GDPR

18 antwoorden [Laatste bericht]
't appartement
Offline
In het kader van de GDPR wetgeving rekent onze syndicus 500 EUR kosten aan voor het opstellen van een Privacy Policy en het aanleggen van een verwerkingsregister (wat is dat?)
Zijn dat geen administratieve zaken die deel uitmaken van zijn gewone opdracht en die gedekt zijn door het ereloon dat we hem betalen?
Het lijkt ons dat de syndicus die nieuwe wetgeving wil gebruiken als een financiële melkkoe.
 
nescio1
Offline
goed geprobeerd

aantal VME's (?) :  x*€ 500= mooi spaarpotje

Vraag in een aangetekend schrijven de syndicus om annulatie.
 

Dien klacht in bij het B.I.V., alhoewel :
 
”Lasciate ogni sperenza, voi ch’entrate”   Dante
 
http://www.biv.be/tuchtrechtspraak/een-tuchtklacht-indienen/klachtenformulier-voor-deontologische-overtreding
 
Opgelet: het gaat hier om tuchtrechtspraak binnen het B.I.V. waaraan u geen enkele rechten kan ontlenen.
 
Opvolging klacht B.I.V. ?
 
Zie :
http://blog.smartsyndic.be/qa/hernieuwde-algemene-vergadering/     Antwoord van Chris (2de antwoord)
 
 
Verder :
 
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/07/02_1.pdf
blz. 53509 Art.168  b)
”Die overeenkomst………., behoudens beslissing van de algemene vergadering.” ;”
 
Quimmo
Offline
Nog nooit gehoord

Uw conclusie lijkt me terecht, hij gaat 1x een A4-tje opstellen (voor zover het BIV al geen standaardclausules ter beschikking heeft gesteld), en dit dan met een mooie winst aan al zijn VME's verkopen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Quimmo
Offline
Nog even kaderen

GDPR is een wetgeving die in eerste instantie bedoeld is om de grote bedrijven die privacy kunnen schenden, zoals Facebook, Google, ... wat aan banden te leggen. Daarom zijn er ook boetes tot 20 miljoen voorzien bij inbreuken.

Als er geen inbreuken gebeuren (u verkoopt de adressen van uw mede-eigenaars niet aan spammers, gebruikt geen gegevens om mensen te discrimineren, ...) dan zal waarschijnlijk nooit iemand komen controleren of uw VME administratief conform is, zolang de geest van de wet gevolgd is. Er zijn miljoenen websites te controleren, daar is genoeg werk aan.

We kunnen u zeker niet aanraden de wet naast u neer te leggen, maar uw syndicus zou best eerst eens controleren of hij alle regels die op hemzelf van toepassing zijn wel helemaal volgens de letter volgt: oproeping voor de vergadering, duidelijke agenda, raadpleging van de stukken vooraf, notulen ter plaatse opstellen en ondertekenen door de eigenaars, enz. Als zijn eigen stoep helemaal proper is kan hij zich met volle enthousiasme wijden aan zaken zoals GDPR.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

chrisguillaume
Offline
Optreden BIV
Als er een inbreuk is op de wetgeving mede-eigendom, en de syndicus lost dit niet op, altijd reactie van het BIV. Afgelopen 2 jaar reeds driemaal gedaan. Reactie is steeds dezelfde, de syndicus maakt het onmiddellijk in orde, en de zaak wordt verder geklasseerd. Maar ze is wel opgelost.....Dus het BIV aanschrijven, een oplossing als de syndicus buiten de lijnen gaat.
 
E. Minne
Offline
@chrisguillaume
Beste, dan hebt U veel geluk gehad of is er bij het BIV veel veranderd. Ik heb enkele jaren klacht neergelegd tegen een Syndicus die geen dubbele boekhouding voerde, foutieve afrekeningen afleverde, geen belans voorlegde en facturen in zijn boekhouding opnam die het resultaat waren van zwartwerk, inclusief de maandelijkse factuur van de Syndicus.
Wat heeft het BIV gedaaa-n denkt U? Niets, helemaal niets. En de Syndicus, die boerde verder. Bij ons heeft hij uit eerlijke schaamte (?) zijn ontslag gegeven.
E. Minne
Astrid Clabots
Offline
GDPR - VME


Geachte

Het is veeleer de syndicus die voor deze garantie moet instaan omdat hij als dienstverlener persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt.
Zijn kosten door rekenen aan de VME, lijkt mij erg kort door de bocht gegaan ... .

