Wijziging artikel Reglement van Mede-eigendom

66 antwoorden [Laatste bericht]
ronald de wilde
Offline
#60
#48 RdW   De huidige mentaliteit......

Beste Lebragard,

't zal vroeger ook al wat zijn geweest met die mentaliteit, al zal het vandaag het er niet op verbeteren, alleen al door de aangroei van die panden én de voortschrijdende mondigheid van hun bewoners.

Samenleven hoeft niet moeilijk te zijn, als men de spelregels maar volgt.....

Conflicten zullen er ook wel steeds zijn geweest, en personen die de boel (trachten te) verzieken wellicht ook.

Tot hier, denk ik, kunnen we het eens zijn, waarom u me, in uw reactie, richting Nederland (met de VVE's) wenst te duwen ontgaat me grotendeels.
Nederland is inderdaad meer geschoeid op erfpacht en vruchtgebruik, en het gebouw wordt meer centraal gesteld, in België is verworven eigendom getrendset.
Met de problemen rond Amsterdam (bv) inzake erfpacht weet ik niet zeker wat het beste is, noch met het feitelijk gegeven dat ook een VVE de mist in kan gaan bij wanbeheer.

Punt blijft dat ook bij ons degelijk beheer kan zijn, bijeengebracht door de verschillende mandaathouders, en dat een syndicus niet persé die andere verantwoordelijken moet/kan gebruiken (omwille van hun onwetendheid ?!) om eigen doel te bereiken.

Wat mij betreft is ook onze Belgische regelgeving - hoe ze ook tot stand is gekomen en/of vanuit welke belangengroep ook invloed is uitgeoefend - méér dan voldoende om tot een volwaardig beheer te komen. En ik denk, in alle bescheidenheid, dat het in onze VME ook zo het geval is, en ja, mèt (!) in gedachten 'het geheel', dus ook in hoofdzaak het gebouw op zich, waarin elk privatief een gedeelte kan/mag zijn. Onze syndicus speelt hierbij de rol welke zij dient te spelen, de RvME én de CvR evenzo. 
Beste Lebragard, u moet ook weten dat ik allergisch ben voor een betuttelende overheid, en een uitspraak 'de mede-eigenaars beschermen tegen zichzelf en de anderen' valt bij mij op een koude steen.

Maar, (wet)teksten worden niet altijd hetzelfde gelezen, en dus anders naar voren gebracht. De reden mag zelf worden ingevuld. Laat dat echter de bron zijn dat degelijke (kandidaat-)mandaathouders afhaken (genoeg is genoeg!), sommige syndici er met een grovere borstel doorgaan.
Samenleven hoeft niet moeilijk te zijn, als men de spelregels maar volgt...., dat zal zo zijn in België àls in Nederland.

Beste Lebragard, ik weet dus niet goed waarom u dacht te moeten reageren op mijn reactie. Wat ik wel weet is dat, mocht ik terug die aankoop overwegen én met de wetenschap van nu, ik eerder voor die aankoop van een boot zou gaan. U wilt niet weten welke tijd het me heeft gekost (als CvR) om tot het huidige beheer (mee) te kunnen komen.

Genegen groet,
Ron
  
baguetje
Offline
#90
ik heb op een ander moment en in een ander onderwerp al gepleit voor de opmaak van een vademecum voor de mede-eigenaar dat verplicht door de syndicus bezorgd moet worden bij de aankoop van een eigendom. een soort van 'appartementsrecht voor dummies'. Leesbaar dus voor de niet-professionals. 

gisteren heeft de syndicus het verslag van de AV op zijn website gezet. dat gaan we dus niet meer in onze brievenbus/inbox terugvinden. hij doet immers 'het minimum'. Kostprijs van zijn 'dienstverlening': €5.900 erelonen + €1.200 aan commissielonen op verzekeringen (waar hij niets moet voor doen)

onderaan het verslag heeft hij op een apart blad een clausule toegevoegd over het RIO (onkosten reeds aangerekend in het voorbije boekjaar en betaald, RIO nog niet aangepast): ' de (gewijzigde) reglementen van interne orde zullen op de website geüpload worden (syndicus brengt de eigenaars hiervan op de hoogte)'.

waarvan akte..... 
baguetje
ronald de wilde
Offline
vademecum
"Praktische Gids voor Mede-eigenaars"

Wordt gratis aangeboden door Koning Boudewijnstichting; in samenwerking met Notaris.be

Daarin staat ook een verwijzing naar publicaties van het Nationaal Eigenaars- en Mede-eigenaarssyndicaat.
En ook een verwijzing naar een publicatie van de Verenigde Eigenaars. 

Er is dus al wat informatie op de markt.

Ron
baguetje
Offline
vademecum
interessant basisdocument. maar het geeft geen antwoorden op de problemen uit het 'dagelijkse leven' zoals we hier tot den treure toe ervaren.

het duidt wel sterk de afhankelijkheidspositie t.o.v. de syndicus.
baguetje
nescio1
Offline
mondige mede-eigenaars

Problemen van allerlei aard?

Mondige mede-eigenaars gevraagd!
 
ronald de wilde
Offline
#64
...... de afhankelijkspositie t.o.v. de syndicus

't Is maar te bezien tot hoever je PERSOONLIJK afhankelijk wenst te zijn, tot hoever een VME afhankelijk wenst te zijn.
Ik wens niét mee te gaan in de stelling dat binnen een VME geen ME('s) is (zijn) welke zich de appartementswet 'eigen' kan (kunnen) maken, om tot een ernstige dialoog te komen met de syndicus, nog minder dat er onderworpenheid moet zijn aan diens grillen en/of gewin.

..... interessant basisdocument

Méér dan genoeg om de meeste ME's te duiden waarop het staat, die instap in een VME, met mogelijkheden én beperkingen. En dus de wetenschap dat er spelregels zijn, te volgen, maar ook af te dwingen.

Zoals Nescio schrijft in een vorige reactie: mondigheid gevraagd!
En daar wringt het meestal, mondigheid vraagt om inzicht en een grote dosis basiskennis, niét om oeverloos 'gezwets', mondigheid is dus ook 'zwijgen' als het even het 'eigen petje' te boven gaat en anderen het effectieve of zinvolle debat verderzetten.

Ron