AV dagorde vs besproken onderwerpen

4 antwoorden [Laatste bericht]
Rien
Offline
Geachte mede forumleden

Ons gebouw, met een jaarbegroting van ca € 700.000, heeft net de AV achter de rug.
Als altijd een bijzonder enerverende vergadering.

Er is op de gehouden vergadering, te beginnen met de uitnodiging, de dagorde en de vergadering zelf veel aan te merken.

Ik beperk me tot het volgende:
De dagorde vermelde onder andere de volgende twee posten (letterlijk)
 
  1. 1e Plaatsen van afsluitkranen KW en WW per verdieping: bespreking budget € 240.000 en stemming incluisef raadsmandaat.
  2. 2e Reparatie bolvormige elementen; bespreking budget € 25.000 en stemming inclusief raadsmandaat.
Hierover staat het volgende in de notulen:
1e Plaatsen van afsluitkranen KW en WW per verdieping: bespreking budget € 150.000 en stemming incluisef raadsmandaat. (het betreft het vervangen van kranen per appartement)
2e Reparatie bolvormige elementen; bespreking budget € 65.000 en stemming inclusief raadsmandaat.

U ziet de bedragen komen niet overeen.
Voor het eerste punt, men wil een goekopere en minder kwalitatieve kraan gebruiken dan eerst voorzien.
Voor het tweede punt, telt men het budget van € 25.000 voor volgend jaar erbij en verhoogd het nog eens met € 15.000.

Dit zonder voorafgaandelijke informatie aan de VME
Zijn deze twee hoofdpunten acceptabel of is het een reden de vergadering over te laten doen? Waar mogen we ons aan verwachten?

Op voorhand reeds dank voor jullie inbreng.

Met vriendelijke groet
Rien
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 § 3
”De bijeenroeping vermeldt……de documenten……geraadpleegd.”
 
Documenten vooraf geconsulteerd?
 
Wat is volgens u het doel van een bespreking/vergadering?
 
du choc des idées jaillit la lumière 
 
Notulen opgemaakt en getekend ?
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/verslag-av-0 # 2, # 6
Astrid Clabots
Offline
agendapunten - notulen - onrechtmatige beslissing


Geachte

Al naar gelang de vooraf meegedeelde informatie en de beweegedenen achter de uiteindelijke beslissingen kunt u overwegen om beroep aan te tekenen bij de vrederechter.

- mogelijks zijn er onregelmatigheden begaan, het loutere feit dat tot andere bedragen is gestemd dan opgenomen in het agenda, is dat niet noodzakelijk ...
- indien u met deze beslissingen onrechtmatig belangenschade opliep, kunt u dit opvoeren.

Astrid CLABOTS
CLABOTS

nescio1
Offline
B.W. Art. 577-9 § 2 (vier maanden!)

 
Maak een kosten-batenanalyse op, mocht u verdere juridische stappen overwegen.
 
 
M-ke
Offline
AV Dagorde
Aan Necio.

We vinden allemmal Uw puntzinnige reactie soms wel echt HEEL goed en accuraat.
Maar U heeft steeds het idee dat wij allemaal " academici " zijn ?

Uw citaten zijn misschien wel to the point zoals bovenstaande : . . . . ditmaal vertaald naar het Nederlands voor ons (meerdere niet academici)

"uit de botsing van ideeën komt het licht"

Mag het in de toekomst MET vertaling dan missen we geen van allen de betekenis van Uw citaat.

Met dank
M-ke

 

M-ke