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

't appartement
Offline
standpunt syndicus


Dit is hoe de syndicus de extra kosten rechtvaardigt:

"De syndicus van een VME moet bepaalde taken uitvoeren die noodzakelijkerwijs leiden tot een verwerking van persoonsgegevens.
Deze taken worden echter vervuld in naam en voor rekening van de VME (o.b.v. de wet, het reglement van mede-eigendom of ter uitvoering van een beslissing van de AV).
 
Hieruit volgt dat de VME als “verwerkingsverantwoordelijke” moet worden gezien voor alle verwerkingen die door haar organen ten behoeve van haar gebeuren. Dit impliceert dat de VME dient te voldoen aan de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke zoals omschreven in de GDPR.
 
De syndicus van haar kant is ten aanzien van de VME een “verwerker”." 

 

nescio1
Offline
standpunt B.I.V. ?

In elk geval geeft de interne communicatie van het B.I.V. GEEN aanleiding tot de noodzaak van bijkomende facturatie.
 
https://www.biv.be/sites/default/files/download_document/biv_news_2018.1_jan-mrt.pdf  blz. 8
”In feite verandert er niet veel.”
 
https://www.biv.be/publicaties/alle-publicaties/gdpr-twee-belangrijke-modellen-op-onze-site
Quimmo
Offline
Bedankt @nescio, voor de

Bedankt @nescio, voor de interessante links.

@tappartement, wat uw syndicus zegt klopt op zich wel, hij is de verwerken in opdracht voor de VME. Of er daarom een politiek "op maat van de VME" aan €500 opgemaakt moet worden, die eigenlijk voor alle VME's hetzelfde is, is maar de vraag. Misschien moet u hem ook eens vragen om alle GDPR clausules voor te leggen van de bedrijven aan wie hij dan weer verder uitbesteedt. Zijn boekhoudpakket, de hosting firma van zijn website en andere programma's, degene die eventuele mailings voor hem doet, het onderhoudsbedrijf van zijn computerapparatuur die ook aan de gegevens kunnen, enz.

Dit doet me trouwens afvragen of zo een vraag naar een syndicus geen stok kan zijn om een einde te maken aan een syndicuscontract. Indien de syndicus hier niet de juiste garanties kan voorleggen zou de VME wettelijk gezien immers de verwerking niet meer aan hem mogen uitbesteden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Lieve en Marc
Offline
Privacy adresgegevens.
Onze Syndicus werkt met ' mailmerge ' waarbij niemand van de mede- eigenaars kan zien aan welke adressen zijn documenten worden verstuurd.
Dit is contraproductief en maakt het toepassen van de nieuwe appartementswet nog moeilijker. De nieuwe appartementswet goed laten werken vraagt meer mondige eigenaars.
Als " voortrekker " in de VME moet je dus gemakkelijk de mede eigenaars kunnen bereiken om één en ander te kunen organiseren, actieve eigenaars te kunnen bekomen, enz....
In onze VME is er weinig of geen belangstelling voor het beheer, zelfs niet voor de jaarrekeningen. 
Vraag: kan men van de Syndicus eisen dat hij de adressen en de mail- adressen van alle eigenaars doorgeeft? En op grond van welke wetgeving?
Lieve en Marc
nescio1
Offline
aansluitend op # 9

De verantwoordelijkheid inzake privacy en de verantwoordelijkheid omtrent het beheer, opgelegd door de privacywetgeving, lag reeds voordien, en blijft uiteraard bij de syndicus :
http://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaarArt. 34
 
samen met :
 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sites/privacycommission/files/documents/advies_22_2008_1.pdf
 
blz. 11/12  43
 
 
Verdere interpretatie : hou rekening met de tijdslijn.
 
 
 
nescio1
Offline
# 10 : van mijn stoel gevallen

 ”………..dat hij de adressen en de mailadressen van alle eigenaars doorgeeft? En op grond van welke wetgeving?”
 
B.W. Art. 577-8 § 4 16 °
 
Ongelooflijk : de grootste criticaster, naar wij vermoeden, op de fora VME zou niet op de hoogte zijn van een elementair vraagstuk binnen de gemeenschap van de mede-eigenaars.
 
http://www.quimmo.be/nl/blog/de-geboorte-van-quimmobe
http://www.quimmo.be/nl/blog/derde-syndici-weigert-adresgegevens-mede-eigenaars
http://www.quimmo.be/nl/blog/email-adressen-mede-eigenaars-syndicus-weigert
 
Adressen ja = de wet, e-mailadressen = neen (valt onder de privacy)


 
Wij vermoeden dat het hier gaat om een aandachts- en snelheidstest qua reageren door de andere forumleden.
 
ronald de wilde
Offline
#12
Zoals ik ook reeds stelde in een ander onderwerp (bewijskracht adviezen forum): vooraleer een klacht, of iets in die zin, te formuleren, vooraleer te zoeken naar een mogelijkheid om een VME weerom op te hitsen met iets in die zin, de wettelijke gebruiken wél kennen, eerst nadenken en niet zomaar besluiten, en niet onmiddellijk de betrokken syndicus aan de schandpaal zetten.

