geldigheid stemming

1 antwoord [Laatste bericht]
Xena
Offline

Op Av moest een architectenbureau gekozen worden. 
Men had 3 keuzes : 2 namen van bureaus en als 3e optie mochten wij zelf een bureau suggereren.

Voor de beslissing was een 50+1 meerderheid nodig. 
Verrassend genoeg vulden veel van de nog aanwezigen bij de suggestie hetzelfde bureau in, waardoor dit 44% haalde. Er was dus geen 50+1 meerderheid. De anderen haalden respectievelijk 33 en 15%.

Op vorige vergaderingen werd dan de optie met het laagste aantal stemmen weggelaten en opnieuw gestemd tussen de overgebleven opties.

In dit geval was dit volgens de syndicus niet mogelijk omdat :

- er reeds veel van de personen die gestemd hadden vertrokken waren (vergadering duurde 4u30). Zij hadden wel hun stemformulier ingevuld afgegeven.
- het bureau dat als suggestie werd ingevuld pas ter sprake gekomen was na het vertrek van deze eigenaars 
- er nog onvoldoende aanwezigen waren om rechtsgeldig te herstemmen (is het niet de stem van de nog aanwezigen die telt ?)

Een aantal mensen die vertrokken waren hadden aangegeven dat zij wilden aansluiten bij wat de meerderheid besliste. Volgens de syndicus mocht hij met deze stemmen geen rekening houden, deze waren niet rechtsgeldig.  Indien hij dat wel had gedaan hadden wij wel een 50+1 meerderheid gehaald.

Kloppen al deze beweringen ? Indien wel : is er dan een mogelijkheid om vroeger tot een beslissing te komen dan op de volgende AV ? 

Ik heb ook gevraagd of dit niet via mail kon opgelost worden maar volgens syndicus moet je dan een 100% akkoord hebben, wat nooit haalbaar is.

Het gaat hier om een probleem dat al 11 jaar altijd op de lange baan wordt geschoven en waarvan ik had gehoopt dat er nu eindelijk schot in de zaak zou komen door de aanstelling van een architect.
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 ยง 8

”Zij hadden wel hun stemformulier ingevuld afgegeven.”
 
Klaarblijkelijk heeft de wetgever gewild dat de ME’s tijdens de vergadering actief (kunnen) deelnemen aan de besluitvorming.
Ofwel zijn ze aanwezig ofwel zijn ze vertegenwoordigd volgens de in de wet voorgeschreven regels.
 
Een afwezige of niet vertegenwoordigde ME kan dan ook GEEN stem uitbrengen via een stemformulier.
 
 
 
B.W. Art. 577-6 § 11
 
Een schriftelijke vergadering is in de praktijk blijkbaar slechts mogelijk in een kleine VME als bevestiging van een reeds informeel overeengekomen akkoord.
 
 
B.W. Art. 577-6 § 5
 
Rol van de voorzitter :
 
Hij hoort de belangen van de ME’s voorop te stellen, hij zal dan ook ingrijpen in de volgorde van te behandelen agendapunten.
 
http://www.quimmo.be/nl/blog/taken-voorzitter-algemene-vergadering-mede-eigendom-0039