Mede-eignaar-Syndicus neemt ontslag tijdens BAV

3 antwoorden [Laatste bericht]
marcelo
Offline
Geacht panel, ter gelegenheid van onze BAV over een herziening van de begroting en andere zaken weigerde onze mede-eigenaar-syndicus een aanwezigheidsblad te laten tekenen met vermelding van namen, kavel, aandelen, aan- en afwezigen, volmachthouders. Hij zou dit op het einde van de BAV aan de notulen nieten zodat deze zogezegd meteen ondertekend zouden zijn door de aanwezigen. Hij gaf ook een foutief aantal 10000 sten op zodat ik hem, als CvR, moest verbeteren. Bij een stemming over een agendapunt wou hij niet dat er gestemd werd (omdat hij vooraf wist dat zijn "clubje" in de minderheid was). De meerderheid wilde toch stemmen en toen tierde hij woedend dat hij onmiddellijk ontslag nam en hij verliet woedend de zaal. De voorzitter zette de BAV verder en notuleerde alles, inclusief het éne reeds behandelde agendapunt toen de synd. er nog was en deze notulen werden op het einde van de verg. getekend door alle aanwezigen.
Onze vragen:
1.kan een synd. zomaar in volle verg. ontslag nemen? (zijn contract zegt dat hij een vooropzeg moet doen van 3 maanden)
2. was deze BAV geldig daar art. 577 6 $10 stelt dat de synd. de notulen moet opstellen?
3. Hoe moet het nu verder? moet er in toepassing van art. 577 8$7 door de vrederechter een voorlopige synd. aangesteld worden op verzoek van een mede-eigenaar of moet de ontslagnemende synd. een offerte vragen van 3 syndici waarvan we dan de prijzen moeten vergelijken?
Met dank bij voorbaat voor uw reacties
Marcelo
nescio1
Offline
nieuwe wetgeving na 01-01-2019

Uiteraard kan dit niet. Tracht, voor de goede orde, wel een schriftelijke bevestiging te krijgen van het ontslag.
 
De dagvoorzitter heeft correct gehandeld. Het feit dat de notulen getekend zijn door de aanwezigen bewijst dat zij de uitdrukking zijn van de wil van de vergadering, wat toch de uiteindelijke bedoeling is.
 
 
Hamvraag: is er iemand onder de mede-eigenaars die bereid is de taak van syndicus op zich te nemen?
 
 
 
B.W. Art. 577-6 § 2 (laatste alinea) (wetgeving versie 2018)
 
U bent zonder syndicus. 
Gelukkig is de omweg via de rechter niet langer verplicht.
 
Overleg met de voorzitter over het verder verloop.
 
Het komt er nu op aan, dat er zeer snel offertes gevraagd worden aan syndici. 
Duid een persoon aan die de voorstellen ontvangt, kritisch doorneemt en ter beschikking houdt in de periode voor de vergadering.
Dan kunt een BAV organiseren voor het aanduiden van de nieuwe syndicus.
 
Vergeet niet een agendapunt op te nemen volgens hetwelke Dhr. X en Mevr. Y mandaat ontvangen om het syndicuscontract te tekenen.
 
 
Breng uw bankier door middel van de notulen van de “mislukte” vergadering op de hoogte van het ontslag.
Het logische gevolg daarvan is dat de rekeningen geblokkeerd worden. Neem uw voorzorgen voor domiciliëringen en permanente opdrachten, breng de leveranciers op de hoogte.
 
 
 
B.W. Art. 577-8 § 4 9 °
 
Herinner de uittredende syndicus (aangetekend) aan zijn wettelijke verplichting alle documenten over te maken aan de opvolger of voorzitter.


 
marcelo
Offline
Van harte bedankt voor uw
Van harte bedankt voor uw verhelderend antwoord nescio1.
We hebben nog 3 offertes liggen van syndici van enkele maanden geleden, toen die syndicus hetzelfde uithaalde, 3 syndici liet komen met hun offertes, maar zich later weer bedacht. Kunnen we deze nog gebruiken om tijd te winnen?
nescio1
Offline
voorzorg
 
Vraag, voor de goede orde of zij, eventueel, elementen in hun voorstel zouden willen actualiseren. Waarschijnlijk niet.