Inzage stemformulieren

3 antwoorden [Laatste bericht]
Lowie
Offline
Ik b en syndicus-medeeigenaar van een gebouw met 6 appartementen. 1 van de mede-eigenaars dewelke al meer dan 20 jaar niet naar de A.V. komt (zich evenmin ooit verontschuldigd) vraagt nu om inzage van de stzemformulieren van de laatste A.V. (er werd namelijk gestemd over een punt dat hem ook aanbelangd). Ik heb hem gezegd dat hij die formulieren bij mij thuis kan komen inkijken (rekening houdende met de Corona maatregelen) en liefst na afspraak zodat hij op een deftige dag en uur kan komen kijken  (eigenaar is tot alles in staat). Nu wil hij zich laten begeleiden door iemand van zijn bank. Moet ik
a) een vreemde toelating geven in mijn huis?
b) toelating geven aan een vreemde om inzage te nemen van die formulieren?
c) mag ik dat op afspraak doen, of mag hij zo maar binnenvallen? 
SCORPIOEN
Offline
inzage...

Iedere mede-eigenaar heeft recht op inzage vanalle documenten van de vereniging, mits ze niet strikt persoonlijk zijn.

Dat hij zich laat bijstaan is best mogelijk, maar " die persoon van de bank "  treedt dan wel niet op als " persoon van de bank ", maar in eigen naam.

Als je niet wilt dat zij bij u thuis komen, kunt u hen uitnodigen op de sociale zetel van de MVE, gelegen in dat gebouw of groep van gebouwen.

Als die eigenaar evenwel niet aanwezig of vertegenwoordiigd was, en dus niet aan de stembeurten heeft deelgenomen ( hoeveel waren er ?) kan hij nergens nog terecht met zijn  eventuele vaststellingen, tenzij het binnen de vier maanden na de Algemene Vergadering is gebeurd.

Je moet natuurlijk zeker zijn dat de stembeurten korrekt zijn gebeurd, indien dat het geval niet is, is dat goed om weten voor een volgende keer.

a propos : ik zou als syndicus ook bijstand vragen van " iemand van de bank " bij wie de VME een rekening heeft.

Do not give up, do'nt despair. mvg

nescio1
Offline
om de volgende stap te vermijden
nescio1
Offline
en de daaropvolgende stap: