geen kwijting en ontslag syndicus wegens financieel en ander wanbeheer

1 antwoord [Laatste bericht]
steffi
Offline
Geachte leden van forum Quimmo,

Onze syndicus werd wegens wanbeheer ontslagen tijdens de SAV van 17/12/2018. In het contract van onze VME met F uit Antwerpen (= onze syndicus) werd vermeld dat er voor dit voortijdig ontslag een "boete" gelijk aan 3 maanden ereloon syndicus diende betaald te worden. Die ontslagvergoeding werd ook betaald.  
Maar aangezien er verschillende facturen oa van regelmmatige  leveringen voor electriciteit en ook nog andere facturen  niet betaald waren, werd er geen kwijting gegeven op de SAV , maar kwijting onder "het voorbehoud dat de boekhouding op orde zou worden gebracht ten laatste  tegen einde contract 31/3/2019". 
De syndicus moest dus de boekhouding op orde brengen tegen 31/3/2019  datum waarop er definitief een einde aan zijn tussenkomsten kwam, met de bedoeling dat de nieuwe syndicus met een schone financiele  lei zou kunnen beginnen. 

Maar wat bleek ondertussen werden er aan onze VME toch nog - en dit  zonder akkoord bijkomende extra kosten aangerekend na het ontslag. Zoals een bv een  factuur op 26/12/2018  voor opmaak GDPR dossier tbv 367€. 
Zonder dat hiervoor een agenda punt stond op de agenda  en/of een beslissing werd gevraagd aan de ME op de SAV.
Mijn vraag aan dit forum luidt, dan ook kan dat zomaar? Kunnen we eisen van syndicus F uit antwerpen dat deze kost aan onze VME opnieuw gecrediteerd zou worden? en wat zijn onze rechten nu nog?

Wat houd het dossier GDPR juist in, kunnen we  een kopie van dat dossier eisen; 
1. om te bewijzen dat de syndicus werkelijk iets heeft uitgevoerd en niet zomaar en onterecht fictieve kosten heeft aangerekend, 
2. indien deze kost werkelijk zou afgehouden blijven van het werkkapitaal VME , kunnen we dan eisen dat dit GDPR dossier ook naar de volgende syndicus overgedragen zal worden. Zodat deze niet opnieuw voor hetzelfde GDPR kosten zou aanrekenen, zoals ook nog andere facturen die  syndicus F uit antwerpen heeft afgehouden maar waar uiteindelijk niets voor werd gepresteerd.
Bijkomend vraagje kunnen we hiervoor klacht indienen bij het BIV eventueel met een meerderheid van de ME.en heeft dat dan ook zin?
Dank bij voorbaat voor liefst een spoedige (want dit is dringend) reactie

vriendelijke groeten
Steffi
Steffi
lebragard
Offline
GDPR obstakel of opportuniteit.......