meerderheden

10 antwoorden [Laatste bericht]
marcelo
Offline

Vraagje ivm de meerderheden:
Voor het berekenen van bv. de volstrekte meerderheid is 50% + 1 nodig. Wordt dit berekend door het aantal fysiek aanwezige personen + de volmachten te delen door twee, vermeerderd met 1 persoon (VB 11 personen fysiek aanwezig of vertegenwoordigd door volmacht: 50 % = 5,5 + 1 = 6,5 (!) personen. Of wordt dit afgerond naar 7? Of worden de aandelen van diezelfde personen berekend (VB 8950 : 2 = 4475 + 1 = 4476?

't appartement
Offline
quotiteiten
Niet de fysische personen, wel de meerderheid der aandelen.
Met beperking dat 1 eigenaar voor meer dan 50 percent van de aandelen mag stemmen ook al heeft hij er meer.
nescio1
Offline
stembeperking : niet correcte formulering in # 1

Herlees :
 
B.W. Art. 577-6 § 7  (voorlaatste en laatste alinea)
 
”Niemand kan……beschikken.”
………
”Niemand…….mede-eigendom.”
 
marcelo
Offline
Van harte bedankt voor de
Van harte bedankt voor de info. Heb nog een andere vraag:
In onze blok staat er o.a. op de agenda: bespreking van het werk van de klusjesman.
Dit is een mede-eigenaar en deze zal dus niet mogen meestemmen over de opdracht die hem werd toevertrouwd door de VME volgens BW Art. 577-6  par. 9.
"Een lasthebber van de vereniging ....., mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslagingen en de stemmingen over de opdracht die hem werd toeverrouwd."

Deze man heeft echter steeds 1 of 2 alg. volmachten van andere mede-eigenaars op zak. 
Hij mag zelf niet stemmen maar mag hij dan wel de 2 volmachten gebruiken (misbruiken?) om de stemming toch in zijn voordeel te doen kantelen?
De volmacht uit het art. 577 slaat volgens mij alleen op hem als hij iemand volmacht zou geven om hem te vervangen op de AV. Graag jullie mening aub.
Astrid Clabots
Offline
volmacht - lastgeving


Geachte

Dank voor de breinbreker ... 
Je zou kunnen stellen dat iemand met een volmacht deze maar binnen de eigen perken en mogelijkheden kan inzetten. Zeker wanneer men de zaal zelfs galanterwijze even verlaat... 

Maar strikt genomen, als we de wet lezen, lijkt deze persoon te kunnen stemmen cfr. de volmacht. Ik mag dan hopen dat het om een bijzondere volmacht, dus met duidelijke instructies, handelt ... 

Astrid CLABOTS
CLABOTS 

ronald de wilde
Offline
dus...
Een volmacht is dus geen vodje papier, en wordt dus ook niet zomaar aan iemand meegegeven.
Maar in hoeveel gevallen gebeurt dat niet, en in hoeveel gevallen wordt een volmacht doelbewust/-gericht meegegeven...... Zonde!
SIEBE
Offline
#4
Meester Clabots,

Volgende opmerking : als men de volmacht heeft van de betrokken lasthebber, waarover de stemming gaat; stemt men op naam van die volmachtgever. Stem wordt geregistreerd op naam van de lasthebber. Is volgens mij dan ook niet wettelijk.
Graag uw mening hierover aub.
Is een correcte omzeiling van de volmachtenkwestie, maar het komt op hetzelfde resultaat neer : stem lasthebber in eigen dossier.

Dank u
Siebe
nescio1
Offline
techniek forum

De beheerder van deze website heeft in het verleden reeds gevraagd GEEN nieuwe vragen in te voegen bij een uitbehandeld onderwerp.

Dit houdt het forum overzichtelijk, b.v. bij latere consultatie en opzoekingen.
 
Heeft de nieuwe vraag zijdelings belang bij een verwijzing naar een vroeger behandeld onderwerp dan kunt een link toevoegen of  ”zie onderwerp + datum”
 
 
nescio1
Offline
klusjesman, klusjesvrouw

gevaarlijk onderwerp in een VME, het roept onmiddellijk de associatie op met zwartwerk :
http://www.elfri.be/geen-hoedanigheid-niet-betalen
 
 
Quimmo
Offline
@t appartement

Met beperking dat 1 eigenaar NIET voor meer dan 50 percent van de aandelen mag stemmen ook al heeft hij er meer.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

marcelo
Offline
volmacht
Bedankt voor jullie reactie. Het blijft een linke zaak