kan men een beslissing op een AV nadien verwerpen in een bijzondere AV ?

2 antwoorden [Laatste bericht]
gdl
Offline
Men beslist om terrasschuttingen te plaatsen over de volledige breedte van het terras
en dit staat  in het lasten boek aangerekend 16 lopende meter schutting (gedeeld door 4 stuks) momenteel staat er 8 lm(4 stuks) en de andere 8lm (4 stuks) zijn nu balustrade.

Nu wil de RVME de syndicus de opdracht geven om een BAV aan te kondigen om deze beslissing te verwerpen alsof het een fout zou geweest zijn. Voor ons is het belangrijk dat de schuttingen de volledige breedte innemen (zoals beslist op de AV)  ivm privacy

 
nescio1
Offline
agendapunt hernemen NIET toegelaten
Astrid Clabots
Offline
AV- gestemd agendapunt hernemen - VME


Geachte

In principe is het niet de bedoeling dat gestemde agendapunten steeds opnieuw worden hernomen.

Er kunnen zich nieuwe omstandigheden voordoen, of er kan een vergissing gebeurd zijn, maar vooral dit laatste wordt best omstandig gemotiveerd... (dwaling ? )

Bovendien is er een recht op "verandering van mening" over een gegeven...
'Ils ne sont que les idiots qui ne changent jamais d'opinion...'

U begrijpt dat een uitzonderingsmogelijkheid binnen deze marge geval per geval wordt beoordeeld...

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten