing, waarna de tekst als besluit zal worden voorgelegd aan het parlement (samen met een rits andere), ter discussie én ter stemming.
Wellicht nog deze maand, december 2015, waarna publicatie in het Staatsblad.

De minister is vastbesloten door te zetten, in deze gesteund door de regering (Vlaamse), ondanks het meer dan negatieve advies van de RvS. Vandaar ook de 'verfijning' van de tekst, om zoveel als mogelijk de juridisch zwakke punten weg te werken.
Wellicht gaat de oppositie het onderspit delven bij een (partijgebonden of partijgedwongen) stemming, en is de kans dus groot dat eind december de 'burgers' in Vlaanderen aankijken tegen de 'Turteltaks', aangerekend vanaf maart 2016.

Tegelijkertijd gaat echter de Vlaamse Regering, met hen ook alle Vlaamse burgers, rekening moeten houden met een onzekere uitkomst van een procedure bij het Grondwettelijk Hof.
Een procedure die er zeker komt, want de (algemene) verontwaardiging is (te) groot.

Naast de technische besluitvorming (o.a. de gelijklopende heffing federaal en gewestelijk) van de RvS, blijft er volgens mij nog steeds dat ergerlijk geknoei inzake het 'gelijkheidsbeginsel', grondwettelijk bepaald, en steeds meer met de voeten getreden door de beleidsmakers.

Nog vandaag, moeten we weer lezen dat op federaal vlak de minister van financiën door de Raad van State op de vingers wordt getikt inzake de geplande invoering van de 'speculatietaks'. Voor de éne wel, voor de andere groep niet.
Ik weet ook wel dat het fiscale bos niet meer zo toegankelijk is, maar dat betekent niet...

 
ronald de wilde
Offline
parlementaire commissie - verslag
De stemming over het voorstel tot decreet 'energieheffing' is duidelijk: 9 voor, 3 tegen.
Bij lezing van de verslagen inzake, van de voorgaande en laatste vergaderingen, bekruipt me één gevoel: die schuldenberg uit het verleden moet inderdaad weg, maar niet op de wijze zoals nu gebeurt, niet door nieuw geknoei, geknoei omdat de zaak alsmaar ingewikkelder wordt, geknoei omdat men het persé via de elec-factuur wenst te doen, teneinde zo min mogelijk gezichtsverlies te (laten) lijden.
Het is een kluwen geworden, al die elec-aanrekeningen, geen mens die er binnen enkele jaren (wellicht reeds na één jaar) nog wijs uit raakt. U moet ingewijd zijn in de materie om nog enigzins te kunnen volgen.

Dat gezegd zijnde is het wellicht niet meer te vermijden dat ook in het parlement, bij stemming van het programmadecreet, het licht op groen wordt gezet.
Wee diegene die daartegen zal ingaan, wee diegene die naar het Grondwettelijk Hof gaat stappen. Hij/Zij zal worden bestempeld als een onverantwoord schepsel dat de begroting voor de volgende periode op de helling zet, en daarmee de welvaart in dit gebied.
Wat we zelf doen, doen we immers beter!!

En neen, dit is geen politiek pamflet, dit is niet geïnspireerd door énige politieke overtuiging.
En ja, het heeft impact op de gezamenlijke eigendommen, niet zoals in de verslagen tot uiting komt: peanuts!
Het is géén peanuts, als opvolgend CvR wéét ik dat, hou ik daarmee rekening voor de volgende werkjaarbegroting.
 
ronald de wilde
Offline
Vlaams Parlement - stemming 'Turteltaks'
Gisteren en vandaag is de Vlaamse begroting besproken met vanavond de stemming van de verschillende punten, ook de invoering van de energieheffing vanaf 1/3/2016.

Duidelijk is aangegeven tijdens de debatten, dat bij goedkeuring het vrijwel zeker is dat een procedure zal worden opgestart bij het Grondwettelijk Hof door (een) burger(s).
Met alle problemen voor de begroting vandien én meer dan gezichtsverlies voor de Vlaamse Regering, een blamage eigenlijk. Dat signaal is blijkbaar zeer duidelijk opgevangen.
Zelfs het woord 'gelijkheidsbeginsel' in deze is mee opgetekend in het verslag van de vergadering (deze teksten worden in de loop van de vergadering systematisch vrijgegeven).
Ook een advies van de Raad van State (RvS) legt men niet zomaar naast zich neer, zelfs niet na wat bijsleutelen.  

