AV en BAV

2 antwoorden [Laatste bericht]
Lieve en Marc
Offline
De wetgever maakt geen onderscheid tussen de geplogenheden voor een AV en een BAV.
Nochtans is er een verschil omdat voor een BAV geen termijnen werden bepaald (periode, indienen agendapunten, enz....).
Ik wil de kans krijgen om bijkomende agendapunten te agenderen wanneer er een BAV zou samengeroepen worden met slechts één agendapunt. Hetzij aansluitend bij dit agendapunt, hetzij andere agendapunten.
Hoe moet dat nu?
Ik stel dus het volgende voor:
1. Verwittigen eigenaars dat er een BAV zal gehouden worden op datum ../../.....
2. Opgave van datum tot wanneer agendapunten mogen ingediend worden.
3. Opmaken van agenda door de Syndicus en versturen van uitnodigingen zoals gebruikelijk.
> Graag jullie advies en eventueel aanvullingen, liefst gebaseerd op wetsartikels.
Mat dank.
 
Lieve en Marc
nescio1
Offline
geen privé(DIY)-aanpassingen aan de wet

De wetgever heeft GEEN onderscheid gemaakt tussen AV en BAV.
De termijnen, die in de wet (en de basisakte) vastgelegd zijn, gelden voor beide.
 
De syndicus heeft het initiatiefrecht inzake AV.
 
Gaat het verzoek tot een BAV in een aangetekende brief van u (20 %?) uit :
 
B.W. Art. 577-6 § 2
 
dan specifieert u daarin uw agendapunten.
 
U stuurt uiteraard kopie van deze brief aan alle ME’s.
 
 
Wenst u gewapend te zijn tegen een ”verrassings”-BAV, ingericht door de syndicus, dan heeft de wetgever u een parade gegeven:
 
B.W. Art. 577-6 § 4 1.1
 
Uw agendapunt zal door de syndicus op de bijeenroeping van de volgende vergadering opgenomen worden, onverschillig of dit een BAV, of een gewone (statutaire) vergadering is.
 
 
 
Astrid Clabots
Offline
Termijnen BAV


Geachte

Ik ben ook eerder geneigd om te stellen dat de BAV volgens dezelfde geplogendheden als een AV moet verlopen.
Wel is het zo dat dergelijke BAV vaak in spoedeisende gevallen wordt bijeen geroepen. DE afwijking van de gebruikelijke termijn moet dan in dat geval ook gemotiveerd worden.

Astrid CLABOTS
CLABOTS