commissieloon

13 antwoorden [Laatste bericht]
't appartement
Offline
Is het wettelijk toegestaan dat een syndicus een proportioneel commissieloon (ad valorem) aanrekent op de kost van een grote herstelling of renovatie (+/- 5 percent van de totale kostprijs).
nescio1
Offline
verwijderd

verwijderd

 
 
 
't appartement
Offline
geen ristorno
Hij gaat 5 percent commissie (als ereloon) berekenen op de totale kostprijs van grote herstellingen en renovaties. Hij laat de VME dat betalen.
nescio1
Offline
pacta sunt servanda

Herlees basisakte, RIO en syndicusovereenkomst.
 
't appartement
Offline
syndicusovereenkomst
Dat STAAT in het nieuwe syndicuscontract dat recent werd goedgekeurd!!
Ik was op reis en heb een volmacht gegeven.
De dagorde vermelde enkel verlenging contract syndicus. Niet dat de inhoud ervan veranderde in deze ongewenste richting. Het conract dat "ging verlengd worden" vermeldt enkel "indexatie".
Dergelijke clausule lijkt me een vrijgeleide te zijn voor de syndicus om de kosten op te drijven.
Schaapachtige houding van de aanwezige mede-eigenaars?

Basisakte en RIO zeggen hierover totaal niets.
lebragard
Offline
enige wat .....

t appartement , u weet waarschijnlijk zelf wel (gelet op uw bijdragen hier op het forum) wat u te doen staat om dit goedgekeurd agendapunt te "counteren".

-aangetekende mail aan syndicus, indien geen vergelijk ;;
- beroep doen op de vrederechter , vernietigen agendapunt "verlenging contract syndicus".
misleiding van de AV.
- klacht BIV (u gekend)
- belangrijkste is --> goedgekeurd agendapunt en zo genotuleerd moet vernietigd worden , anders kracht van gewijsde ect.....
 

't appartement
Offline
probleem
Ik vrees dat het niet veel zal uithalen.
De massa  van ME heeft het goedgekeurd.
(beseffen ze het? waarschijnlijk niet want:
- gedragen zich als amorfe massa
- er wordt bijna nooit echt gestemd want syndcus-die nochtans geen voorzitter is- roept telkens "iedereen akkoord...unanimiteit")
Mijn stem zou het eindresultaat niet gewijzigd hebben.
Astrid Clabots
Offline
erelonen syndicusGeachte

indien de syndicus u transparant over zijn tarieven inlicht, kunt u de toepassing ervan nadien moeilijk betwisten.
Pacta sunt servanda.

Ik begrijp dergelijke aanrekening, opvolging van werken vragen van de syndicus buitengewone diensten.

Over de omvang van de aangerekende tarieven spreek ik mij niet uit.

Astrid CLABOTS
CLABOTS

nescio1
Offline
veto laten goedkeuren

https://www.syntra-limburg.be/opleidingen/voltijdse-dagopleiding-vastgoedmakelaar
 
Uit het hogerstaande programma kunt u opmaken dat de syndicus een “duiveltje-doet-al is, u kan van hem geen diepgaande kennis van elk deeldomein verwachten.

Als illustratie nemen wij een samenwerking met een architect maar het kan ook gelden voor andere beroepscategorieën.
 
https://www.architect.be/nl/ik-ben-architect/het-beroep/
https://www.architect.be/nl/ik-ben-architect/het-beroep/stage/
Wij zouden durven stellen dat er tussen beide opleidingen “een wereld van verschil” is.
https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/bouwen-verbouwen-of-kopen/bouwpartners/architect/het-ereloon-van-de-architect/
Bemerk dat de verloning van een architect andere mogelijkheden biedt dan een procentuele opslag op de waarde van de werken.
(Orde van architecten door scha en schande wijzer geworden)
 
Veronderstel dat een architect een ereloon ontvangt van 5%, kan een syndicus, voor de VME, een toegevoegde waarde leveren die nogmaals een toeslag van 5% verantwoordt?
 
De vraag stellen is ze beantwoorden.
 
https://www.elfri.be/artikel/vermogensverschuiving-zonder-oorzaak-actio-de-in-rem-verso
U hebt hier waarschijnlijk te maken met een “verrijking zonder oorzaak”.
 
Er zal voor u niets anders opzitten dan uw ME’s te informeren over hun slechte keuze en nu reeds een agendapunt voor te leggen dat, bij de volgende syndicusovereenkomst, een veto over dergelijke bepalingen vaststelt.
 
't appartement
Offline
definitie verlenging contract
Ik deel uw interpretatie.