Uitkijken of het voorstel 'toch nog bijsturen én via een spoedprocedure advies afdwingen bij de RvS' het haalt. Want de tijd dringt nu om de begroting gestemd te krijgen voor het einde van het jaar.   
ronald de wilde
Offline
Goedkeuring 'Turteltaks'
Ik beschik momenteel maar over de voorlopige verslagtekst van de eindstemming in het Vlaams Parlement. Toch is die reeds duidelijk: de energieheffing (Turteltaks) wordt geïmplementeerd dd 1/3/2016, volgens aansluitingspunt mét de toepassing van het schema 'verbruik'.
Tot 5000 kWh: 100,00 euro, enz.

In onze residentie komen we momenteel uit op + 1150,00 euro per werkingsjaar, wat de gemeenschappelijke kosten betreft. Per ME komt daar uiteraard de aanrekening de eigen aansluitingsaanrekening bovenop.
Die bijkomende gemeenschappelijke kost heb ik, als CvR, reeds meegenomen in de budget-raming voor volgende werkjaar, want het zal een tijdje duren vooraleer het Grondwettelijk Hof zich in deze zal uitspreken.

Van zodra de teksten officieel zijn gepubliceerd wordt de klacht in definitieve vorm gegoten én ingediend, door mij als benadeelde 'burger'. De aanklacht zal glashelder zijn: duidelijke schending van het 'gelijkheidsbeginsel'.
Ik heb de bevoegde minister, excellentie Annemie Turtelboom, van dit voornemen alvast via haar kabinet op de hoogte gesteld.

 
naicwill
Offline
Acties tegen de Turteltaks
ronald de wilde
Offline
acties contra 'Turteltaks'
Leuke initiatieven vanwege 'solidair', maar onze excellentie (én samen met haar de Vlaamse Regering) gaat daar niet van wakker liggen.
Tenzij er zo'n 300.000 duizend mensen op zouden afkomen, zoals indertijd ('2000) bij de 'Witte Mars op Brussel'.
En dan nog, de beslissing is genomen, de eindstemming laat niets aan duidelijkheid over.
Alle excellenties zullen op donderdagavond hét glas hebben geheven op die stemming met "wij hebben het weer eens voor elkaar gekregen".
 
Eén actie zal in deze gevolg kunnen hebben, dat is een effectieve procedure bij het Grondwettelijk Hof. Van die enkeling, hopelijk ook van meerdere indien ze hun belofte houden. 
Maar nogmaals, spijtig te moeten zien/vaststellen dat het blijkbaar enkel nog via die weg moet gaan.
ronald de wilde
Offline
publicatie
Met de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 29/12/2015 is het decreet dd 18/12/2015 "Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 (1)" van kracht geworden.
Dit decreet omvat de invoering van de 'turteltaks' dd 01 maart 2016.

Er kan nu effectief werk worden gemaakt van de klacht bij het Grondwettelijk Hof, door diegenen die, ook effectief, worden benadeeld.
Appartement_Info
Offline
In plaats van de beloofde

Edit Quimmo: spam verwijderd

ronald de wilde
Offline
geen woorden, maar ...
Inderdaad, geen woorden maar daden.
Vandaag dien ik mijn 'verzoekschrift tot vernieting' van de energieheffing Energiefonds (alias 'Turteltaks') in bij het Grondwettelijk Hof, ruim op tijd om het tijdig te doen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De reden ervan heb ik reeds hoger aangehaald, en na mijn eerste besluit en met al hetgene er nadien is gezegd en geschreven - nog tot vandaag - ben ik nog meer overtuigd dat ik dit hard moest maken.

In afwachting nu van de ontvankelijkheid ervan, een eerste stap. 
naicwill
Offline
Appartement_Info is Rommel ,
Appartement_Info is Rommel
,
naicwill
Offline
Turtelboom: ‘Zal

Turtelboom: ‘Zal energieheffing met plezier verlagen als projecten wegvallen’

 
ronald de wilde
Offline
verlagen?
Als CD&V en NVA niet dwarsliggen, ook vandaag in de krant.
Want het geld is nodig om normen te halen..., er kan dus geen cent worden gemist!

Om normen te halen, met wat als eigen mening, met wat als er weer anderen aan het beleid gaan meedoen. En in welke mate mag ik rekenen op énige kennis, énige alertheid van al de verkozenen in het Parlement, als ik moet merken dat één en ander nu pas duidelijk begint te worden voor hen in het 'pluche' (cfr. de gemeenten zullen nu ook worden getaxeerd.., gisteren in het nieuws).

