Bijdrage bouwheer in de algemene kosten

15 antwoorden [Laatste bericht]
ceveke
Offline
Als eigenaar van een appartement in een complex met 31 appartementen waarvan er nog 8 appartementen niet verkocht zijn, en waarvoor de bouwheer in de basisakte vrijgesteld wordt voor betaling in de gemeenschappelijke kosten hebben wij de bouwheer gedagvaard en werd deze veroordeeld (in februari) tot betaling van de achterstallige kosten. 
Ondertussen heeft de bouwheer tot op heden (eind mei) nog steeds niets betaald, met als gevolg dat er bijna geen cash meer is, de kosten worden door de andere mede eigenaars voorgeschoten,  om het boekjaar te overbruggen. De bouwheer als eigenaar van de niet verkochte kavels betaald geen enkele bijdrage, geen voorschotten en ook geen brandverzekering. 
Volgens onze advokaat zal er beslag worden gelegd bij niet betaling eind mei.
Kan iemand mij vertellen wat dit 'beslag leggen' wil zeggen aub.
deskundige
Offline
Beste, In afwachting op een
Beste,

In afwachting op een eventueel antwoord van de andere deskundigen, hierbij mijn visie.

Ik neem aan dat het voorliggende vonnis aan tegenpartij werd betekend en dat deze laatste hiertegen binnen de maand na betekening geen beroep heeft ingesteld?

Aangezien de tegenpartij niet vrijwillig overgaat tot betaling, zal m.i. de advocaat van de VME aan de beslagrechter een uitvoerbare titel vragen en dit teneinde onroerend beslag op een of meerdere panden van de tegenpartij te leggen.  Aldus kan na de uitspraak van de beslagrechter tot de aanstelling van een notaris worden overgegaan dewelke dan kan overgaan tot het openbaar verkopen van een of meerdere van deze kavels.
ceveke
Offline
Dit is het antwoord van onze

Dit is het antwoord van onze advokaat :
 

Tegenpartij is niet in beroep gegaan tegen het vonnis 
van de Vrederechter.
Ik heb de zaak ter uitvoering overgemaakt aan
gerechtsdeurwaarder uit Oostende.
Als niet betaald wordt tegen eind mei wordt beslag
gelegd.

 
Zo te lezen in Uw antwoord, zullen wij nog lang moeten wachten op onze centen.

Quimmo
Offline
Ik denk dat de aannemer meer

Ik denk dat de aannemer meer te verliezen heeft bij een beslag dan met de betaling van de verschuldigde gelden. Ik ben benieuwd naar de afloop.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Roel De Cleermaecker
Offline
Wanneer een vonnis niet
Wanneer een vonnis niet vrijwillig wordt uitgevoerd kan gedwongen worden uitgevoerd, onder meer door beslag te laten leggen.
Een beslag kan diverse vormen hebben: roerend, onroerend en derdenbeslag.
Beslag is gebonden aan procedureregels: zo kan slechts uitvoerend beslag gelegd worden één maand na de betekening van het vonnis.
Zeer kort komt beslag erop neer dat goederen van de schuldenaar (roerend, onroerend of banktegoeden) worden opgevorderd en verkocht via geijkte procedures.
De opbrengst wordt verdeeld onder de schuldeisers, conform gebruikelijk rangregeling.

Voor meer informatie en/of onzekerheden kan u best uw raadsman contacteren.

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom
 

Astrid CLABOTS oud
Offline
Geachte Ik sluit mij aan
Geachte


Ik sluit mij aan bij de uitstekende feedback van de andere deskundigen en wens er nog aan toe te voegen dat uiteraard beslag kan worden gelegd op de onroerende goederen van de bouwheer. Onroerend goed brengt uiteraard veel op ! Vraag zal wel zijn in welke financiële positie de bouwheer verkeert ...
U bent mogelijks niet de enige die in de rij staat, en het zou zelfs kunnen dat andere schuldeisers (bank ? fiscus ? ...) bij voorrang zullen worden uitbetaald uit de opbrengsten van de openbare verkoop.

