bijeenroeping bijzondere AV

5 antwoorden [Laatste bericht]
romeo y julieta
Offline
In september wordt een BAV bijeengeroepen.  De agenda bevat alleen punten die alleen de medeëigenaars van het appartementsgebouw aanbelangen (poetswerken, lekkende terrassen en elektriciteitswerken).  De niet-inwonende eigenaars van de garages zijn ook uitgenodigd.  Op zich geen probleem, maar hebben zij ook stemrecht vraag ik mij af?  Zij kunnen de problemen toch niet beoordelen?  Dit lijkt mij een verdoken manier om stemmen te ronselen.  Mvg.
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 § 1

De syndicus heeft GEEN enkele wettelijke basis om een mede-eigenaar NIET uit te nodigen.
 
Mocht hij dit toch doen dan hebt u te maken met een ongeldige vergadering.
 
Op dezelfde wijze kan hij hun spreek- en stemrecht niet aan banden leggen.
 
De praktische oplossing is dat de ME’s ”enkel garage”, die toch zouden opduiken, bij het begin van de vergadering verzocht worden hun stem te neutraliseren door zich te onthouden bij de stemming. 
Quimmo
Offline
Weegt niet door

Het is ook niet het aantal stemmen wat telt, maar het aantal aandelen. En bij een garage wegen die niet door in de stemming. Maar beter is inderdaad dat zij zich onthouden bij stemmingen die de garages niet aanbelangen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Lieve en Marc
Offline
BAV
Veel hangt af hoe de kostenverdelingen in de basisakte en/ of het Regl van Mede- eigendom werden vatsgelegd.
Vaak is dat altijd niet zo duidelijk.
​Anderzijds, en daar ben ik het met quimmo.be hier niet altijd eens: indien er ergens een fout gemaakt wordt dan wordt de gehele VME aansprakelijk gesteld, dus ook de eigenaars van de garage, ook al betreft het een ander deel van het gebouw.
​Ik vind dus dat je principïeel altijd het recht moet hebben om mee te stemmen.
Lieve en Marc
nescio1
Offline
Stemmen = ja, neen, onthouden
Zich onthouden bij een stemming is ook een vorm van stemmen.
Quimmo
Offline
Kwestie van gezond verstand

Iedereen heeft het recht om mee te stemmen. Maar, indien bijvoorbeeld de kost van het schilderen van de gangen verdeeld wordt over de woonkavels en niet de garages, dan lijkt het me nogal evident dat de garages zich onthouden bij de stemming over dat punt. Al kan men ze niet verbieden van te stemmen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom