Belangenvermenging ?

3 antwoorden [Laatste bericht]
Luc De Meyer
Offline
Volgens de basisakte van de aankkop van een nieuwbouwappartement is de grondeigenaar een BVBA met een zaakvoerder.
De bouwheer is een andere BVBA met dezelfde zaakvoerder als de grondeigenaar.
De syndicus van het appartementencomplex (aangeduid door de VME) is nog een andere BVBA met weerom dezelfde zaakvoerder.
Is hier sprake van belangenvermenging?
SCORPIOEN
Offline
Belangenvermenging ?

​Is de opvraging van alle appartementen al gebeurd ?

​Is de 10 jaar waarborg al verstreken ?

​m.a.w. heeft die ene en dezelfde persoon nog zelf belangen in de wxerking van de VME ?

​U zegt zelf dat hij door de VME werd verkoezen, was dat  op een rechtmatige  wijze, en bovendien op de eerste algemene  vergadering?

​zou hij alle mede-eigenaars gelijk aanpakken, zonder onderscheid van eventuele kopers die in dispuut zijn met de bouwheer ?, azl  dan niet harder of zachter ( gelijkheidsbegisel).

​Of dat belangenvermening is laat ik aan juristen over, maar belanghenvermenging binnen de VME en zijn organen is hier best mogelijk, dus te mijden.

 mvg

nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8 § 4 15 °

B.W. Art. 577-8 § 1
 
”Indien hij is aangesteld ……..eerste Algemene Vergadering.”
 
De wetgever geeft hier de ME’s ”de pap in de mond” om een syndicus, aangesteld door projectontwikkelaar of bouwheer systematisch te vervangen door een syndicus naar eigen keuze, vooral van belang bij zaken als voorlopige en definitieve oplevering.
 
 
Quimmo
Offline
Een ongezonde situatie is het in elk geval wel

Link naar de volledige wet waarnaar nescio1 verwijst: http://www.quimmo.be/nl/blog/de-nieuwe-wet-op-de-mede-eigendom-is-goedge...

Ook in het oog te houden bij de taken van de syndicus, al is het volgens mij niet direct van toepassing:

"15° de algemene vergadering vooraf om toestemming te verzoeken voor alle overeenkomsten tussen de vereniging van mede-eigenaars en de syndicus, diens aangestelden, naaste familieleden, bloedverwanten of aanverwanten tot en met de derde graad, dan wel die van zijn of haar echtgeno(o)t(e) tot in dezelfde graad; hetzelfde geldt voor de overeenkomsten tussen de vereniging van mede-eigenaars en een onderneming waarvan de hierboven vermelde personen eigenaar zijn of in het kapitaal waarvan ze een aandeel bezitten, een onderneming waarin zij directiefuncties of toezichthoudende functies bekleden, dan wel een onderneming waarbij zij als loontrekkende in dienst zijn of waarin zij zijn aangesteld; indien de syndicus een rechtspersoon is, mag hij, zonder daartoe specifiek te zijn gemachtigd bij wege van een beslissing van de algemene vergadering, geen overeenkomst voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars sluiten met een onderneming die direct of indirect een aandeel bezit in zijn kapitaal;"

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom