kan syndicus een volmacht hebben?

3 antwoorden [Laatste bericht]
hejacobs
Offline
ik dacht eens ergens gelezen te hebben dat indien de syndicus een volmacht moest hebben van één van de eigenaren (voor op de AV) deze niet van tel is . . . klopt dit nog steeds?
lebragard
Offline
niet toegelaten...
 
 
 

Het is wettelijk verboden volmacht te verlenen aan de syndicus, los van het feit of deze medeëigenaar is of beroepssyndicus.

art 577-6 §7
De syndicus kan niet als lasthebber van een mede-eigenaar optreden op een algemene vergadering, niettegenstaande zijn recht, wanneer hij mede-eigenaar is, om in die hoedanigheid deel te nemen aan de beraadslagingen van de vergadering.

hejacobs
Offline
mede-eigenaar
beste,
indien dus een mede-eigenaar syndicus zou zijn heeft deze geen stemrecht op de AV, maar zijn vrouw dan wel?  anders gaat hier een stem verloren . . . 

 

lebragard
Offline
neen...
Indien syndicus een mede-eigenaar is kan hij mee stemmen in de hoedanigheid van mede-eigenaar maar niet als syndicus. Mag evenwel géén lasthebber met volmacht van een andere mede-eigenaar .