Wetsvoorstel 2017 tot aanpassing van de wet op de mede-eigendom

12 antwoorden [Laatste bericht]
SCORPIOEN
Offline


Is er iemand die weet heeft of dit voorstel nog wet wordt in het lopend parlementair jaar eindigend per 30 juni 

Wat blijft er over van het ingediende voorstel ?

dank umvg

vrijwsyndicus
Offline
verwijderd
verwijderd
nescio1
Offline
gezocht :
kristallen bol
Astrid Clabots
Offline
gewijzigde wet op de mede eigendom


Geachte

Het is even koffiedik kijken, ik richt me zelf naar de jaarwisseling ...

Vriendelijke groeten
Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten

SCORPIOEN
Offline
wetswijziging

hoewel in de kamer reeds gestemd, toch publikatie BS slechtrs voor september om pas van 1.1.2019 toepasbaar te worden.

Waarom? is dat om de materie over de gemeenteraadsverkiezingen te tillen ?

of omdat de Vlaamse regering nog zou kunnen beslissen om hoogbouw te beperken ?

Ook " verdacht "is dat ik nergens de tekst vind die goedgekeurd werd ( verslag van de kamerzitting of verslag van de desbetreffende kamercommissie)mvg

lebragard
Offline
blz 662....

scorpioen :
het wetsontwerp kan u volledig raadplegen via volgende link vanaf pg. 662.
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2919/54K2919001.pdf

Boudelo
Offline
wetsontxwerp
Op 7/6/18 werd enkel een uitbreiding van de Hypotheekwet voorzien waarbij de VME/syndicus een voorrecht heeft op de schuldvorderingen van wanbetalers maar ik lees nergens in de notulen van deze vergadering dat het bewust wetsontwerp goedgekeurd zou zijn om in voege te treden vanaf 1/1/2019.
Wanneer werd er uiteindelijk over het wetsontwerp gestemd ?

is het aanwezigheidsquorum voor een bijzondere algemene vergadering hetzelfde als dit bepaald voor een algemene vergadering (art 577-6-§5 lid 2 BW) ?

lebragard
Offline
wetsontwerp

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2919/54K2919001.pdf

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers

dd. 5 februari 2018

Wetsontwerp

Boudelo
Offline
wetsontwerp
Nogmaals, de tekst die u aanhaalt is enkel de tekst van het "wetsontwerp" maar is nog geen bevestiging dat dit wetsontwerp wel degelijk werd gestemd en goedgekeurd.
Wanneer werd deze wet gestemd en waar kan men de bevestiging hiervan terugvinden ? 
Zulks is nergens te lezen in de notulen van de vergadering van de Kamer op 7/6/18.

is het aanwezigheidsquorum voor een bijzondere algemene vergadering hetzelfde als dit bepaald voor een algemene vergadering (art 577-6-§5 lid 2 BW) ?

lebragard
Offline
BIV......
www.biv.be/publicaties/alle-publicaties/hervorming-wet-op-de-mede-eigend...


Hervorming wet op de mede-eigendom gepubliceerd

woensdag 4 juli 2018

Maandag 2 juli werd de hervorming van de mede-eigendom gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De inwerkingtreding van de wet is voorzien op 1 januari 2019.
zie post van scorpioen :
http://quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-...

SCORPIOEN
Offline
wetswijziging inzake mede-eigendom


deze tekst heb ik gekregen van h/ ministerie van justitie :

De gewijzigde bepalingen omtrent de mede-eigendom maken deel uit van een groter geheel, namelijk de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen  inzake burgerlijk recht …” namelijk Titel 6 “ Diverse wijzigingen inzake de wetgeving betreffende de mede-eigendom “

Deze wet werd op 2 juli gepubliceerd in Belgische staatsblad.

LINKS : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl (vervolgens rechts onderaan doorklikken op " vorige inhoud " tot u staatsblad 2 juli krijgt. Vervolgens de wet waarover we het bebben, de 4e in de lijst.De tekst is inderdaa identiek met www.dekamer.be/FLWB/PDF/54K2919013.pdfmvg

nescio1
Offline
aanklikbaar
nescio1
Offline
datum in werking treden? Art. 179