Informatie uit RVME voor mede-eigenaar

6 antwoorden [Laatste bericht]
Rien
Offline
Beste
Ons gebouw, 150 app en ca 2000m2 kantoren, ca 40 jaar, heeft geen reservefonds en geen onderhoudsplan of inzicht wat noodzakelijk is of snel zal worden.
Het is dringend aan groter onderhoud toe.
Ondanks herhaald aandringen vanuit de RVME en verschillende eigenaars doet de syndicus niets om een onderhoudsplan op te stellen.
De RVME ontwikkeld nu activiteiten in die richting en doet daar ook verslag van in de verslagen van de periodieke RVME vergadering.
Ik maak me zorg over deze gang van zaken om de volgende redenen:
1 De leden van de RVME hebben, met mijn respect, niet de kennis en het inzicht om inhoudelijk een dergelijke opdracht aan studiebureaus te formuleren en daarna te beoordelen.
2 Binnen de RVME zit een grote eigenaar resp. verhuurder die een zwaar stempel op het geheel drukt en waarvan de belangen wellicht niet overeenkomen met andere eigenaren.
Wat dus betekend dat ik geen vertrouwen heb in de onafhankelijkheid.
Overigens lijkt het mij overduidelijk een verantwoordelijkheid van de Syndicus.

Nu concreet mijn vraag:
Kan ik de Syndicus vragen, verplichten, mij in geval van berichten en andere communicatie over dit onderwerp ook te informeren, praktisch, mij ook in CC zetten om zo mee de vinger aan de pols te houden.
De Syndicus afzetten is geen optie lijkt me bij een dergelijk groot aantal mede-eigenaars, de rechter daarentegen vragen een tweede Syndicus aan te stellen voor het technischbeheer weer wel lijkt me, heeft iemand daar ervaring mee of wat over te zeggen?

Dank voor jullie aandacht
Mvg
Rien

SCORPIOEN
Offline
Informatie uit RVME voor mede-eigenaar

 

​Dat de RME verslag opmaakt van hun eigen vergaderingen is een interne afspraak binnen de RME zelf.
​Maar voorlopig toch nog, moeten zij zesmaandelijks een verslag uitbrengen aan de mede-eigenaars, over hun eigen werking.. Deze laatste kunnen desnoods  de nodige beslssingen  nemen, die de syndicus moet uitvoeren.

​In de wetswijsiging, nog  in behandeling federaal parelement, is sprake van een ' jaaarlijks Verslag van de Raad van Mede*Eigendom aan de Algemene Vergadering " en de mandaten van de leden van de Raden van Mede-eigendom zouden ook beperkt zijn tot één jaar, maar jaarlijks hernieuwbaar ( zoals voor de commissaris van de rekeningen)
 mvg

nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 § 4 +++ B.W. Art. 577-8 § 4 3 °

”Ondanks herhaald aandringen vanuit de RVME en verschillende eigenaars doet de syndicus niets om een onderhoudsplan op te stellen.”
 
 
 
 Het begin van de wijsheid is uw desiderata vast te leggen in (een reeks) agendapunt(en) die voorgelegd worden in de AV.
 
U kan de syndicus opleggen gespecialiseerde studiebureaus  aan te spreken, hierover een verslag aan de AV (en secundair RvME) op te maken (einddatum!), een budget vastleggen voor een eerste aanvankelijk onderzoek van het daarna in detail te realiseren onderhoudsplan, een totaal project/budget vastleggen, etc.
 
 
Bij gebrek aan een goedgekeurd agendapunt kan de syndicus volharden in zijn houding van :
”Ik heet Susse en kom er niet tussen”.
 
Astrid Clabots
Offline
Taak RvME


Geachte

Vreemd toch ... in vele renovatiedossiers menen de leden van de RvME zich taken en bevoegdheden aan te meten die de wetgever nooit voor dit orgaan bedoeld heeft.

De AV blijft "het parlement", het besluitvormend orgaan... behoudens (zware) delegaties die men aan de RvME toegedicht heeft.
Ik ben er vaak geen voorstander van ... weliswaar begrijp ik anderzijds dat delegatie soms plompe besluitvorming bij een veelheid aan mede - eigenaren kan verlichten... Toch blijft het gevaarlijk ...

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten

lebragard
Offline
en aansluitend....

en aansluitend aan post van @clabots :

Art.577-8/1

Hij (de raad van mede-eigenaars) kan, elke andere opdracht of delegatie krijgen , zo de algemene vergadering daar met een meerderheid van drie vierde van stemmen toe beslist ,
behoudens de bij wet aan de syndicus en de algemene vergadering toegekende bevoegdheden. maw. beslissingen nemen in de plaats van de algemene vergadering is niet toegestaan ....ect.

Lieve en Marc
Offline
Bevoegdheden RvME
Hier zijn we weer met ons " gezeur ": DIE WET DEUGT NIET.
​Inderdaad: vele leden van de RvME, en ook de meeste eigenaars, denken nog altijd dat de nieuwe RvME in de plaats is gekomen van de vroegere Beheerraad en vaak wordt er zo ook gehandeld. Als enkeling kun je daar vaak niets aan doen en op steuen van de Vrederechters kun je ook niet altijd rekenen.
​Ik hoor dat in sommige VME' s de agenda wordt opgesteld door de RvME en de eigenaars zelfs geen punten mogen agenderen, enz..... Wat doe je daar allemaal aan als 'eenvoudige' eigenaar?
Lieve en Marc
hanlis
Offline
aantal aandelen
Even nakijken betreffende de grote eigenaar:
​Art 577-6 § 7 vierde alinea:
​      " Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lasthebber, voor een groter             aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of               vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken."

​m.a.w. kijk eens na of hij niet meer dan 50% beschikt van de aanwezige aandelen.

M.v.g
hanlis