kan men agendapunten wel of niet verplaatsen naar een volgend jaar Geraak er hier niet uit

3 antwoorden [Laatste bericht]
gdl
Offline

Het is mij nog steeds onduidelijk door reacties die nogal tegenstrijdig zijn of men op een AV nu wel of niet agendapunten niet kan behandelen en verplaatsen naar het volgende jaar.
vb
Stel, ik vraag in een agendapunt om een zonneluifel te plaatsen om mij komende zomer af te schermen voor de zon. Wat als ze dit agendapunt niet zouden behandelen, zogezegd uit tijdsgebrek en verplaatsen naar het volgende jaar. Dan zitten we gans de zomer in de blakende zon op ons terras.

ronald de wilde
Offline
goed vergaderen
Beste gdl,

elke goede vergadering, dus ook de AV, begint met een duidelijke planning: hoeveel punten, welk tijdsbestek, hoe pakken we het aan.

Zelf geconfronteerd, samen met de syndicus die de touwtjes in handen heeft, met een AV waarop een rits (meer dan 20 punten) aan agendapunten, afgedwongen, op de dagorde werden geplaatst, hebben we het zo aangepakt: de woordelijk-overgenomen-vragen in een bijlage opgenomen en meeverstuurd met de dagorde. In de notulen diezelfde vragen, woordelijk overgenomen maar nu van antwoord voorzien, toegevoegd aan de de notulen. Op diezelfde AV is de behandeling verdergezet over de punten die er wel toe deden, met eventuele stemming erbij.

Zelfs bij een overladen lijkende agenda van een AV is er een mouw aan te passen, om die toch binnen een redelijke tijdstermijn te doen verlopen.
Ik heb nu zo'n vijf werkjaren effectieve ervaring, met woelige tot zeer woelige beleidsjaren achter de rug, met zelfs een aanvechting voor de vrederechter (in Brugge) als gevolg; met wat aanleg kan elke vergadering volledig worden gehouden, in één tijdsbestek, en met afhandeling van elke volledige agenda, zelfs een hopeloos uitziende overvolle.

Ron
  
nescio1
Offline
AV = wielerkoers, van begin tot einde uitrijden

Handboek voor professioneel of voor zelfbestuur van de vereniging van mede-eigenaarspraktische gids voor de syndicus   
Roland Timmermans Uitgeverij Kluwer
ISBN9789046547465
 
 
 
blz. 223
 
286.Van de onvoltallige algemene vergadering is te onderscheiden een algemene vergadering, die er niet toe komt de volledige dagorde af te werken.
Dit doet zich voor hetzij omdat de agenda te veel punten bevatte hetzijomdat de ledente veel in discussie traden hetzij besluiteloos bleven.
 
Wanneer de algemene vergadering haar agenda niet volledig afgewerkt heeft, kan de syndicus het restant van de agenda niet verder laten behandelen in een tweede vergadering.
De agenda is één en onsplitsbaar en dient op één vergadering te worden afgehandeld.
 
Onze commentaar :
 
Zich vrijmaken voor een (avond)vergadering van 2 à 3 uur is niet voor iedereen vanzelfsprekend.
 
Het getuigt dan ook van een minimaal respect voor het tijdsgebruik van de aanwezigen dat de voorzitter er voor zorgt dat alle agendapunten behandeld worden, desnoods door het inkorten van de toegestane spreektijd per mede-eigenaar per agendapunt.
 
 
 
Ook:
 
Er bestaan genoeg beelden van Dhr. Peumans, voorzitter Vlaams Parlement, die de micro van een parlementslid uitschakelt.
 
 
Astrid Clabots
Offline
AV afwerken


Geachte


in principe zal de AV één en ondeelbaar zijn.
In de praktijk zien we dat er veelal consensus bestaat over een "tweede zitting" en dat eigenaren vaak kiezen voor de praktische weg.

Indien unaniem akkoord, durf ik de werkwijze toch doorgang laten vinden.

Astrid CLABOTS
CLABOTS