'k Wil niet zover gaan als het besluit van nescio 1 hiervoor, maar ik heb ook zo (stilaan) mijn idee over die betrokken reacties, en mijn reserves om er nog op te reageren.

Ron
Lieve en Marc
Offline
Privacy.
Ik vind niet dat men op dit forum " persoonlijk " moet beginnen worden en mekaar moet gaan uitschelden.
Er wordt hier veel gezegd, geklaagd, enz.... maar we stranden altijd op hetzelfde: men geraakt door bepaalde onderwerpen, aanklachten, enz.... gewoon niet door omdat de wetgeving onvolledig is.
De wetgeving van 2010 is gebaseerd op het feit dat men de malversaties van de Syndicic eens aan banden ging leggen: een ware heksenjacht, ook hier op quimmo.be.
Men dacht dat iedereen daar ging aan mee doen, doch dat blijkt ook bij ons niet te lukken: geen kennis van de nieuwe wetgeving en geen interesse.
Anderzijds moet je niet denken dat men deze wet overal zo maar gemakkelijk kan toepassen. Het ontbreken van  automatisch sancties, bij overtredingen, is de grootste handicap.
Uiteindelijk moet men maar altijd naar de Vrederechter en daar kun je ook niet altijd op rekenen.
Ik ben 75 jaar, geen jurist maar wiskundige en wetenschapper op universitair niveau.
Ik werk al drie jaar met een vaste advocaat om ons appartemenet te verdedigen tegen de malversaties van de Syndicus, de laksheid van de andere mede- eigenaars en het dictatoriaat van de Raad van Mede- eigendom.
Hieruit blijkt dat niet alles wat hier op het forum wordt gezegd zomaar kan hard gemaakt worden.
Laat de mensen die al eens effectief naar de Vredrechter zijn gestapt eens praten in plaats van hier wat theoretische beschouwingen te poneren.

Zelfs het naar de Vrederechter stappen lost niet steeds alles op.
Wij zijn geweest, hebben alles gewonnen, maar het heeft niets opgelost.
Zo zet de Syndicus bv. de punten die door de Vrederechter werden geannuleerd terug op de agenda en men kan opnieuw beginnen.
Ondertussen werden de punten die bij de Vrederechter werden betwist gewoon door de Syndicus verder gezet EN DAT MAG van diezelfde Vrederechter.
Enz.... enz.....

In de toekomst zal ik nog enkele praktijkvoorbeelden geven vanuit onze VME en dan kunnen jullie, specialisten allerhande, hierop reageren
Lieve en Marc
e.d.v.
Offline
Reglement van Interne Orde - AVG (GDPR)
Het blijkt nu dat ook de VME, als "verwerkingsverantwoordelijke" van persoonsgegevens, in haar reglement van interne orde een privacyverklaring moet opnemen. Heeft iemand daar reeds ondervinding mee? Wat moet daarin staan?
Emiel D.V.
SIEBE
Offline
Lieve en Marc
Ik kan jullie reactie grotendeels ondersteunen. Ondervind in onze VME dikwijls dezelfde problemen. Het is gezellig in een VME te wonen maar iedereen, iedereen het zonlicht gunt.
Maar er zijn veel meer VME's waar dit niet zo is. Veel syndici die alles aan hun laars lappen, ondanks hun beroepsverenigingen. Worden beschermd door hun verenigingen en bovendien de eigenaarsverenigingen. Het zijn deze en de vrije beroepen ( die nu grof geld verdienen daardoor ) die de aangevers ( achter de schermen ) zijn van de inhoud van deze wetten, welke de VME's veel bijkomende en blijvende onkosten bezorgd ( KBO inschrijving, nu weer GDPR ).
Is allemaal om de VME's zo goed als zeker te verplichten om op zelfstandige beroepen
een beroep te doen en te betalen.
En bovendien ondervind ik uit beroepservaring dat op verschillende fora mensen zitten met dubbele agenda's.