Ik wordt dan nijdig..., want zoveel krediet krijg ikzelf niet van mijn cliënteel.
En dan steek ik mijn nek uit, benieuwd naar al dat ander 'groot lawaai' dat de taks zou/zal aanvechten.  
ronald de wilde
Offline
Grondwettelijk Hof - rolnummer
Gisteren overgemaakt aan het Grondwettelijk Hof, en vandaag reeds een rolnummer toegekend gekregen:  6353 (NL) dd 12/2/2016

Verder (mee) te volgen via:  www.const-court.be  onder 'Hangende zaken & Rechtspraak' - 'Beroepen tot vernietiging'
AppartementWoning
Offline
  

 

  
 

 

AppartementInfo
Offline
Een didactisch voorbeeld over
Een didactisch voorbeeld over de impact van de recente overheidsbeslissingen op vlak van energie : meer specifiek electriciteit bij een appartementgebouw : Men tast op korte termijn twee maal in de geldbeugel van de eind consument !!!
- federaal heeft men de gratis 100 kwh per adres en gedomicileerde bewoner afgenomen, alhoewel de eind consument dit als een verworven recht van de energieleveranciers beschouwde.
- i.p.v. de beloofde compensaties's heeft men er (Vlaams) de befaamde aansluit tax nog eens bovenop gedaan die (via de energieleveranciers) de netbeheerders ten goede komen, en  niet verbruiksonafhankelijk zoals breed mediatiek aangekondigd, maar wel degelijk per EAN aansluitpunt :
Beschermde klanten, actieve budgetmeter, actieve stroombegrenzer 25
tot 5 MegaWh 100
5 tot 10 MWh 130

Met vriendelijke groeten, 

Mede Eigenaar en Lidnr. : 301-1976-1242 vzw NICM (NATIONAAL INFORMATIE CENTRUM VOOR MEDE-EIGENAARS) & Lidnr : 2977189-69 Test Aankoop


Afbeelding
 
AppartementHabitat
Offline
Voor een gebouw met 21

Voor een gebouw met 21 appartementen bv zou gemiddeld de factuur meer dan verdubbelen, zie tabel hieronder die als volgt leest :
Appartement, aantal bewoners gedomicileerd, aantal gratis kwh, gratis Euro's, verbruik, factuurPrijs gemiddeld, Nieuwe tax, gebouw tax verdeelt over de appartmenten, Nieuw te verwachten factuurbedrag, Procentuele verhoging. 

Graag advies van deskundige(n) aub?
 
 
  


 


 
  
AppartementHabitat
Offline
        
 
 
 
  
AppartementHabitat
Offline
12550 Kwh voor 21
12550 Kwh voor 21 appartementen is een gemiddelde (lift, normale werking /populatie) de 100 Euro aansluiting is over de 21 appartementen (5,3) symbolisch verdeelt.

Boekhoudkundig zal dit uiteraard anders verlopen, je kan de privatieven en de gemeenschgap immerts niet mengen weet ik ook, maar het is om de stiekeme tendens van de overheid om in onze geldbeugel te zitten (ondanks mediatieke compensatie aankondigingen) te illustreren.

Voor kleine gebouwen zonder lift zal die 100 Euro tax veel zwaarder doorwegen op de factuur van de gemeenschappelijke delen natuurlijk (dan komen we meer in het didactisch voorbeeld van Ronald De Wilde)

Deskundige(n) advies toelichting aub?

Dank bij voorbaat
ronald de wilde
Offline
12550 kWh
Met 12550 kWh op één aansluitpunt zit u niet aan 100,00 euro Turteltaks maar wel aan 290,00 euro!
De taks wordt aangerekend per EANgenummerd aansluitpunt én op basis van het verbruik, verdeeld in categoriën: 100,00 - 130,00 - 290,00 - enz.
Er zullen privatieve aansluitingen zijn én gemeenschappelijke, de bijkomende heffing kan inderdaad flink oplopen, in kleine maar ook grote gebouwen.
Al is dat blijkbaar bij velen nog niet goed doorgedrongen.
AppartementHabitat
Offline
Ronald, je hebt gelijk dit is een onvolmaaktheid in
mijn didactisch model, maar net als u wil ik de burger wakker schudden anderen meer literair, ikzelf met cijfermateriaal achting