belangenconfilct

5 antwoorden [Laatste bericht]
baguetje
Offline
bij ons is de rekeningcommissaris het enige lid van de RME. Zijn echtgenote verzorgt het onderhoud van de gemeenschappelijke delen.

is er geen belangenconflict?
baguetje
Astrid CLABOTS oud
Offline
commissaris van de rekeningen - RvMEGeachte

het engagement is groot...
Waren er zo weinig kandidaten ?
Wettelijk gezien zie ik niet meteen een bezwaar ... maar het is altijd aan te raden dat er beter verschillende mede eigenaren de verschillende "pet" op zetten..
Precies om speculaties rond belangenvermenging te vermijden ...

Astrid CLABOTS
Advocaat

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

baguetje
Offline
commissaris van de rekeningen - RvME
Geachte,

Dank voor uw antwoord.

De commissaris controleert de rekeningen, dus ook het loon van zijn echtgenote. Dat is toch tegenstrijdig want de A.V. (hier) krijgt bij de afrekening daar GEEN inzicht in.
baguetje
nescio1
Offline
wet= enkel belangenconflict bij syndicus
Gezamelijk antwoord op :
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/zwart-werk
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/werken-in-eigen-beheer
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/belangenconfilct
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/strafrechtelijke-verantwoordelijkheid-vme
 
 
Met uw aankoop bent u toegetreden tot een gemeenschap die, zoals elke”club”, haar formele en informele regels heeft.
 
De formele kunt u afleiden uit basisakte, verslagen AV, etc.
De informele regels leren kennen is een stuk moeilijker.
 
Het is inderdaad niet uitgesloten dat de combinatie CvR en poetsvrouw destijds werd overeengekomen met instemming van nagenoeg alle toenmalige eigenaars.
 
Dat het initiatief zou uitgegaan zijn van een syndicus B.I.V. durven wij betwijfelen.
 
 
Als u deel uitmaakt van een categorie burgers als advocaten, rechters, andere gerechtsmedewerkers, belastings- en politieambtenaren, vakbondskaderleden, etc,. die van verre of nabij niet willen/mogen geassocieerd worden met medewerking aan onwettelijke daden, hebt u wel veel pech.
 
 
U hebt nu de keuze : u treedt toe tot de club of u wordt een slachtoffer van ostracisme.
 
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/werken-in-eigen-beheer
 
B.W. Art. 577-8 § 4 11 °
 
De boekhouding van de VME hoort een ”open boekhouding” te zijn.
Het is uw recht ze , gewoonlijk in het kantoor van de syndicus en na voorafgaande afspraak, in te zien.
 
B.W. Art. 577-8 § 4 18 °
 
Ga in de begrotingsraming na onder welke rubriek de kosten schoonmaak gebudgetteerd zijn.
 
 
 
B.W. Art. 577-6 § 4
 
Dien agendapunten in die uw desiderata weergeven :
 
  • opname schoonmaakkosten in de begroting
  • onder welke rekening(en) zijn de schoonmaakkosten opgenomen
  • heeft/zal de syndicus een fiche 281.xx opmaken/laten opmaken
  • opmaken lijst verzekeringen VME met vermelding naam en polisnummer samen met bedrag maximale tussenkomst. Is er voorzien in een polis werknemers/huispersoneel ?
 
 
 
B.W. Art. 577-6 § 3
 
Hier volgt dan het belangrijkste : tijdens de periode voorafgaand aan de vergadering maakt u een afspraak met de syndicus om : de documenten over de geagendeerde punten te raadplegen.
 
 
B.W. Art. 577-8 § 4 15 °
 
Bij het opstellen van de wet appartementsmede-eigendom 2010 stond de wetgever enkel een belangenconflict in hoofde van de syndicus voor ogen.
 
Vrijheid=blijheid.
 
In basisakte (en AV) kunnen aanvullende regels inzake belangenconflicten vastgelegd worden.
 
 
 
 
 
http://www.cnc-cbn.be/files/bulletin/filename/CBN_Bulletin_63_N.pdf
http://docplayer.nl/10155721-De-fiches-281-50-praktisch-bekeken.html
http://kantoorvanwynsberghe.be/handleiding.pdf
 
 
 
 
 
 
Verdere commentaar, uit een oogpunt van duidelijkheid en goed begrip, liefst enkel op :
http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/zwart-werk
Quimmo
Offline
Reglement mede-eigendom

Als er maar een lid is, kan je het bezwaarlijk een "raad" noemen. Staat er in uw statuten niet vermeld uit hoeveel leden de RvME moet bestaan?

Wat de vraag zelf betreft, misschien kan iemand anders zich op de volgende AV kandidaat stellen als commissaris van de rekeningen, dan zijn er geen belangenconflicten meer. De wet op de mede-eigendom houdt in elk geval enkel rekening met belangenconflicten van de syndicus want dat is de persoon die mensen aanstelt en betaalt, dus de eerste controle op juistheid.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

baguetje
Offline
#4
de VME bestaat voor 95% uit niet-mondige eigenaars. mensen die door hard werken en wat spaargeld een eigendom hebben kunnen verwerven. en die ook geen kennis hebben van wetgeving of reglementen allerhande. dat verwijt ik hen ook niet. een voorbeeld: de voorzitter van de A.V. tekende de verlenging van het mandaat van de syndicus zonder dat de inhoud ervan toegelicht werd in de A.V. én zonder het zelf gelezen te hebben.

de statuten bepalen  geen minimum aantal leden van de RME. daar moet zeker aan gewerkt worden.

ik weet dat er jammer genoeg geen juridische grond bestaat voor het beoordelen van een vermoedelijk belangenconflict. ik probeer ergens een 'dwingend' kader te bekomen om dergelijke situaties te voorkomen. daarom de vraag hoe men in andere VME's daar mee omgaat. een mentaliteit veranderen vraagt tijd én vertrouwen van de andere ME's.

met dank voor uw antwoord.
 
baguetje