Eindafrekeningen boekjaar 2019 en 2020

1 antwoord [Laatste bericht]
etdh
Offline
Geachte,

Betreft nieuw groot complex waarbij de maandelijkse provisies reeds werden opgevraagd vóór de Voorlopige opleveringen; tot daar toe.
Door corona kon de AV maart 2020 niet doorgaan en is steeds maar opgeschoven.
Er is de syndicus geruime tijd geleden gevraagd een schriftelijke AV te houden met beperkt aantal agendapunten waaromtrent de VME dringend moet beslissen.
De syndicus reageert quasi niet, legt de eindverrekeningen boekjaren 2019 en 2020 niet voor aan de rekeningcommissaris enz...
We zijn nu al begin maart 2021...

Anderzijds blijven de provisies lopen en vraagt de syndicus bijkomende provisies op zonder dat de VME enig zicht of perspectief hebben over de feitelijke gang van zaken.

Kunnen mede-eigenaars weigeren om zomaar te blijven provisies betalen omdat de syndicus volledig in gebreke en de eindafrekeningen niet voorlegt, althans onvolledig (ttz. zonder de bijhorende facturen e.d.)

Een uitzicht op enige AV met dringende punten is er vooralsnog niet en zal hoe dan ook
schriftelijk moeten gebeuren tenij alles nog een jaar wordt verschoven; maar dat kan gelet de urgent te beslissen punten hoegenaamd niet.

Met dank voor een reactie.
etdh
 
Baton
Offline
BAV....


Een AV in corona tijden soms noodzakelijk en aangewezen....
cera , legalnews en anderen geven een duidelijk overzicht hoe men deze kan organiseren.

https://www.cera.coop/nl/cooperaties/nieuws/2020/20200414_n_wat-met-je-algemene-vergadering#:~:text=(6)%20Het%20K.B.%20geeft%20de,uitgesteld%20tot%208%20september%202020.

https://legalnews.be/burgerlijk-recht/verbintenissenrecht/de-algemene-ve...

Anderzijds blijven de provisies lopen en vraagt de syndicus bijkomende provisies op zonder dat de VME enig zicht of perspectief hebben over de feitelijke gang van zaken.

Provisies moeten betaald worden de bijkomende provisies moet besproken worden op de AV

Indien de syndicus doof-stom is laat dan een aangetekend schrijven ,getekend door de raad en rekencommissaris en verplicht deze een BAV te organiseren met minstens volgende agendapunten:
-
-
-