Brandtrap

2 antwoorden [Laatste bericht]
toso
Offline
Wij hebben een appartement/penthouse in een VME. Dit dakappartement is gebouwd op de bovenverdieping gespreid over 2 gebouwen.
Het appartement is steeds verhuurd geweest.
Terrassen zijn privatief.
Er zijn 2 raamdeuren die toegang verlenen tot het terras. In de basisakte staat dat enkel bij verhuis toegang wordt verleend.
Bij de opbouw van het gebouw (1975) was er een brandtrap voorzien. Deze stond in de hoek van de achterliggende terrassen appartementen en was toegankelijk via elk terras van beide gebouwen.
Het ene gebouw, waar de brandtrap stond gevestigd heeft, op eigen initiatief (beide gebouwen hielden een eigen AV ipv een gezamenlijke AV) de brandtrap verwijderd. 

Mijn mama is sedert kort in het appartement gaan wonen. De raamdeuren van beide gebouwen staan regelmatig open, maw kan iedereen vrij toegankelijk op de terrassen, niettegenstaande de terrassen privatief zijn. Het is dus ook onmogelijk om het appartement te verluchten bij afwezigheid gezien iedereen zich toegang kan verschaffen op de terrassen.

Ik heb de plannen ingekeken op de technische dienst. De vluchtweg bevindt zich, zoals uitgelegd, in de hoek, waar er een brandtrap was voorzien.
Dit is ook zichtbaar op foto's in het bouwdossier van destijds.
Ik heb reeds meerdere malen mails gestuurd naar de syndicus met de vraag om mij het brandweerverslag, beslissing AV en eventueel vonnis (naar het schijnt zou er een vonnis bestaan) doch krijg hierop geen gehoor.

Gezien beide gebouwen apart vergaderden veronderstel ik dat de beslissing nietig is, in het bouwdossier zat er geen aangepast brandweerverslag en ik veronderstel dat er geen vonnis is omtrent de afbraak van de brandtrap.

Wat dient er te gebeuren om opnieuw een brandtrap te laten installeren? Welke stappen dienen te worden ondernomen? Wie is verantwoordelijk indien er brand zou uitbreken?
Astrid Clabots
Offline
verwijdering brandtrap


Geachte


U gebruikt het werkwoord "veronderstellen" zelf herhaaldelijk. U kunt ook niet veel anders, gezien u blijkbaar een aantal documenten niet in handen heeft.
Ik zou primordiaal het ontbreken van formele informatie aanpakken, alvorens verder te beoordelen wat er kan of mag gebeuren.

Astrid CLABOTS
CLABOTS

toso
Offline
Brandtrap

Geachte
Ik gebruik inderdaad het woord 'veronderstellen' daar ik op mijn vragen aan de syndicus, sedert 08/2019, geen antwoord krijg.
Er zijn namelijk 2 residenties, in 1 overkoepelend orgaan. Tot vorig jaar was er 1 residentie met een KBO nummer, de ander had een syndicus als eigenaar. Nu is dit geregulariseerd en werd dit jaar voor de eerste keer een gezamenlijke AV georganiseerd. 
De voorgaande vergaderingen werden dus niet reglementair georganiseerd. Dit betekent dat, indien er al een agendapunt zou zijn geweest of indien er al een goedkeuring op een algemene vergadering zou zijn geweest (in de andere residentie waar de brandtrap zich bevond) dan nog is dit niet geldig.
Op mijn vraag aan de syndicus om mij het verslag van de AV te bezorgen, het brandweerverslag met goedkeuring verwijdering brandtrap (en/of vonnis waar een andere mede-eigenaar over spreekt) krijg ik geen antwoord, niettegenstaande ik hem hiervoor reeds tal van keren een mail heb gestuurd.