Illegale terrasafsluiting met poort in kijktuin

3 antwoorden [Laatste bericht]
Francoise.Jeanmarie
Offline

 

 

 

Een mede-eigenaar van het gelijkvloers beging, zonder toestemming van de andere eigenaars, een inbreuk op het reglement van mede-eigendom door een terrasafsluiting met poort op een deel van de gemeenschappelijke kijktuin te laten plaatsen.

Deze overtreding zal de syndicus agenderen zodat de algemene vergadering van de eigenaars moet beslissen :”afbreken of blijven”.

(1)  Welk percentage stemming is hier van toepassing?

(2)  Blijft de overtreding gehandhaafd, betekent dit dan een wijziging van de bestemming, een wijziging van de verdeelsleutel, en dient deze beslissing van de eigenaars dan door een notaris in een akte gegoten?

Alvast bedankt.

naicwill
Offline
Deskundige Leyseele Indien u
Deskundige Leyseele
Indien u dit wenst te bekomen, dan zal dit het voorwerp moeten uitmaken van een dagordepunt alsook van een authentiek wijzigende akte waarin bij toekenning het zakelijk recht dient te worden opgenomen. Tevens zullen de eventueel aan het gebruiksrecht verbonden voorwaarden moeten worden ingeschreven in de akte."
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-m...

 
naicwill
Offline
Art. 577-7 § 1 De algemene

Art. 577-7

§ 1 De algemene vergadering beslist:

1° bij meerderheid van drie vierden van de stemmen:

a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft;

Francoise.Jeanmarie
Offline
Illegale terrasafsluiting met poort in kijktuin
Bedankt Naicwill voor de info.