bankrekening RVM

6 antwoorden [Laatste bericht]
baguetje
Offline
De voorbije jaren boekte de syndicus de kosten van het onderhoud van het gebouw in de post 601500 'onderhoud gebouw'. Dit onderhoud gebeurt 'in eigen beheer'.... De uitbetaling gebeurde rechtstreeks op de bankrekeing van de poetsvrouw.

De syndicus heeft deze post (om voor de hand liggende redenen) hernoemd naar 'aankoop onderhoudproducten en klein materiaal'. Dit voor een bedrag van +/- 4800 euro. De betaling gebeurt nu op een bankrekening op naam van 'Raad van Mede-Eigendom'. Dit bedrag wordt ten laste gelegd van de mede-eigenaars. Deze rekening is zeer waarschijnlijk / ongetwijfeld eigendom van de poetsvrouw.

Ter info: commissaris der rekeningen = voorzitter RVM (en enig lid) = echtgenoot poetsvrouw.

M.i.
1) kan/mag de syndicus geen rekening openen op naam van de RVM want deze kan geen betalingen uitvoeren.
2) is de naam op de rekening misleidend en maakt het misbruik van de benaming van een bestuursorgaan van de VME
3) blijft technisch gezien het bedrag op deze rekeniing eigendom van de VME en mag het niet ten latste van de mede-eigenaars worden gelegd. Immers wie de 'voorgeschiedenis' niet kent kan dit boekhoudig alleen maar zo interpretern.
4) brengt deze constructie mogelijke nieuwe leden van de RVM fiscaal in gevaar
5) is dit valsheid in geschriften. er zij immers geen facturen....

Wat valt hiertegen te doen?

Uw visie graag.
 
baguetje
Astrid Clabots
Offline
VME - betaling onderhoud en poets


Geachte

Deze gang van zaken is uiterst creatief maar volgens mij onwettelijk.

Vriendelijke groeten
Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

Quimmo
Offline
Algemene vergadering

Stel uzelf kandidaat als commissaris van de rekeningen op de volgende AV, dan kan u dit aan de basis aanpakken.

U kan ook een agendapunt voorstellen voor de volgende AV om dit systeem af te schaffen en te vervangen door een officiële kuisploeg. Laat bij de stemming de andere mede-eigenaars weten dat het uit de notulen altijd zal blijken wie voor en wie tegen gestemd heeft, zodat ze zich niet kunnen wegsteken bij eventuele problemen. Dat zal hun waarschijnlijk 2x laten nadenken.

Stuur dit agendapunt naar de syndicus en vraag hem te bevestigen dat dit op de AV komt. Indien niet tijdig bevestigd kunt u het opnieuw aangetekend sturen zodat u bewijs heeft.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

baguetje
Offline
#1 #2
Dank voor de antwoorden.

In hoeverre is de CVR burgerlijk en strafrechterlijk verantwoordelijk?
baguetje
nescio1
Offline
CvR : openstaande vragen
nescio1
Offline
CvR : te verwachten scenario : (afgeleide verantwoordelijkheid)

Eerst zal de rechter de verantwoordelijkheid van de syndicus bepalen.
 
Mocht de CvR geheel of gedeeltelijk passief gebleven zijn in zijn taakuitoefening ten opzichte van de syndicus (geen rapport AV, geen (aangetekende) brieven, etc.) dan zal de rechter zijn medeverantwoordelijkheid bepalen, er rekening mee houdend dat het hier niet gaat om een professioneel.
 
Opgelet : syndicus mede-eigenaar en beroepssyndicus worden WEL gelijkgeschakeld inzake verantwoordelijkheid.
 
baguetje
Offline
CvR : te verwachten scenario : (afgeleide verantwoordelijkheid)
wat kunnen de sancties/boetes zijn voor de niet-professionele CVR? Tijdens de laatste AV bevestigde hij hardop dat alles 'wettellijk' was verlopen.
baguetje