En leden als grootste kritikasters betitelen, daar heb ik het ook niet mee.
Spreken uit de WIJ  vorm, en steeds de syndici verdedigen vanuit BIV standpunten en hun vervangend assessor Prof. R. Timmermans aanhalen ( die tevens advocaat is ). De  waarheid en de werkelijkheid is anders : zie de zovele problemen en steeds terugkomende klachten omtrent de syndici bewijzen dat hier daadwerkelijk eens iets ernstigs moet aan gedaan worden. Dit is geen forum om de geldverdieners te verdedigen maar zij die er last van hebben en steeds meer moeten betalen. Het is steeds makkelijk om de eigenaars met problemen in de richting te sturen van de betalende beroepen.
Lees ook alle dagen de kranten dan heeft u een kijk op de geloofwaardigheid van het rechtssysteem.

 
Lieve en Marc
Offline
Samenwerking in een VME
Ik heb een familielid die advocaat is en die zelf toegeeft dat de nieuwe appartemenetswetten niet deugen en er overal en altijd discussie zal zijn.
Zeker als alle partijen hun werk niet goed doen.
Je moet NOOIT verwachten dat dit ooit goed zal komen: meer dan 75% klagen over de werking van hun VME en dat percentage zal slechts héél langzaam verminderen.
Reden: persoonlijke belangen, ook die van Syndicus, CVR, RvME en vele eigenaars.
Wij zijn destijds naar de Vrederechter gestapt en hebben onze zaak gewonnen, maar uiteindelijk heeft dit niets opgelost en veel geld gekost.
De aanvullende wet van 2019 brengt ook niet veel bij.
Vergeet niet dat een Syndicus een commerciëel bedrijf is dat zoveel mogelijk omzet dient te maken met de spaarcenten van de VME, omzet die zich vertaalt in winst en door de commissiegelden die zij overal trachten af te dwingen.
Heel het Syndicus- gedoe is een miljarden omzet in de economie.
Daar kan niemand tegen op.
Ga bvb. maar eens kijken in de VIP- ruimtes van bepaalde evenementen wie daar allemaal smane het glas heffen.
Ik hoorde onze gebouwbeheerder destijds zeggen dat ons gebouw niet interessant was omdat er geen kosten konden gedaan worden en hij daarvoor door zijn bazen op het matje werd geroepen.
Op het einde van het boekjaar dient iedere gebouwbeheerder zich te verantwoorden over de omzet die hij/ zij (maar) gemaakt heeft.
Enz.....
Voor mij is er maar één oplossing en dat is een Mede- Eigenaars Syndicaat oprichten zoals het eigenaarssyndicaat, huurdersbond, enz....
Lieve en Marc
ronald de wilde
Offline
heil bij organisaties e.a.
't Moet mij toch van het hart dat ik mijn twijfels heb bij vele van die verhoopte betere tegenorganisaties/syndicaten/enz..
Alsof die geen eigen agenda zouden hebben, vzw-statuut ten spijt.

't Moet mij toch van het hart dat veel syndici gemakshalve door dezelfde kam worden gehaald als zijn niet-deugend, enkel uit op geldbejag. Zoals elke belastingconsulent wel een etiket krijgt opgeplakt dat hij/zij de donkerste kantjes opzoekt van de fiscale wetgeving. Zoals elke ondernemer een stempel meekrijgt enkel uit te zijn op winst.

't Moet mij toch van het hart dat niet alle advocaten gevat kunnen worden in de stelling om in al die VME's een gemakkelijk prooi te zien om snel-geld-te-cashen.

Mag het wat minder, ja, én mag het wat meer gaan over de VME's zelf, de verantwoordelijkheid bij hen, de mogelijkheid om via de AV te bepalen het wat, hoe en waarom.
't Is te gemakkelijk om zondebokken te kiezen, de eigen verantwoordelijk te ontlopen. Te gemakkelijk te stellen dat het één pot nat is.
't Is moeilijker om een effectieve dwarsligger te zijn, om met aanhoudende en steekhoudende argumenten 'de boel' te laten keren.
Al te gemakkelijk wordt het bijltje erbij neergelegd, al te gemakkelijk wordt toegezegd dat anderen maar geluk hebben met dit of dat. Voorbijgegaan wordt dat alles inzet vraagt, dat alles om degelijke resultaten vraagt, voordat (énig) vertrouwen wordt gegeven.

In eigen boezem kijken dus, kijken en evalueren of écht alles uit de kan is gehaald.

Succes, en genegen,

Ron