Laatste datum indienen agendapunten volgfende AV

3 antwoorden [Laatste bericht]
Lieve en Marc
Offline
Onze AV werd vroeger gehouden in april (buiten de Paasvakantie). In de regel geen probleem om agendapunten tijdig in te dienen.
Op voorstel van de Syndicus werd deze nu verplaatst naar eind september omdat het boekjaar afsluit einde juni.
Op 19 juli (tijdens volle vakantie) liet de Syndicus ons een brief geworden dat de volgende AV zal plaatsgrijpen op 27 september en dat de agendapunten binnen dienen te zijn voor 06 augustus 2018.
Uiteraard voor vele mensen haast onmogelijk indien ze bv. vakantie nemen in juli en augustus.
Bestaan er hier soms regels/ termijnen voor of wordt dit het volgende discussiepunt in onze al zo kramikkelijke wetgeving?
Lieve en Marc
nescio1
Offline
de AV wikt en beschikt
”Op voorstel van de Syndicus (sic)..”
 
Agendapunt met behoorlijke meerderheid goedgekeurd en behoorlijk genotuleerd ?
 
 
B.W. Art. 577-4 § 1 5 °
 
Werd er in een ander agendapunt een nieuwe ”jaarlijkse periode ……………plaatsvindt.” overeengekomen en gestemd ?
 
 
B.W. Art. 577-6
 
Dien agendapunten in die uw desiderata weergeven.
 
SCORPIOEN
Offline
Laatste datum indienen agendapunten volgfende AV

De  gecoördineerde statuten ( 2.6.2010) moeten een periode van twee weken opgeven waarin de jaarlijkse statutaire algemene vergadering moet gehoudenworden.
Tot 3 weken voor het begin van die " periode van twee weken " kunnen agendapunten aangebracht worden.
Dat is blijkbaar niet gebeurd dus.

Der syndicus kan wel steeds een Bijzonder Algemene Vergadering oproepen, en in principe heb je tot 3 weken voor die datum recht agendapunten in te dienen.

Volgens mij is de wetgever hier vrij duidelijk, maar is de syndicus niet ter goede trouw of onbetrouwbaar. mvg

nescio1
Offline
3 weken = ok voor statutaire vergaderingen

”Der syndicus kan wel steeds een Bijzonder Algemene Vergadering oproepen, en in principe heb je tot 3 weken voor die datum recht agendapunten in te dienen.”
 
Nuancering noodzakelijk.
 
De wetgever heeft het zinsgedeelte : tot  3 weken ….. ingelast en bedoeld voor AV die planmatig gehouden worden.
(Het is theoretisch niet uitgesloten dat in de basisakte 2 of meer AV in een vaste periode opgelegd worden).
 
Het kenmerk van een echte BAV, d.i. bijeengeroepen door de syndicus ingevolge buitengewone omstandigheden, is dat ze onverwacht en dringend is. 
Een dergelijke bijeenroeping zal dan gewoonlijk enkel de punten aangebracht door de syndicus bevatten tenzij er hem voordien, m.a.w. voor de datum van het verzenden van de bijeenroeping, reeds agendapunten gemeld werden in het vooruitzicht van de latere normale AV.