Dubbele boekhouding

7 antwoorden [Laatste bericht]
rolson
Offline

Wat wordt er verstaan onder dubb. boekhouding vanaf 20 kavels ,en wat is er anders dan de nu eenvoudige boekhouding die we hebben?

SIEBE
Online
DUBBELE BOEKHOUDING
Is niet zo makkelijk uit te leggen. Is voer voor boekhouders en personen die boekhoudkundig onderlegd zijn. Is niet op één twee drie uit de doeken te doen.
Kijk wel even op www.economie.fgov.be/nl/publicaties/hoe-voer-ik-de-boekhouding-van
U kunt de brochure ook gratis bestellen.
't appartement
Offline
betere controle
Bij het dubbel boekhouden gebeuren er voor elke transactie inschrijvingen op minstens twee rekeningen. Daaraan ontleent dat systeem het toevoegsel "dubbel".
Het voordeel van de dubbele inschrijving ligt in de controlemogelijkheden op fouten. Dat gebeurt onder meer door het opstellen van proef- en saldibalansen, iets wat onmogelijk is met een enkelvoudige koekendoosboekhouding.
Hoe ingewikkelder en uitgebreider het voorwerp van de boekhouding is, des te meer is een dubbele boekhouding aangewezen. Het arendsoog van de geoefende accountant zal dan veel sneller fouten en malversaties kunnen opmerken, identificeren en corrigeren.
Met de koekendoosboekhouding van tante Eulalie is de kans op fouten veel groter en zijn ze moeilijker op te sporen aangezien mogelijke onevenwichten minder zichtbaar zijn.
SIEBE
Online
#2
Een dubbele boekhouding  kan de kans op fouten verminderen, niet uitschakelen. Omdat debet en credit, actief en passief gelijk zijn, is de boekhouding niet noodzakelijk correct.
Een dubbele boekhouding wordt gebruikt om kostprijsberekeningen, statistieken en rapporten  op te maken. Bij een dubbele boekhouding spelen heel wat andere factoren een rol die in een enkelvoudige boekhouding overbodig zijn.
En zoals ik in mijn vorige reacties op dit forum al enkele malen heb aangehaald ( als ouwe rot in het vak ) een dubbele boekhouding kan vooral allerlei zaken gebruikt worden. Hier kan men alle kanten mee uit; hangt af wat belangrijk is voor de zaak, of wat men wil aantonen en laten kijken.
Bij dubbel boekhouden komt veel meer kijken dat inschrijven tussen 2 rekeningen.

Wil ook benadrukken dat de zo gezegde koekendoosboekhouding of enkelvoudige boekhouding absoluut niet onevenwichtig is ( heb er ook tal van gedaan ). Een goede enkelvoudige boekhouding met extra boekhouding ventilatie klopt ook als een bus.
Maar men moet er de nodige controlesleutels in verwerken. En hier is het moeilijk om iets te verstoppen. Natuurlijk wat kribbels in een schriftje is enkelvoudig boekhouden niet.

Heb met beide systemen tal van controles met glans doorstaan ( BTW, fiscus, autitbedrijven ).

En beste fouten vindt een geoefende accountant makkelijker als men onderaan de pyramide begint te controleren; en niet bij de balansen.
't appartement
Offline
?????
Ik wilde dan ook maar het elementaire technische verschil met enkelvoudig boekhouden uitleggen. Ik denk niet dat ik heb beweerd dat een dubbele boekhouding alle fouten uitsluit.
Ik heb ook niet beweerd dat een enkelvoudige boekhouding per definitie vol fouten zit.

De vraag zoals ik ze begrepen heb was naar de betekenis van "dubbel" in de benaming dubbelboekhouden. Die vraag heb ik mijn inziens correct beantwoord.

Dat men er statistieken mee kan opstellen heeft niets met de gestelde vraag te maken. Statistieken kan men opstellen op basis van eender welke data en verklaart niet de prefix "dubbel" in dubbelboekhouden.
Kostprijsberekeningen kan men ook extra-comptabel maken (meestal zelfs gedetailleerder en meer vooruitziend indien ze moeten dienen voor te nemen investeringsbeslissingen).

In de meeste ondernemingen voert men een dubbele boekhouding omdat ze wettelijk verplicht is en om de "fiscale lasten" te minimaliseren....(of dit de goede beweegredenen zijn laat ik in het midden).
SIEBE
Online
#4
't Appartement,
Is geen verwijt op uw reactie, ik heb respect voor ieders mening.
Maar ik hou er ook niet van om een enkel voudige boekhouding af te schilderen als koekendoos. Beide systemen, goed uitgevoerd, hebben hun voor- en nadelen. En bedrijven hebben de wettelijke plicht een dubbele boekhouding te houden.
Bij syndici is een dubbele boekhouding dikwijls ook een koekendoos. Zie maar de talrijke probleemgevallen op dit forum. Zelfs de wetgever, syndici, hun organisaties schrijven dat een syndicus geen boekhouder is.

Wat ik Rolson wil duidelijk maken dat is het feit het niet simpel is om van iemand op dit forum een boekhouder te maken; of de ganse problematiek omtrent dubbel boekhouden uit te leggen. Vragen beantwoorden kan en raad geven ook maar de stiel aanleren kan niet in enkele reacties. Er zijn op dit forum genoeg bekwame leden die zinnige reacties/voorstellen kunnen doen.
Hij kan misschien al eens wat literatuur onder handen nemen.
 
't appartement
Offline
mee eens
OK!
De lege koffiedozen zijn blijkbaar lege koekendozen:


“ De wetgever maakt komaf met de zogenaamde ‘koekendoosboekhouding’ (naar het beeld van de lege koekendoos waar de verfrommelde documenten willekeurig opgestapeld liggen) en stelt het voeren van een genormaliseerde boekhouding verplicht. Aan kleine verenigingen van mede-eigenaars wordt het toegestaan een vereenvoudigde boekhouding te houden.” (R. Timmermans in Nieuw Juridisch Weekblad, nummer 224 van 9 juni 2010, blz. 448). 
nescio1
Offline
uit de kookpotten van het B.I.V.

https://www.biv.be/sites/default/files/discipline_verdicts/T9264-3304.pdf
” Syndici voeren activiteit waarin zij onderlegd zijn; dit is geenszins voorwerp van ‘spielerei’, doch van een verantwoord en gedegen optreden van een makelaar die erop prat gaat diens eigen integriteit en waardigheid door zijn werk en verrichtingen te laten spreken. 
Een afrekening gedurende 3 jaar niet opmaken getuigt geenszins hiervan. 
Ter zitting ‘een’ afrekening naar best behoren opmaken en overleggen, getuigt evenmin van diens wettelijke plichten. ”