Indien u wat dat betreft meer wil vernemen, is het inderdaad best dat u uw raadsman vraagt of deze - via de gerechtsdeurwaarder of via onderzoek op Graydon of in de beslagberichten - een zicht heeft op recuperatiemogelijkheden.

Vriendelijke groeten
Astrid CLABOTS
ARGUS ADVOCATEN
HASSELT

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

ceveke
Offline
Even de afloop vermelden. De
Even de afloop vermelden.
De bouwheer heeft de som waarvoor hij veroordeeld is betaald aan de gerechtsdeurwaarder.
Wanneer je eenmaal bent veroordeeld zou het toch normaal zijn, dat de bouwheer zijn bijdrage in de gemeenschappelijk kosten betaald. Of vergis ik mij en dient er ieder jaar een nieuwe procedure om betaling van zijn openstaande rekening gestart te worden?
Quimmo
Offline
Wat heeft de rechter precies

Wat heeft de rechter precies gezegd?

Ik ga er toch wel van uit dat de bouwheer niet zo dom zal zijn van opnieuw niet te betalen, het dan opnieuw tot een rechtzaak te laten komen waar hij dan toch moet betalen en de bijkomende kosten van de procedure heeft.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

ceveke
Offline
De Rechter heeft geoordeeld
De Rechter heeft geoordeeld dat de bouwheer ten alle tijde dient te betalen in de gemeenschappelijke onkosten aangezien hij eigenaar is van de niet verkochte kavels.
Afwachten is dus de boodschap.

LizzyZK
Offline
Akkoord dat een bouwheer moet
Akkoord dat een bouwheer moet meebetalen en dat een clausule in de statuten dat hij niet moet meebetalen niet geldig is. Maar wat als de clausule niet zegt dat hij niet moet meebetalen maar "dat de lasten en kosten verdeeld worden volgens de aandelen. Bij uitzondering zal een eigenaar alleen (dus alleen hij) de kosten dragen van de wijziging aan de gemeenschappelijke delen wanneer alleen zijn kavel daaruit voordeel haalt en de algemene vergadering daarmee instemt."

Kan dit dan wel? Aangezien hij wel moet meebetalen op basis van objectief nut? Dus voor brandverzekering en dergelijke. (Hoewel hij als verkoper volgens mij nut heeft van zo goed als alle kosten zoals poetsfirma's, lift om de kavel te kunnen laten bezichtigen...)
Quimmo
Offline
???

Hij betaalt toch gewoon mee voor alle kosten volgens de aandelenverhouding? Waarom zou hij niet meebetalen voor de poetsfirma?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

LizzyZK
Offline
Als hij argumenteert dat hij
Als hij argumenteert dat hij geen nut heeft van die poets kosten? Principe is volgens aandelen maar uitzondering volgens nut als bepaalde kavels voordeel hebben van een kost en andere niet. Dus als de bouwheer nog eigenaar is van de volledige parking bv en die wordt niet mee gepoetst. Dan heeft hij geen nut van de poets kost. <op basis van zijn statuten zou hij dan toch kunnen argumenteren dat hij niet moet meebetalen voor de poets?
Quimmo
Offline
Ja, maar dan gaat het om een vaste sleutel

De verdeling volgens nut is een sleutel die ingeschreven is in de statuten (bijv. iemand die geen garage heeft betaalt niet voor herstelling van de poort) bij mijn weten. Het gaat niet om een verdeling die ergens voor een bepaalde tijd toegepast kan worden afhankelijk van hoe het uitkomt.

Anders moet ik ook niet betalen voor het poetsen van de gangen voor de weken dat ik op vakantie ben, want dan heb ik er ook geen nut van.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

LizzyZK
Offline
Klinkt inderdaad logisch.
Klinkt inderdaad logisch.
syndicimmo
Offline
Reservefonds

Dient een bouwheer wel zijn, stel éénmalige jaarbijdrage, te betalen in het reservefonds voor de onverkochte kavels en dient hij enkel voor de algemene onkosten te betalen ? 

Syndicimmo

't appartement
Offline
elke mede-eigenaar betaalt
De bouwheer betaalt net zoals elke andere mede-eigenaar.