controle boekhouding

7 antwoorden [Laatste bericht]
baguetje
Offline
Op onze eindafrekening staan er een aantal posten zonder verwijzing naar wie de kosten maakte en aan wie ze betaald werden.

Hoe diep mag men gaan bij de controle van de facturen? Mag men in dit geval vragen wie de beneficiant is en het betalinguittreksel vragen?

Mag de syndicus weigeren dat men vergezeld wordt van een specialist niet-medeëigenaar?
baguetje
SIEBE
Offline
vragen
op alles wat u vermeldt heeft u recht op nadere info.
u mag u zeker laten vergezellen door een specialist. natuurlijk zal de syndicus privatieve kosten rekenen ( wat ikzelf niet normaal vind ). op de eindafrekening staan die gewoonlijk niet.

vraag mij steeds af waar jullie CdR zit ?
uw eerste paragraaf : moet u normaal terugvinden in het aankoopjournaal en het financieel journaal en zeker op de factuur of onkostennota.

indien niet gaat de syndicus en CdR zwaar in de fout.
't appartement
Offline
kosten?
Indien niet expliciet vermeld in syndicuscontract mag hij geen kosten hiervoor aanrekenen.
SIEBE
Offline
kosten
Is correct. Maar ik denk dat Baguetje nog een contract heeft van voor 01.01.2019.
baguetje
Offline
#2
dank voor de antwoorden.

het syndicuscontract maakt geen melding van aan te rekenen kosten bij consultatie ter plaatse in het kantoor. het contract is pas met 1 jaar verlengd. geldt dit dan als contract opgemaakt na 31.12.2018?

in onze VME staan nu 3 kavels te koop. De kosten voor de aanmaak van de dossiers hiervoor worden ten laste gelegd van de VME en niet van de verkoper. Klopt dat?

Rappelkosten worden ook op die manier geboekt. Dat komt me onlogisch over.

Siebe, onze CdR slaapt. Hij bekijkt enkel of het betaalde bedrag overeenkomt met het bedrag van de factuur/onkostennota. Ik bemerkte daarstraks dat er 2 facturen voor onderhoud van het gebouw (februari/maart) niet geboekt werden. Dat geeft voor volgend jaar weerom een vertekening van de jaarlijkse kost zoals dit jaar ook het geval was. Zulke fratsen merkt de CdR niet.
baguetje
SIEBE
Offline
contract
Het nieuwe contract gaat in na 01.01.2019 en de nieuwe wetgeving op 01.01.2019. Dus als de kosten niet apart vermeld staan onder de extra kosten; mogen zij niet aangerekend worden.
De kosten voor ver- en aankoop appartementen zijn louter privatief en dus privatief te factureren en te recupereren, heeft normaal niets te zien met de VME.
Rappelkosten : is een twijfelgeval : worden eerst aan de VME  ( omdat het kosten zijn voor invordering VME gelden ) gerekend en einde boekjaar verrekend op de privatieve rekening.
Deze werking is voor mij ook onlogisch. De syndicus dekt zich voor deze kosten in, door de VME te laten betalen ( is hij zeker van de centen ) en ingeval van niet betaling van de betrokkenen zit de VME met de gebakken peren. Terug kosten voor invordering, vrederechter ... en indien eigenaar of ex-eigenaar verdwijnt, ook het geld van de VME verdwenen en de syndicus safe.

Baguetje, voor uw laatste punt : gedenk steeds ( ik ook ) zijn stokpaardje : de VME krijgt de beheerders welke zij verkiest ( is gewoonlijk niet onze keuze ).
 
baguetje
Offline
#5
kan die pravatieve kost aangevochten worden? 

het zou me niet verwonderen mocht hij 2x incasseren. wie gaat dat volgend jaar controleren? ik hopelijk niet, hoop tegen die tijd vertrokken te zijn uit dit huis van miserie :)

nogmaals dank voor uw reactie.
baguetje
SIEBE
Offline
privatieve kost
De kosten voor aan- en verkoop appartement zijn algemeen toepasbaar, maar moeten wel privatief gefactureerd worden en betaald. Deze kosten hebben niets met de VME te maken.
Maar ja vecht het maar aan, als ge alleen staat in de VME. BIV inschakelen heeft ook geen nut, hopeloos.
Als de verkopers en de kopers hun aanrekening betalen heeft de VME geen nadeel. In het andere geval is de syndicus weeral gelukkig : extra administratieve kosten, opening dossier en desgevallend opvolging invordering ( al of niet met advocaat ).

Baguetje, uw situatie begrijp ik ten volle, omdat wij hier zelf met een zootje ongeregeld zitten, behalve de CdR ( ikzelf ) die gekortwiekt wordt door syndicus en RVME en de madame Tussaud poppenkast; maar wel de boekhouding en de financiën correct houdt.

Wat de rappelkosten betreft, dat is een twijfelgeval ( maar naar mijn persoonlijke opvatting ook privatief te factureren en te innen ).

Hopelijk beterschap voor de toekomst.