Vragen i.v.m.samenstelling AV en aanstelling als Secretaris

3 antwoorden [Laatste bericht]
JokkeJaku
Offline
Op AV aanwezig:alle ME, de syndicus én een kantoorbediende.
    Dit is mijn inziens strijdig met bw art 577-6 §1,§10 over toegelaten personen op AV    temeer daar de syndic. intuitu personae is door ondertekening van de overeenkomst.
Ik wordt verkozen als voorzitter en ben kandidaat secretaris(geen andere ME kandidaat)
Synd. stelt voor als Secr.:'Beheer D.A' (afkorting naam zaak),zijnde in werkelijkheid de bediende die niet bij naam wil worden genoteerd.Ik verzet me,verwijzend naar hierboven vermelde bepalingen.Synd. laat door AV 'vennootschap' als Secr. aanstellen.
Vragen:
1) Mag de vergadering starten met meer personen dan wettelijk voorzien is?
  a. Indien neen,neemt de voorzitter het besluit tot schorsing,uitstel of afstel?
  b. Indien ja, zijn de beslissingen van de AV onwettig en/of vernietigbaar?
2) a. Kan een vennotschap of Beheer D.A als Sec. worden benoemd als de synd. intuitu personae is?
    b. Kan de kandidatuur van een ME worden geweigerd  door de synd.? of heeft ze absolute voorrang op synd.?  en vennnootschap?
3) De synd. en de secr. moeten alleszins fysiek het besprokene en de beslissingen notuleren
    a. Wat als de synd. volhoudt om zijn bediende fysiek te laten notuleren (bondig verslag secr.verwerkt in de notulen)? Hoe daartegen reageren als voorzitter ?,als VME ?,als ME?
Indien mogelijk graag uw zienswijze op al mijn vragen - hiervoor hartelijk dank.
Quimmo
Offline
Beknopt antwoord

Volgens mij kan de syndius nooit zonder goede reden een kandidatuur van een mede-eigenaar wijzigen. Maar zoals met zoveel zaken is de vraag wat u er aan kan doen, tenzij u voldoende mede-eigenaars aan uw kant krijgt.

De beslissingen van de AV laten vernietigen voor zoiets kan volgens mij enkel indien u de rechter kan aantonen dat u er een nadeel door geleden heeft. Kan u dat?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Astrid Clabots
Offline
syndicus - intuïto personae - personeel


Geachte

Op welke basis benadrukt u zo dat de syndicus intuïto personae werd aangesteld  ?
Want de syndicus die een kantoor uitbouwde, kan natuurlijk niet overal alles zelf blijven doen en heeft zijn personeel daarvoor broodnodig.

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

JokkeJaku
Offline
syndicus - intuito personae
Basis is de exacte betekenis van intuito personae: persoonsgebonden:geldigheid van de overeenkomst verbonden met de persoon (syndicus) die het contract afsluit (ondertekent);syndicus verwijst nergens in de overeenkomst naar zijn vennootschap.