Ministerieel besluit 1/12/2020

8 antwoorden [Laatste bericht]
Flamingo
Offline

Hallo,

Kent iemand de nieuwe wetgeving ivm het houden van een AV in Corona tijd?
Deze zou aangepast zijn op 1/12/2020.

Mvg.

Etienne

Baton
Offline
laatste update december 2020
SCORPIOEN
Offline
ministrieel besluit


  @baton

in die link is er geen sprake meer van de vergaderingen vie voor 1/10/20 moesten gehouden worden, bvb tussen 1 en 15  juni

wij hebben geen vergadering meer gehad sedert 1.6.2019 !

 


mvg

SCORPIOEN
Offline
ministrieel besluit


  @baton

in die link is er geen sprake meer van de vergaderingen vie voor 1/10/20 moesten gehouden worden, bvb tussen 1 en 15  juni

wij hebben geen vergadering meer gehad sedert 1.6.2019 !

 


mvg

Baton
Offline
M.B


@ scorpioen

Vergaderingen voor 1/10/2020 waren mogelijk mits een te volgen corona procedure = minister van Justitie Geens
https://www.biv.be/publicaties/alle-publicaties/richtlijn-justitieminist...

Nu andere/nieuwe richtlijnen-----> minister van Justie =Vincent Van Quickenborne


Corona wet goedgekeurd :
https://cib.be/actua/abe2f8d1-1c2d-4df7-a995-cf8a421b244b/coronawet-just...

Flamingo
Offline
Electronisch stemmen is dat
Electronisch stemmen is dat gewoon per e-mail of moet dit een document zijn dat met een digitale handtekening is ondertekend?
nescio1
Offline
hou rekening met de digibeten

Terechte opmerking.
 
Maar:
 
“De stembrieven die de syndicus met de post of elektronisch heeft ontvangen binnen drie weken…”
 
De wetgever heeft de keuze gelaten en bij “post” niet gespecifieerd dat het om een aangetekende retourbrief zou moeten gaan, uitgaande van de mede-eigenaar.
 
Er wordt dus niet naar de zware middelen gegrepen.
 
Hou er ook rekening mee dat onder het publiek “mede-eigenaars” zich een groot gedeelte digibeten bevindt die zeker niet vertrouwd zijn met een electronische handtekening.
 
KISS.
 
Elke bijkomende eis, behalve een handtekening op een per post teruggestuurd stemformulier, is er een teveel.
 
Wij verwachten dat de uitbreiding van het schriftelijk stemmen een buitenkansje wordt tot manipulatie voor de “malefide” syndicus.
 
 
Baton
Offline
retroactief in werking getreden op 1 oktober 2020
Coronawet Justitie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
Op 24 december is de coronawet inzake Justitie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het wetgevend proces is daarmee compleet. De voor de syndici zo belangrijke bepalingen zijn - zoals eerder reeds meegegeven - retroactief in werking getreden op 1 oktober 2020.
nescio1
Offline
aanklikbaar

Belgisch Staatsblad 24 december 2020
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary.pl
dan:
2020-12-24
 
blz. 93780-1