Wat mij het meest stoort is dat de dagorde die ik ontving geen enkele vermelding maakte van nieuwe voorwaarden. Enkel verlenging zonder meer. Het contract voorzag enkel in indexatie.
Maar nu blijkt dat het over een contractwijziging gaat.
Mijn gevolmachtigde gaf ik schriftelijk de opdracht de verlening goed te keuren, maar indien correct ingelicht in tempore non suspecto zou ik geen goedkeuring gegeven hebben.

De syndicus heeft van mijn afwezigheid gebruik gemaakt om op listige wijze extra voorwaarden te bedingen (ik ben de "bewaker" van de wetgeving in de VME/AV). Dit lijkt me bedrog want niet geagendeerd. Syndicus mag de eigenaars niet verschalken.
De andere eigenaars missen compleet de mondigheid en de goesting om weerstand te bieden. Ze klagen alleen achteraf (onderling) als de euro gevallen is.
Mijn gevolmachtigde heeft zich in fine ook niet aan mijn instructie gehouden (ja stem voor "verlenging" bestaand contract)...maar ja die was tegoedertrouw en wist niet beter.

Zelfs als ik nu naar vrederechter zou gaan zal ik geen gelijk krijgen omdat allle aanwezigen het punt hebben goedgekeurd. Eén tegenstem zou geen verschil gemaakt hebben...

Ik ben lid van verschillende VME's, als mede-eigenaar of gevolmachtigde. maar heb enkel met deze syndicus permanent aanvaringen omdat hij handelt al een niet-verlicht despoot en flirt met overtredingen van de wetgeving (in zijn belang).
Nochtans ben ik evan overtuigd dat hij de regels perfect kent.
SIEBE
Offline
vrederechter
Naar de vrederechter gaan zal niet baten. Cru gezegd u heeft ( per volmacht ) ook voor gestemd, dus unaniem.
Is gewoon bedrog van de syndicus. Waar zaten de RVME en de CdR ?
Als de agenda van de AV enkel verlenging contract behelst; vraag ik mij af waarom niemand ( buiten uzelf ) zijn mond opendoet ?
Krijg zo stilaan het gevoel dat het op veel plaatsen is zoals bij ons. Erg  heel erg.
Maar ja Ronalds wijze uitspraak ; de VME krijgt ....
't appartement
Offline
klopt
Via mijn volmacht heb ik inderdaad (onbewust) "ja" gestemd.
Maar door zijn handelswijze maakt de syndicus misbruik van de volmachtstemmen, aangezien steminstructies enkel gegeven kunnen worden op basis van de dagorde zoals meegedeeld VOOR de vergadering.

Ik neem deel aan tal van VME's. Maar dit is de enige syndicus die van mij een grote BUIS krijgt. Maar zoals het meestal het geval is bij ervaren fraudeurs kent hij de regels van zijn stiel wel hoor. Hij "test" de grenzen voortdurend in zijn voordeel.

Ik heb daarentegen alle begrip voor normale menselijke fouten, zeker als die gecorrigeerd worden. In dit geval betreft het geen gewone fouten maar listigheden.
lebragard
Offline
misleiding/bedrog...


#5 (misleiding/bedrog)

Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen.

Dit moet binnen de vier maand te rekenen vanaf de Algemene Vergadering. Hierbij is wel vereist dat de eigenaar in kwestie op de vergadering zelf niet voorstemde voor de betwiste beslissing; enkel in geval van misleiding/bedrog zal men dan nog kunnen verzetten tegen dergelijke beslissing.
(intolaw advocaten)

SIEBE
Offline
#11 en # 12
Is correct. Ik vind het een smerige streek van de syndicus. Dit is bedrog en zeker misleiding. En natuurlijk profiteert hij van de afwezigheid van 't Appartement.

Natuurlijk gaat hij in zijn betoog waarschijnlijk verwijzen naar de nieuwe wet 01.01.2019, waarin hij alle apparte vergoedingen letterlijk moet vermelden onder extra prestaties.
MAAR dan moet hij het nieuwe contract eerst voorleggen aan de eigenaars ter goedkeuring en niet stiekem. 

Persoonlijk walg ik van zulke zaken. Want bovenop de commissie kan ook ook nog extra kosten rekenen voor opvolging, plaatsbezoeken en dergelijke = 2 x kassa kassa.
En heb dan ook veel twijfels omtrent de vrije keuze van leveranciers en herstellers en zijn neutraliteit en het bewaken van de belangen van de VME.

Maar ja veel syndici ontvangen geheime, verdoken commissies; welke door niemand ook de CdR niet kan ontdekt worden, gezien de CdR en de ME's geen inzage hebben in de boekhouding van het syndicuskantoor. Enkel op het verspreken van een leverancier.

Ben volledig tegen deze manier van werken.