GDPR

13 antwoorden [Laatste bericht]
Colibri 17
Offline
Waarom moet een GDPR zoveel kosten bij de Syndicus, is dat normaal zeg dat is 300 euro voor  flut.
SIEBE
Offline
GDPR
Ik vind het ook schandelijk zulke bedragen. Wij betalen hier € 325.00 + 21% btw =  € 393.25
Is gewoon een voorop gesteld document van het BIV : hebben enkel de namen in te vullen. Dank u wetgevers ( EU ) voor dit onbenul van generlei waarde. VME's pluimen en syndici rijk maken, noem ik dat.
't appartement
Offline
kostprijs GDPR
Staat in het syndicuscontract dat hij daar kosten mag voor aanrekenen en hoeveel?
Nalezen wat er in zijn standaard ereloon al is inbegrepen.
We hadden een syndicus die voor GDPR de gratis beschikbare tekst van de BIV website had gedownload en daar toch bijna 500 EUR voor aanrekende (bij elke VME in zijn beheer).
Nochtans vermeldde zijn contract dat inregelstelling met wettelijke voorschriften forfaitair
in het ereloon was inbegrepen. Na overleg met enkele andere VME's hebben we hem, en ook de andere VME's hebben dat gedaan, in samenspraak ontslagen.
Dat is de enige wijze om syndici die er de financiële kantjes aflopen te straffen.
Liefst actie ondernemen met zoveel van zijn cliënt-VME's als mogelijk, zodat de financiële pijn van dergelijke syndicus gemaximaliseerd wordt.
SIEBE
Offline
#2
't Appartement  : werkelijk een prima actie van jullie. Moest meer gebeuren en kunnen.
Bij ons was ook de gratis  versie van het BIV gebruikt. Maar de bepaling in jullie contract, niet in ons contract.

 
't appartement
Offline
nieuw syndicuscontract
Bij hernieuwen van het contract dergelijke clausule er in zetten.
Trouwens het is nu verplicht dat de syndicus de tarieven voor "extra" werk in het contract  zet. Ik heb met verschiillende syndici te maken, maar er was maar één die hiervoor extra wilde aanrekenen.Ik denk dus dat het over een minderheid aan vrijbuiters  gaat, die moeten eruit.

Geen bezwaar dat een syndicus voor goed werk goed wordt betaald, maar AUB geen gefoefel!
nescio1
Offline
opinie B.I.V.?

Wij hebben de indruk dat bij sommige syndici de wens (meer kosten aanrekenen) de moeder is van de gedachte.
 
Wij geven u ter overweging :
 
https://www.biv.be/sites/default/files/download_document/biv_news_2018.1_jan-mrt.pdf  blz. 8
”In feite verandert er niet veel.”
 
 
De verwevenheid tussen VME en syndicus is dusdanig dat uiteindelijk de verantwoordelijkheid (en de kosten) in het syndicuscontract en RIO nader omschreven moeten worden.
 
 
B.W. Art. 577-8 § 1
 
”Een niet-vermelde … geen ….vergoeding ……vergadering.”
 
 
lebragard
Offline
en toch....

en toch een zeker voorbehoud bij :

B.W. Art. 577-8 § 1
 
”Een niet-vermelde … geen ….vergoeding ……vergadering.”
 

Een bestaand syndicus contract van voor 1/1/2019 , is wat het is.
Een syndicuscontract afgesloten vanaf 2019 , is B.W. 577-8 § 1 dan pas van toepassing.


 
't appartement
Offline
vandaar...
Vandaar mijn verwijziging naar "wat staat er in het contract?"
Aangezien het een mogelijks  een bestaand contract betreft van voor 2019.
SIEBE
Offline
voor 2019
Inderdaad bij ons is het een driejarig contract van voor 01.01.2019, moeten er ons ook bij neerleggen.
Colibri 17
Offline
gdpr e.d.
Laatste keer wanneer we reclameerde over bepaalde zaken die maar niet in orde kwamen,gaf syndicus zelf ontslag, ok maar probleem is dat er weinige zijn die kleinschalige app willen doen. Ze verdienen er niet zoveel aan. Zelfde voor die gdpr en ik ga het contact is goed uitpluizen zoals men hier zegt.
Buitenstaander
Offline
Welke actie kan men ondernemen tegen GDPR/RIO-kost?

Er zijn al enkele artikels verschenen ivm de hoge kost die een syndicus aanrekent voor een GDPR/RIO-dossier. 
Bij ons lijkt het echt wel extravagant:
opstart= 385€, jaarlijks onderhoud en al te betalen vanaf het eerste jaar: 304€
opstellen RIO: 725€ voor een totaal van meer dan 1400€!
Op de algemene vergadering heeft de VME de balans om deze reden niet goedgekeurd en een redelijke uitleg hiervoor verlangt. Die kwam er in het verslag van de vergadering:
De syndicus verwees naar de nieuwsbrieven die werden verstuurd, dat ze als enige vertegenwoordiger afleveringsplicht hadden, dat ze alles wettelijk en tijdig in orde gemaakt hebben. Dat ze geen vergadering hadden moeten bijeenroepen omdat dit alles wettelijk verplicht is en ze daarom geen creditnota voor een van deze facturen zal sturen. 
Maar een uitleg waarom die kosten zo hoog zijn, hebben we niet gekregen en zullen we ook niet krijgen.

We hebben al een officieel protest gestuurd, maar daarop geen reactie gekregen.

Wat kunnen wij ondernemen? Hebben we dan helemaal geen recht om te protesteren tegen zoiets?

Hartelijk dank voor een reactie.

 

't appartement
Offline
contract herlezen
"Wat kunnen wij ondernemen? Hebben we dan helemaal geen recht om te protesteren tegen zoiets?"

Wat staat er in het contract met de syndicus?
Is het vervullen van alle wetteljke formaliteiten ingebegren in zijn ereloon?
 
Zwaluw
Offline
RIO en gdpr
Bij ons krak dezelfde bedragen, ik denk dat we dezelfde syndicus hebben. Dus ook voor de 400 gebouwen die hij beheerd.
Niets tegen te beginnen als je op de vergadering iets zegt wat hun directie anders heeft gesteld dreigen ze hun mandaat neer te leggen. Iedereen dus braaf luisteren en niet moeilijk doen
 
Wim&Jee
Colibri 17
Offline
gdpr
Hoi

De bedrage die ik lees zijn wel heel erg hoog.  Ga is te rade bij het BIV desnoods klaag je daar je Syndicus aan ( hebben ze niet graag )