CORONA en uitstel AV

8 antwoorden [Laatste bericht]
VE
Offline

De AV valt binnen de (mogelijk verlengde) lockdown periode veroorzaakt door de actuele coronacrisis.  Samen vergaderen kan dus niet.
Ontheft dit de syndicus van de taak om de agendapunten, binnen de wettelijk vastgelegde termijn, mee te delen aan de VME.
De dienstverlening van een syndicus valt naar mijn mening niet onder een stopzetting van de beroepsactiviteit.
 

MVG
Ve
nescio1
Offline
dien uw agendapunten steeds tijdig in

B.W. Art. 577-6 § 2
 
Ook in normale tijden ligt het initiatiefrecht tot het inrichten van vergaderingen en, in deze omstandigheden, het herbepalen van de datum, bij de syndicus.
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/av-in-deze-omstandighedencovid19 # 7
 
Vraag: Ik ben syndicus.Wat te doen bij een geplande AV?
 
 
 
Ook:
 
B.W. Art. 577-6 § 3 (laatste zin) (versie wetgeving 2018)
“… ten minste vijftien dagen..”
 
 
Verder:
 
B.W. Art. 577-6 § 4
 
aqua
Offline
syndicuscontract dekt uitsluitend wettelijke taken j/n?

Het staat u altijd vrij om uw syndicus te vragen wat de agendapunten zouden zijn mocht hij vandaag een bijeenroeping verzenden.
 
Raadpleeg uw syndicuscontract om te weten of voor de beantwoording kosten kunnen aangerekend worden.
 
VE
Offline
Het betreft de statutaire
Het betreft de statutaire algemene vergadering.  De syndicus kan dit niet zomaar verplaatsen.

Daaraan verbonden zijn er wettelijke termijnen voor zowel het indienen van de agendapunten door leden van de VME als het neerleggen van de agendapunten door de syndicus.

In de algemene vergadering worden de rekeningen vooorgelegd en eventueel goedgekeurd, wordt de begroting voorgelegd...  De documenten daarbij horend zouden ingeval het agenda meegdeeld is ook ingekeken kunnen worden, op de website geplaatst kunnen worden.

Een syndicus stopt zijn opdracht niet onder de huidige crisissituatie.  Het agenda moet naar mijn mening binnen de wettelijke termijn beschikbaar zijn.

De vergadering staat daar los van, zeker in deze situatie van overmacht.

Het voorbereidend werk is geenszins belemmerd door de huidige situatie.
MVG
Ve
SIEBE
Offline
AV
Momenteel leven wij in een ongeziene crisis situatie. Nooit gezien, dus ook niet te voorzien.
Algemene vergaderingen mogen zelfs niet doorgaan. Zij moeten verplaatst worden naar een latere datum.
Dus verhuizen de regels voor een AV ook naar latere datum. Als een nieuwe datum zal vastgelegd worden, kunnen ook de termijnen voor indienen agendapunten en uitnodigingen aangepast worden.

Syndici werken momenteel ook met gesloten deuren, of van thuis uit. Niet dringende werken en herstellingen worden uitgesteld. Is niet dat de syndici hun taken niet meer uitvoeren, maar werken in de zin zoals de overheid oplegd.

Heb in dit geval een beetje begrip voor deze onoverzienbare situatie.

Stel AV best uit naar volgende datum AV; kan best en dan kunnen alle oude en nieuwe punten besproken worden.
De meeste activiteiten in de VME mogen en kunnen toch ook niet doorgaan.
Het ganse land is in crisis ( de ganse wereld ) laat ons ons gezond verstand gebruiken; het is allemaal buiten onze wil om.
syn-d-icus
Offline
oerdom
Hoe dom kan men toch zijn.
AV's zijn verboden. Een syndicus staat niet boven de wet.
Als ze terug mogen dient men de wettelijke termijnen te respecteren.
Niets weerhoudt u om agendapunten nu al in te dienen.

Om dat te begrijpen volstaat toch een gemiddeld IQ?
Waarschijnijk is vraagsteller nog beneveld na deelname aan een lockdown party.
 
gdl
Offline
iemands plaats vervangen in AV via zorgvolmacht
Kan ik als niet mede-eigenaar iemand (mijn moeder) haar plaats innemen op de AV met een notariële zorgvolmacht?
SCORPIOEN
Offline
iemands plaats vervangen in AV via zorgvolmacht


Als die zorgvolmacht  onmiddellijk uitvoerbaar was,dan kunt gij op de Algemene Vergadering uw moeder vervangen, en deelnemen aan de stemmingen. Dan volstaat de notariële akte van die zorgvolmacht.

Als die zorgvolmacht niet onmiddellijk uitvoerbaar of pas na voorlegging van een doktersvoorschrift, durft men zelfs een tweede notariële akte vragen

Die zorgvolmacht dekt meestal niet daden van beheer , zoals het verkopen van de eigendom, daarvoor is er tussenkomst van een vrederechter nodig.mvg

SCORPIOEN
Offline
iemands plaats vervangen in AV via zorgvolmacht


 verwijderd wegens dubbel gebruikmvg