BAV

9 antwoorden [Laatste bericht]
Lieve en Marc
Offline
Wij kregen op 30 april een aankondiging voor een uitnodiging voor een BAV op 14 mei met slechts een onderwerp mbt condensatieketels. Kan dat allemaal zo maar? Vorig jaar werd ook al een fout gemaakt met de data voor de gewone jaarlijkse AV.
Vraag: wat zijn de regels? Hoe protesteren? Ik ben die dag in het ziekenhuis, krijgen ook weinig tijd om documenten na te kijken, enz ....
Lieve en Marc
nescio1
Offline
de minimis non curat praetor

Herlees uw basisakte.
Afwijkende termijn voorzien?
B.W. Art. 577-6 § 3 (laatste alinea)
 
B.W. Art. 577-6 § 7
regels volmachten
 
Lieve en Marc
Offline
Bav
dit is geen antwoord en nogal onbeleefd geformuleerd’ er staat niets daarover in onze basisaftrek en dat hoeft ook niet, alleen de periode waarin de AV dienst gehouden dient vastgelegd in het RvME; de termijnen worden door de wet bepaald’ daarbij maakt de wet geen onderscheid tussen AV en BAV. Specialisten allerhande: maak eens een duidelijke richtlijn die als voorbeeld kan gebruikt worden. Dank U.
Lieve en Marc
SIEBE
Online
BAV
Beste Lieve en Marc,

Probeer onderstaande link, kan u misschien helpen.
www.exclusiefbeheer.be/faq/detail/wat-is-een-bijzondere-algemene-vergadering
Syndicus moet binnen de 30 dagen na het ontvangen van een aangetekend schrijven met een rechtsgeldige aanvraag BAV versturen. Indiener moet 20 % van de aandelen vertegenwoordigen.
Voor het overige hetzelfde als bijeenroeping AV.
Astrid Clabots
Offline
BAV v AV van een VME


Geachte

Terzijde .. ik denk niet dat men de bedoeling heeft om onbeleefd te antwoorden, doch wel efficiënt.

Ik kan aan het voorgaande toevoegen :

- Jaarlijkse AV : in een vaste jaarlijkse periode van 15 dagen
- BAV : te organiseren wanneer het nodig is, (acuut probleem , vraag van mede - eigenaren, ...) Een problematiek over verwarmingsketels kan acuut zijn.

Astrid CLABOTS
CLABOTS

Luigi
Offline
BAV
In ons gebouw werd een BAV gevraagd aan de syndicus door verschillende eigenaars die 75% van de stemmen hadden. De syndicus gaf helemaal geen voldoening meer en was ondertussen VOF geworden zonder dat wij de juiste betekenis ervan begrepen hadden.
Wij vroegen om een BAV binnen de 30 dagen te organizeren, er was maar 1 punt op de agenda : het ontslag van de syndicus. Wij kregen het antwoord dat onze vraag niet wettig was, dat de syndicus binnen de 30 dagen alleenmaar een uitnodiging moest versturen. De uitnodiging was om de BAV 3 maanden later te houden, de syndicus kon onmogelijk voordien een vergadering houden. Er is geen tijdstip voorzien voor het uitvoeren.
Wij wisten toen niet beter en het is helemaal anders verlopen dan voorzien.

Luigi
Lieve en Marc
Offline
Bav
kan er nu niemand een antwoord geven hoe een BAV wettelijk dient georganiseerd?
Jaarlijkse periode van 14 dagen is hier niet van toepassing, dus mag Syndicus op eigen initiatief een BAV organiseren. Bv. Syndicus stuurt op maandag een brief dat hij op woensdag een BAV zal organiseren met onderwerp........  Nogmaals de vraag: dient er geen bepaalde termijn gerespecteerd?
Wat met overige termijnen? 
Ik zie in de wetgeving geen onderscheid tussen een BAV en een AV. Voor een AV zijn er regels en termijnen. WELKE ZIJN DEZE VOOR EEN BAV? Zo hebben wij bij een BAV geen mogelijkheid om punten ter stemming toe te voegen.
Enz....
Lieve en Marc
Daniel_1
Offline
BAV
Veel geblaat om niets!

Art 577-6 §3 alinea 4: "Behalve in spoedeisende gevallen wordt de bijeenroeping ten minste vijftien dagen voor de datum van de vergadering ter kennis gebracht."
Een BAV is niet noodzakelijk spoedeisend: in onze VME hielden wij reeds BAV om aldus de agenda van de gewone algemene vergadering te ontlasten (divide ut imperes !)

Ik vind dit zeer duidelijk: indien 'spoedeisend' wordt ook voorzien dat de reden waarom de vergadering spoedeisend is,  vermeld dient te worden in de oproeping bijgevolg is ten minste vijftien dagen ook voor een BAV de norm.
Daniel
nescio1
Offline
termijn in RIO richtinggevend

De syndicus zal zich in eerste instantie richten naar de mogelijk van de wettekst afwijkende termijn voorzien in het RIO, met dien verstande dat de termijn van vijftien dagen steeds gerespecteerd wordt.
Uiteraard betekent dit niet dat, zoals hoger aangegeven, deze regel vervalt bij een redenen omklede spoedeisende bijeenroeping.
 
 
nescio1
Offline
Termijn indien agendapunten.

 
Vals probleem:
 
B.W. Art. 577-6 § 4
”Ten allen tijde……”
 
Zodra u uw agendapunt(en) (en het bijbehorende dossier) opgemaakt hebt kunt u het aan de syndicus overmaken (voorzorgsmaatregel: aangetekend en kopie aan RvME (kopie aan andere ME’s?))
 
Het zal opgenomen worden in de bijeenroeping en dan ook behandeld worden in de volgende AV, BAV of gewone AV.
Vergeet niet de stemming over het agendapunt te vragen, zo nodig.